חשבון

הנושאים הלימודיים השנה: 
- שברים פשוטים - חילוק שברים פשוטים.
- שברים עשרוניים - כפל במאוזן ובמאונך, חילוק ארוך, שבר עשרוני מחזורי. 
- אחוזים- מהם אחוזים והקשר לשברים פשוטים ועשרוניים. 
- הנדסה - גופים, פריסות חישוב נפח ושטח פנים, עיגול ומעגל. 
קישורים למצגות  משחקים ומשימות על פי נושאים.

שברים פשוטים 

שברים עשרוניים 

יחסגופים 

מעגל
אחוזים 

חקר נתונים 


תת-דפים (1): חשבון - יחס
Ċ
גלית דנון,
19 באפר׳ 2013, 22:18
ĉ
גלית דנון,
2 במרץ 2012, 22:15
ĉ
גלית דנון,
2 במרץ 2012, 22:15
ĉ
גלית דנון,
2 במרץ 2012, 22:16
ĉ
גלית דנון,
2 במרץ 2012, 22:16
Comments