דף הבית‏ > ‏

תכנית אל"ה

תכנית אל"ה (איתור, איבחון, למידה והערכה)

רציונל
תכנית אל"ה, המיועדת לתלמידים מתקשים, מהווה תשתית פדגוגית ליישום יעד ההכלה בחטיבות הביניים (ראה- מתנ"ה, אתר אגף א' חינוך על- יסודי, משרד החינוך).
קידום תלמידים מתקשים מחייב פיתוח תפיסה מקיפה וכוללנית, תוך התייחסות להיבטים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים בתפקודם.
למורים, ליועץ החינוכי ולבעלי תפקידים נוספים בבית- הספר, תפקיד חשוב בליווי התלמידים ובתמיכה בהם במהלך לימודיהם, בשל הקשיים והתסכולים עימם מתמודדים התלמידים המתקשים.
יש ללוות, לעודד וליצור חוויות הצלחה לתלמידים, תוך טיפוח דיאלוג מיטבי בינם לבין המורים.
הפעלת התכנית בהתאם למפורט להלן מאפשרת קיום שיח פדגוגי מתמיד, תוך מכוונות גבוהה למגוון הצרכים של התלמידים המתקשים, לקידומם וליצירת חוויות הצלחה.

מטרת התכנית
לפתח ולקדם התייחסות אישית ומותאמת בקרב הצוות החינוכי לכישורי הלמידה של התלמידים המתקשים בחט"ב, שאינם תלמידי שילוב (המתוקצבים ע"י החינוך המיוחד), תוך הבניית תהליכי הוראה המותאמים לצרכי הלומדים.

בתכנית משתתפים תלמידים משכבות ז-ח-ט.

Comments