פרשת השבוע: משפטים      
                                        "שבת שקלים"

יום שדה - טבת תשע"ז
  
  


האור שבי - תשע"ו


הודעות בית הספריריד האור שבי - תשע"ו