פרשת השבוע"בחוקותי"
                                  

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - תשע"ובית ספר "שבט סופר" משתתף באולימפיאדת התכנות הלאומית  

   https://sites.google.com/a/shevet.tzafonet.org.il/shevet/-1/home/wlympydt-htknwt-hlwmyt

            הקוף שילמד את הילדים לתכנת
האור שבי - תשע"ו


הודעות בית הספריריד האור שבי - תשע"ו