"השחף המגביה עוף, הוא זה המרחיק ראות" (ריצ'ארד באך)
          
 אצלנו ב"שחף" כל אחד נולד מחדש.

 

צוות "שחף" מזמין אתכם לצפות בסרטון אודות בית הספר


צפייה נעימה!


בית ספר שחף
  
     

תוצאת תמונה עבור אביב הגיע פסח בא  תוצאת תמונה עבור אביב הגיע פסח בא  

חג חנוכה שמח!

כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן

סיפור החג
בשעה טובה עברנו לכיתות החדשות!


חנכנו את המבנים החדשים בגזירת סרט אדום


במעמד תלמידי וצוות בית הספרבחירות ליו"ר מועצת התלמידים

בחירות ליושב ראש מועצת תלמידים


מצגת בנושא המצאות ישראליות -כיתת זית 
המצאות ישראליות