פרשת השבוע"מצורע"
                                     "שבת הגדול"


בית ספר "שבט סופר" משתתף באולימפיאדת התכנות הלאומית  

   https://sites.google.com/a/shevet.tzafonet.org.il/shevet/-1/home/wlympydt-htknwt-hlwmyt

            הקוף שילמד את הילדים לתכנת
האור שבי - תשע"ו


הודעות בית הספריריד האור שבי - תשע"ו