שברים - הכרת השבר

הכרת השברים הפשוטים:


השבר כחלק משלם:

כשאנו מחלקים שלם למספר חלקים שווים מתקבל שבר.

נחלק את העיגול ל-4 חלקים שווים וניקח חלק אחד. כיצד נקרא לחלק הזה ?

 

החלק יהיה חלק אחד מתוך ארבע.  נכתוב זאת כך: 


  למספר הזה נקרא "רבע".

 

דוגמא נוספת לחלוקת השלם:

רינה חילקה את התפוח שלה לשני חלקים שווים,

חלק אחד אכלה ואת החלק השני נתנה לחברתה אפרת.

כל אחת מהבנות אכלה חלק אחד מתפוח שחולק לשני חלקים שווים ובמילים אחרות, כל אחת מהבנות אכלה חצי תפוח.


 חצי נכתוב כך:  

 

הכנסו למשחקים הבאים ותרגלו את נושא השברים:

  
 
סרטון להכרת השברים 
 
 צובעים דגלים 1 צובעים דגלים 2Comments