יומן קריאה - חווית למידה משמעותית


מבוא: רקע כללי 

הפעילות מבוססת על עקרונות הלמידה הפעילה ושיתופיות בלמידה. בכדי לעודד קריאה וביקורתיות לטקסטים אצל הלומדים, נוצרה משימת יומני הקריאה. התלמיד נדרש להסיק מסקנות מן הקריאה ולספק הערכה כלפי הסיפור והסופר… ולבסוף לשתף בתובנותיו את חברי הקבוצה ולקבל מהם מבט נוסף ומעמיק על הדברים. 


מטרת הפעילות היא, אם כן, להעביר את התלמיד למידת חקר חווייתית וכן להביא לשיתוף הידע בין התלמידים. [שיתוף שתורם למוטיבציות, הן בשלב העבודה והן בהיכרות עם סיפורים מגוונים].

 

תיאור מהלך הפעילות:

  • בשלב הראשון מתבקשים התלמידים לבחור ספר ולקרוא.

  • לאחר הקריאה, התלמיד בונה מצגת אינטראקטיבית המשלבת מושגים מן הספר - פרטי זהות של הספר, תקציר, המלצה ועוד.

  • המצגת מועלת לאתר ושאר תלמידי הכיתה יכולים ומתבקשים לעיין בה ולהגיב.

  • השלב הבא במשימה הוא ליצור 'דף קישורים' ובו תלקיט של קישורים לאתרי הרשת השונים העוסקים בנושאים שקשורים לסיפור - מקומות/מושגים שהיו בסיפור, חוויות גולשים מהספר/מהסופר ועוד ועוד.

  • דף הקישורים עולה לאתר ומקודד לקוד לסריקה סלולרית- המצורף לספר ומהווה תוספת לקוראים העתידיים.


הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות ד-ה, ויכולה להימשך ע"פ כחודש.

סרטונים - שלבי הפעילות השונים

ראיון עם אוריה אדר

ראיון עם אורי נגר


תהליך העבודה


Comments