מתמטיקה‏ > ‏

הנדסה - אלכסונים במצולע

בהנדסה (גיאומטריה), אלכסון הוא קטע המחבר בין שני קודקודים של מצולע

שאינם נמצאים על צלע אחת.

לדוגמא: במשולש אין אלכסונים כלל - כי כל שני קודקודים שלו סמוכים זה לזה,

במרובע יש שני אלכסונים,

ובמחומש יש חמישה אלכסונים.


יש אלכסונים פנימיים:


ויש אלכסונים חיצוניים:


שימו לב: אלכסון במצולע יכול להיות בכל כיוון

ואינו חייב להיות נטוי לשולי הדף, כפי שרבים חושבים בטעות.אלכסונים במצולעים שונים:


אלכסונים במצולע