Onze school zet zich dit jaar in voor Taal!
Op 1 september wurmden de juffen zich in een grote kartonnen doos.
Zo wilden ze de kinderen prikkelen voor het nieuwe jaarthema "een doos vol taal!"
Elke maand wordt één taalaspect in de kijker gezet.

ONS DOEL:
Taal bekijken vanuit verschillende standpunten, invalshoeken.
Talige diversiteit ontdekken en verkennen.
Kinderen prikkelen met taal.
Kinderen inzichten laten verwerven rond taal.
Kinderen laten nadenken over taal en taalgebruik.
Kinderen talige vaardigheden aanleren: spreekdurf aanmoedigen,  passend communiceren, 
actief deelnemen aan gesprekken.
Taal correct , verzorgd en gepast gebruiken, aandacht voor articulatie en uitspraak.
Het leren schrijven van woorden, goede zinnen, een stukje tekst.
 inoefenen van Franse woorden, zinnen,
Frans spreken.
Experimenteren met brabbeltaal, nonsenstaal, vreemde talen...

In september nemen we de beeldtaal onder de loep...
Toon je van je mooiste kant.
Rat en kikker nemen ons mee in hun verhaal: foto's, filmpjes, tekeningen.
Juf Valerie maakte reeds enkele mooie klasfoto's van onze kinderen op 1 september.