KONGRES: Sinergija znanosti i kliničkog rada


Datum održavanja: 19. i 20. listopada 2018. godine
Mjesto održavanja: 19. listopada - Hotel Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb; 20. listopada - Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju
Voditelj: prof. dr. sc. Goranka Prpić Mehičić (prpic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 12
Cijena:    800,00  HRK kongres
               600,00  HRK radionice
            1.200,00  HRK kongres +  radionica
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-12
Maksimalan broj polaznika: 100

Suorganizator kongresa je Hrvatsko društvo za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu-HLZ-a.

Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program

Petak 19.10.2018.

13.00 – 14.00 Prijava sudionika
14.00 – 14.45 Minimalno invazivni direktni tretman u riješavanju neestetskih promjena na tvrdim zubnim tkivima/Minimally invasive direct treatment for resolving unesthetic apperance of the tooth structure – prof.dr.sc. Hande Şar Sancaklı
14.45 – 15.30 Oponašajući prirodu sa simplificiranim kompozitnim materijalom/Mimicking nature with a simplified composite system – prof.dr. sc. Marleen Peumans
15.30 – 16.00 Stanka 
16.00 – 16.45 Jednostavnost i sigurnost u endodonciji/Simplicity and safety in endodontics – dr. Enrico Cassai
16.45 – 17.30 Primjena lasera u endodontskoj terapiji – dr.sc. Damir Šnjarić 
17.30 – 18.30 Poster prezentacije

Subota 20.10.2018.

09.00 – 10.00 Prijava sudionika 

Radionica 1: Direktne restauracije – kako postići optimalni rezultat

10.00 – 11.30 Simplificirani koncept za estetske rekonstrukcije prednjih zubi – prof.dr.sc. Marleen Peumans
11.30 – 12.30 Izbor materijala za posteriorne restauracije – doc.dr.sc. Anja Baraba, doc.dr.sc. Eva Klarić Sever
12.30 – 13.00 Stanka 
13.00 – 16.30 Radni dio 

Radionica 2: Različita rješenja za endodontsku terapiju

10.00 – 10.40 Dijagnostika bolesti pulpe i periapeksa – dr.sc. Višnja Mandić
10.40 – 11.50 Endodontsko liječenje od ručne do recipročne tehnike – izv.prof.dr.sc. Bernard Janković, izv.prof.dr.sc. Vlatko Pandurić
11.50 – 12.30 Inovacije u strojnoj instrumentaciji korijenskog kanala – dr.sc. Valentina Brzović Rajić
12.30 – 13.00 Stanka
13.00 – 16.30 Radni dio

Radionica 3: Svakodnevna endodontska problematika - ipak se kreće nabolje!  

10.00 – 10.45 CBCT u endodonciji s praktičnom uporabom računalnog programa za analizu CBCT snimki – dijagnostičke nedoumice – izv.prof.dr.sc. Paris Simeon
10.45 – 11.30 Kako odabrati prikladnu strojnu tehniku? Tips&Tricks –  doc.dr.sc. Jurica Matijević
11.30 – 12.00 Klinička primjena SAF sustava – snaga pod kontrolom – prof.dr.sc. Goranka Prpić Mehičić
12.00 – 12.30 Endodontska kirurgija – izv.prof.dr.sc. Zoran Karlović
12.30 – 13.00 Stanka
13.00 – 16.30 Radni dio

Radionica 4:  Primjena lasera u dentalnoj medicini

10.00 – 10.30 Osnove rada lasera – dr.sc. Ana Malčić
10.30 – 11.00 Laseri i njihova primjena u restaurativnoj dentalnoj medicini i endodonciji – prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek
11.00 – 12.30 Klinički postupci laserski aktivirane irigacije u endodontskoj terapiji – dr.sc. Damir Šnjarić
12.30 – 13.00 Stanka
13.00 – 16.30 Radni dio

Radionica 5: Novi principi instrumentacije korijenskog kanala i restauracije endodontski liječenih zubi

10.00 - 11.30 Osnove instrumentacije korijenskog kanala s osvrtom na recipročne tehnike - dr. Enrico Cassai
11.30 - 12.30 Direktna restauracija endodontski liječenih zubi - prof.dr.sc. Ivana Miletić
12.30 - 13.00 Stanka
13.00 - 16.30 Radni dioSažeci predavanja:

Assoc.Prof.Dr.Hande Şar Sancaklı: 
Minimally invasive direct treatment for resolving Unesthetic apperance of the tooth structure
Patients often suffer from the unesthetic appearance regarding the surface color alterations, enamel caries and developmental disturbances. Contemporary adhesive treatment choices enable to overcome these disturbances within the minimal invasive approach. Beside minimally invasive direct restorations with newly developed adhesive materials, resin infiltration technique highly stands for either ultra-minimal infiltrative action of the white-spot enamel lesions or camouflaging the color of the enamel disturbances even abnormalities or florosis. Current lecture will include variety of cases management via direct minimal invasive esthetic treatment modalities. 

Professor Marleen Peumans: 
Mimicking nature with a simplified composite system 
Composite is considered worldwide as the first choice material for direct restorations in anterior and posterior region. The main advantage is their minimal invasiveness, and that an esthetic result can be obtained with a favorable cost for the patient.  Nowadays, the ultimate goal is to imitate the natural tooth as perfect as possible. To realize this current composite materials have an arsenal of shades and opacities that is too extensive for most dentists. In addition, the technique to use these different opacities and shades in a correct proportion and layering technique is too complicated. So, there is certainly a need to simplify the shade system. This is possible taking into account the natural aging process of the tooth. With aging the translucency and chroma of natural enamel and dentin increases. Essentia (GC) is a recently introduced simplified composite system that takes into account this aging process. It contains 7 standard shades: 3 dentins (light, medium and dark), and 2 enamels (light, dark), a masking liner and a universal shade with an optimized blending effect. In addition, special effects can be created with 4 modifiers (opalescent modifier, white, brown and black stains). Dentin and enamel shades have a different composition. While dentin shades are optimized for a higher scattering effect mimicking that of the natural dentin, enamel shades are designed for a higher translucency with a very high polishability and gloss retention.  As will be demonstrated in clinical cases, the clinical outcome of this simplified material is reaching high standards, with naturally blending restorations that integrate harmonically in the mouth. 

dr. Enrico Cassai 
Jednostavnost i sigurnost u endodonciji/Simplicity and safety in endodontics 


Dr.sc. Damir Šnjarić:
Primjena lasera u endodontskoj terapiji
Obzirom na sve prisutniju svijest o morfološkoj složenosti prostora endodonta, u kliničkoj praksi postavljaju se sve viši standardi čišćenja i dezinfekcije tijekom endodontske terapije. Dentalni laseri predstavljaju dopunu, ali i suvremenu, znanstveno i klinički dokazanu alternativu kako konvencionalnim, tako i naprednim ultrazvučnim i zvučnim tehnikama dezinfekcije i agitacije irigatora. Uz iradijacijske metode primjenom diodnih i Nd:YAG lasera, nove tehnike laserski aktivirane irigacije (LAI) Er:YAG i ErCr:YSGG laserima postavljaju nove standarde učinkovitih i klinički sigurnih postupaka u svakodnevnoj praksi. Predavanje obuhvaća kratki prikaz fizikalnih osnova primjene lasera u endodonciji, pregled indikacija i metoda, uz osobiti naglasak na PIPS (Photon Initiated Photoacoustic Streaming) i najnoviji SWEEPS (ShockWave Enhanced Emission Photoacoustic Streaming) koncept LAI.

Radionica 1: Direktne restauracije – kako postići optimalni rezultat
Radionica će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu predavači će objasniti objasniti važnost i mogućnosti estetske rekonstrukcije zuba u prednjoj i stražnjoj regiji. Također će se obraditi i problematika trajnih restauracija endodontski liječenih zuba te će se opisati različite mogućnosti izrade direktnih i indirektnih restauracija, smjernice za odabir vrste restauracije prema individualnim potrebama pacijenta uz prikaz kliničkih slučajeva. U radnom dijelu, polaznici će na radnim modelima izraditi ispune u prednjoj i stražnjoj regiji s novom generacijom kompozitnih materijala i pojednostavljenim sustavom odabira boja. 

Radionica 2: Različita riješanja za endodontsku terapiju
Endodontsko liječenje zuba je jedan od najzahtijevnijih postupaka u dentalnoj medicini. Podrazumijeva nekoliko faza rada, poznavanje dinamike upalnog procesa, te poznavanje različitih vrsta materijala i tehnika rada. U teoretskom dijelu ovog tečaja će biti govora o suvremenom pristupu svakoj fazi rada, novim materijalima i tehnikama rada, mogućim pogreškama, te načinima njihove prevencije. U prektičnom dijelu će polaznici moći primijeniti stečena teoretska znanja, a na kraju će sa voditeljima moći raspraviti slučajeve iz prakse i razriješiti eventualne nedoumice vezane uz te slučajeve.

Radionica 3:  Svakodnevna endodontska problematika - ipak se kreće nabolje!  
Radionica će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu predavači će objasniti princip rada CBCT-a te mogućnosti i ograničenja primjene tog dijagnostičkog pomagala u endodoncij. Potom će klasificirati sustave strojne obrade kanala i opisati njihove glavne karakteristike u odnosu na specifične zahtjeve obrade različitih anatomskih oblika kanala. Prikazati će mogućnosti kombiniranja različitih ručnih i strojnih instrumenata u obradi zahtijevnih korijenskih kanala, Radni dio obuhvatit će vođenu analizu CBCT snimki kod dijagnostički zahtjevnih slučajeva pomoću računalnog programa, orijentaciju na CBCT snimci, mogućnosti mjerenja na CBCT snimci kao i mogućnosti manipulacije grafičkim prikazom. Sudionici će imati priliku raditi s različitim rotacijskim, reciprocirajućim i oscilirajućim sustavima, uključujući i minimalno invazivnu metodu obrade korijenskog kanala SAF sustavom. Prikazat će se mogućnost pojednostavljenja operativnog protokola pri endodontskom liječenju i reviziji punjenja korijenskog kanala uz minimalna ulaganja.

Radionica 4. Laseri u dentalnoj medicini
Radionica obuhvaća pregled značajki Fotona LightWalker AT-S ASP Powered dualnog dentalno-laserskog uređaja, pravila sigurnosti i održavanja uređaja u svakodnevnom kliničkom radu, i rad na transparentnim modelima i ekstrahiranim zubima primjenom Nd:YAG i Er:YAG lasera po Twinlight, PIPS i SWEEPS protokolima laserski aktivirane irigacije i dezinfekcije.

Radionica 5: Novi principi instrumentacije korijenskog kanala i restauracije endodontski liječenih zubi
U sklopu radionice polaznicima će se uz osnove principe instrumentacije korijenskih kanala pružiti i osvrt na reciprocirajuće sustave i njihova kliničku primjenu. Drugi dio obahvatit će suvremene principe, tehnike i materijale u izravnoj opskrbi endodontski liječenih zubi. U radnom dijelu, polaznici će na radnim modelima vježbati tehnike instrumentacije.
Životopisi predavača

Professor Marleen Peumans, Catholic University of Leuven, Belgium.
Marleen Peumans was born on November 10, 1964, in Belgium. She obtained her degree in Dentistry in 1987 at the Catholic University of Leuven. Thereafter, she followed a 4-year post-graduate program at the Department of Operative Dentistry. She applied herself especially to the clinical use and the performance of anterior and posterior resin composites, bonded ceramic restorations, fibre-reinforced composite restorations and bleaching. She took part in numerous clinical studies concerning dentine adhesives, posterior composites, and ceramic veneers/inlays/onlays. In 1997 she obtained the degree of Doctor in Medical Sciences. From 2004 she became Professor at the Catholic University of Leuven. She has several national and international publications on her name concerning clinical performance of adhesive restorations and bleaching. 

Assoc.Prof.Dr.Hande Şar Sancaklı, Istanbul University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry.
University graduate: 2000; Istanbul University Faculty of Dentistry; PhD, 2007; “Comparison of antibacterial effects of dentin bonding agents in vitro."Assoc. Professorship: 2012. Visiting Lecturer; King’s College Dental Institute, Guy’s Hospital. Publications in internationally/nationally indexed journals, book chapters and international conferences, seminars and hands-on courses in restorative dentistry about adhesive dentistry, minimal invasive dentistry and restorative materials. Beside memberships in international scientific associations; Member of the Board of Istanbul University, Member of Turkish Dental Association, International Affairs Commitee, Member of FDI Education Commitee and Chairperson of ERO/FDI Working Group Continuing Medical Education.

dr. Enrico Cassai 
Dr. Enrico Cassai graduated with honors in Dentistry and Dental Prosthodontics at the University of Ferrara in 1999. He is an  active member of the Italian Society of Endodontics (SIE) and the Italian Association of Microscopic Dentistry (AIOM), associate member of the American Association of Endodontics (AAE) and the European Society of Endodontology (ESE). In 2004, he visited the Department of Endodontics of the Loma Linda University (California). He attended the department of dr. M. Torabinejad, the Center Courses of Dr. Cliff Ruddle and Dr. Stephen Buchanan at Santa Barbara (California). Also, he is a member of the committee of the journal "The Endodontic Informer". He has participated as a speaker at number of courses and conferences in Italy and abroad and is the author of publications in the international journals.

Dr.sc. Damir Šnjarić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij stomatologije, katedra za restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju
Dr.sc. Damir Šnjarić, dr.med.dent. diplomirao je 1999. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Studij stomatologije, gdje je od 2001. do kraja 2006. radio kao znanstveni novak i asistent na Katedri za bolesti zuba. Na Stomatološkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je završio znanstveni poslijediplomski studij i 2005. stekao zvanje magistra znanosti. Od 2007. radi u privatnoj praksi. Na svom matičnom Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2012. stječe akademski stupanj doktora znanosti, a od 2014. radi kao poslijedoktorant Katedre za restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju. U svom svakodnevnom kliničkom radu od 2011. koristi dentalne lasere, te aktivno djeluje kao istraživač i predavač, održavajući teorijske i praktične obuke za doktore dentalne medicine iz područja primjene diodnih, Nd:YAG i Er:YAG lasera. Član je Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM), Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatskog endodontskog društva (HED), European Society of Endontology (ESE) i Laser and Health Academy (LAHA). Regionalni je konzultant tvrtke KaVo i certificirani predavač tvrtke Fotona, vodećeg svjetskog proizvođača Nd:YAG i Er:YAG dentalnih lasera.

Prof.dr.sc. Goranka Prpić Mehičić, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Prof.dr.sc. Goranka Prpić Mehičić je rođena 20 siječnja 1957. god. u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Samoboru a matematičku gimnaziju u Zagrebu. Od 1981. god. radi na Zavodu za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu kao asistent. 1980. god. upisuje postdiplomski studij iz Stomatologije, a magistarski rad pod naslovom "Mikrobiološko ispitivanje mekih naslaga na zubima u osoba s kroničnom insuficijencijom bubrega" obranila je 1982. god. te stekla stupanj magistar stomatoloških znanosti. 1984. položila je tečaj psihologijske i pedagogijske izobrazbe na Sveučilištu u Zagrebu. 1986. boravila je na stipendiji (DAAD) za stručno usavršavanje na Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Universitat Heidelberg. 1987. god. polaže specijalistički ispit iz Dentalne i oralne patologije s parodontologijom. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja stomatologije stekla je 26. siječnja 1989. god. obranivši disertaciju pod naslovom "Utjecaj Streptococcus mutans-a na pulpo-dentinski kompleks". 1989. god. izabrana je u znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni suradnik. 1995. god. izabrana je za izvanrednog profesora, a 2001 god. Za redovitog profesora Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. 2002. godine izabrana je za suradnog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a 2004. za redovitog člana. Sudjelovala je kao aktivni istraživač na projektima :  No. 3-02-277 Bolesti endodonta i caries, eksperimentalni i klinički studij; u okviru kojeg vodi dio koji se bavi mikrobnom problematikom zubne pulpe No. 3-02-329 Analiza oblika i funkcije stomatognatog sustava, No. 650005 Eksperimentalna i klinička endodontologija, No. 065-0650445-0434 Epidemiološki aspekti endodoncije u RH Ministarstva zananosti Republike Hrvatske. Nosilac je kolegija Endodoncija rizične populacije i Morfološke nepravilnosti trajnih zubi, u poslijediplomskom studiju iz stomatologije. Aktivno je učestvovala na 26 međunarodna i 20 domaćih znanstvenih skupova. Sudjeluje kao voditelj i su-voditelj tečajeva za cjeloživotno obrazovanje doktora stomatologije, mentor je magistarskim i doktorskim radovima, kongresnim  i diplomskim radovima studenata Stomatološkog fakulteta i specijalizanata iz područja Endododoncije i restaurativne stomatologije. Član je Europskog endodontskog udruženja, Zbora liječnika Hrvatske, Stomatološkog društva HLZ, Hrvatskog endodontskog društva, HDMBT. Bila je prodekan za gospodarstvo i razvoj, prodekan za znanost,prodekan za trajnu izobrazbu Stomatološkog fakulteta. Predstojnik je Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta. Član je povjerenstva za specijalističke i stručne ispite Ministarstva zdravstva RH. Udana je i majka  jednog djeteta.

Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Silvana Jukić Krmek je redoviti profesor na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Autor je i koautor 69 znanstvenih, preglednih i stručnih radova in extenso, od kojih je 30 indeksirano u Current Contents bazi. Aktivno je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. U znanstvenom radu, područje interesa prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek je endodoncija, epidemiologija i primejna lasera u dentalnoj medicini. Sudjelovala je u istraživanju imonohistokemijskih karakteristika zdrave i upaljene zubne pulpe, svojstava materijala za punjenje korijenskih kanala, učinkovitosti otapala i lasera u uklanjanju punjenja korijenskih kanala. Također je sudjelovala u istraživanju primejne lasera i ultrazvuka u preparaciji retrogradnih kaviteta, porastu temperature tijekom obrade laserom, epidemiološkom istraživanju kvalitete endodontskog liječenja i prevalencije periapikalnih procesa u urbanoj populaciji Hrvatske.

Prof.dr.sc. Ivana Miletić, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Ivana Miletić rođena je 1971. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu 1995. godine. Od 1996. zaposlena je u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Godine 1998. obranila je magistarski rad, a disertaciju je obranila 2000. godine. Specijalistički ispit je položila 2004. godine. Godine 2001. izabrana je u zvanje sveučilišnog docenta, a 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Redoviti profesor je postala 2008. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2013. godine. Aktivno sudjeluje u kliničkoj i pretkliničkoj nastavi. Voditelj je kolegija na doktorskom studiju i na poslijediplomskom specijalističkom studiju, te predavanjima u okviru trajne izobrazbe stomatologa. Autor je i suautor preko 100 znanstvenih, preglednih i stručnih radova in extenso od kojih je 40 indeksirano u Current Contens-u. Sudjelovala je u pisanju dva udžbenika. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim, europskim i svjetskim kongresima te je održala brojne tečajeve, simpozije i pozivna predavanja u zemlji i inozemstvu. Aktivno govori i piše engleski jezik. Član je sljedećih udruga i društava: IADR (International Association for Dental Research), ESE (European Society of Endodontics), Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko stomatološko društvo, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatsko endodontsko društvo, Tajnik i predstavnik zemlje pri Europskom endodontskom udruženju bila je od 2006 do 2014. godine. Predsjednik je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu. 

Izv. prof. dr. sc. Bernard Janković, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof.dr.sc.Bernard Janković je upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu u školskoj 1990/91. godini, a diplomirao je 14. svibnja 1996. godine. Od 3. ožujka 1997. godine radi u Zavodu za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu. Magistarski rad pod naslovom "Rasprostranjenost karijesa u ratom zahvaćenim područjima Srednje Bosne" obranio je 28.12.2000. 2002. godine je promoviran u zvanje Znanstveni asistent pri Zavodu za dentalnu patologiju. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Oralni status kod osoba starije životne dobi ovisno o zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim čimbenicima” obranio je 4.listopada 2004. godine. Iste godine postaje specijalist dentalne patologije i endodoncije. Godine 2005. postaje Znanstveni suradnik, 2008. godine postaje docent, 25.5.2011. godine postaje Viši znanstveni suradnika a 18.3.2013. godine postaje izvanredni profesor pri Zavodu za endodonciju i restaurativnu  Stomatologiju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do 2007. godine, znanstvenim radom bavi se u okviru projekta 0065007 - Materijali u opskrbi tvrdih zubnih tkiva, a od 2007. godine suradnik je na projektu 065-0352851-0410 „Nanostruktura restaurativnih materijala i interakcije s tvrdim zubnim tkivima“ - glavni istraživač: Prof.dr.sc. Zrinka Tarle. Aktivno sudjeluje na brojnim znanstvenim i stručnim kongresima u zemlji i inozemstvu.  Voditelj je predmeta poslijediplomske nastave „Minimalno invazivna dentalna medicina“. U školskoj godini 2009/2010 voditelj je Katedre za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Splitu. Od 24 - 28 svibnja 2009 sudjeluje na tečaju stručnog usavršavanja „Restorative Forum Constance“, koji je organizirala kompanija  DENTSPLY DeTrey i od tada postaje predavač za tu kompaniju za područje restorativne dentalne medicine.  Od 28-29.5.2013. sudjeluje na „TRAIN the TRAINER Course“,  koju je organizirala kompanija Edelweiss dentistry, u suradnji sa kompanijom „Ultradent“ gdje se osposobljava za rad sa prefabriciranim laserski obrađenim kompozitnim ljuskicama, te postaje predavač za te dvije kompanije iz područja estetske opskrbe zubi navedenim ljuskicama. Na poziv kompanije Dentsply nazočio je „Train the Trainer-Wave One Gold“ u Bratislavi, gdje je osposobljen za rad sa sustavom Wave One Gold. Na tom tečaju je kao gost predavač bio svjetski poznati kliničar i predavač dr. Clifford Ruddle. Autor je i suautor 20 preglednih i stručnih radova. Sudjelovao je u više domaćih i stranih kongresa. Član je Hrvatske Stomatološke komore, Hrvatskog endodontskog društva te International Association for Dental Research (IADR). Oženjen je i ima dvoje djece.

Izv. prof. dr. sc. Zoran Karlović, izvanredni profesor, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 
Zoran Karlović rođen je 1968. u Zadru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje ak. godine 1988/89. Aktivni je sudionik domovinskog rata 1991/92 godine. Diplomirao je 1996. godine. Magistrirao je 2000. godine. Doktorirao je 2002. godine. Specijalistički ispit iz Dentalne patologije i endodoncije položio je 2004. godine. Zaposlen je kao izvanredni profesor na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu i na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava. Autor je više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Od 2007. – 2009. godine suradnik je na projektu br: 065-0650444-0418 Klinička i eksperimentalna endodontologija. Od 2010. godine suradnik je na projektu br: 065-0000000-0424 Cijeljenje koštanog defekta nakon imedijatne implantacije. 
Voditelj je kolegija „Endodontska kirurgija: suvremeni pristup, metode i materijali“na poslijediplomskom doktorskom studiju. Član je: Hrvatskog liječničkog zbora,        Hrvatskog endodontskog društva, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirugiju glave i vrata, Hrvatske komore dentalne medicine, Europskog endodontskog društva.

Izv.prof.dr.sc. Vlatko Pandurić, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Vlatko Pandurić rođen je 29. srpnja 1971. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Stomatološki fakultet u Zagrebu upisao je 1989. godine. Tijekom studija bio je demonstrator pri zavodu za Dentalnu patologiju. Petogodišnji studij završio je u redovitom roku, a diplomirao je u prosincu 1994. U veljači 1995. godine započeo je obvezan pripravnički staž na Stomatološkoj klinici KBC-a. Od ožujka 1995. godine počinje raditi kao znanstveni pripravnik na Zavodu za bolesti zubi Stomatološkog Fakulteta u Zagrebu, na projektu “Demineralizacija i remineralizacija tvrdih zubnih tkiva”, voditelja prof. dr. sc. Joze Šutala. Iste godine upisuje Sveučilišni poslijediplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad pod nazivom “Terapija nekarijesnih cervikalnih lezija dentinskim adhezivima“ je obranio u travnju 1999. godine. Iste godine asistent (11.XI.1999.).  Specijalistički ispit položio je u 28.III 2003. godine. Disertaciju “Prosudba adhezijskih i kohezijskih fraktura stereomikroskopom i holografskom interferometrijom“ obranio je 18.XII.2003. godine. Za višeg asistenta izabran je 29.IV. 2004., u zvanje znanstvenog suradnika 03.04. 2006.g., za docenta na Zavodu za Endodonciju i restaurativnu stomatologiju 19.02. 2007.,a u višeg znanstvenog suradnika 23.5.2011., gdje radi i danas. Znanstvenim radom bavi se u okviru projekta 0065007 - Materijali u opskrbi tvrdih zubnih tkiva, gdje je voditelj projekta prof.dr.sc. Zrinka Tarle i kolaborativnog projekta 0035005 - Optičko filtriranje, interferometrija i holografija, gdje je voditelj projekta dr.sc Nazif Demoli, Institut za fiziku. Znanstveno i stručno usavršavao se 1998., 2003. i 2005. godine u Vivadentu, Schaan, Liechtenstein. Aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim kongresima u zemlji i inozemstvu (2001. Munich-Njemačka, 2003. Shaan-Liechtenstein, 2004. Honolulu-Hawaii te Ljubljana-Slovenija, 2005. Amsterdam-Nizozemska te Shaan-Liechtenstein, 2006. Rim-Italija, Sarajevo-BiH te Dublin-Irska, 2009. Miammi-USA, 2010. Barcelona-Španjolska, Budimpešta-Mađarska) u organizaciji International Association for Dental Research, Association for Dental Education in Europe te European Society of Endodontics kao i na mnogim domaćim kongresima i radnim tečajevima. Bio je gost nekoliko pozivnih predavanja u Zabrebu,Varaždinu, Splitu i Rijeci. Aktivno sudjeluje u dodoplomskoj, predkliničkoj i kliničkoj nastavi. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 14 diplomskih radova i 2 studentska rada za rektorovu nagradu. Voditelj je predmeta poslijediplomske nastave "Prednosti kompozitnog monobloka u usporedbi s ostalim intrakanalnim konfekcijskim kolčićima" te suvoditelj kolegija doc.dr.sc. Bernarda Jankovića „Minimalno invazivna stomatolog“. Jedan je od voditelja i suvoditela u programu trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta na tečajevima "Izrada indirektnih kompozitnih ispuna", "Materijali klinički postupci u restorativnoj stomatologiji", "Od ozona do fasete" te "Sve što ste htjeli znati, a niste se usudili pitati; Estetske smjernice u svakodnevnom radu, okrugli stol". Pod njegovim mentorstvom obranjena su dva magistarska rada, nagrađena su dva rada rektorovom nagradom i obranjeno je16 diplomskih radova. 
Član je Hrvatske Stomatološke komore, Hrvatskog endodontskog društva i Europskog endodontskog društva, International Association for Dental Research – Dental Materials Group, European Society of Endodontology. Govori i piše engleski jezik.

Izv.prof.dr.sc. Paris Simeon, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Paris Simeon, izvanredni je profesor na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, obnašao je dužnost člana uprave KBC - "Zagreb" i savjetnika za stomatologiju Ravnatelja KBC-a "Zagreb". Na Stomatološkom fakultetu zaposlen je od 1993. godine, predavač je na 5 predmeta (Karijesogija, Endodoncija, Restaurativna stomatologija, Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini, Etika u dentalnoj medicini). Na KBC - "Zagreb" zaposlen je od 1993. godine i radi kao Specijalist dentalne patologije i endodoncije. Pohađao je poslijediplomski studij "Poslovno upravljanje - MBA" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Poduzetnik je i osnivač više tvrtki koja se bave dentalnom medicinom, radiološkom dijagnostikom, prodajom stomatoloških uređaja, potrošnih materijala i ostale medicinske opreme. Bio je "opinion leader" za nekoliko vrsta stomatoloških endodontskih i implantoloških proizvoda i klinički je stručnjak u domeni svoje specijalizacije, kao i opće stomatologije. Autor je i koautor je preko 40 znanstvenih i stručnih radova i nekoliko poglavlja knjiga. Bio je zastupnik u tijelima lokalne samouprave Grada Zagreba. Ponosni je otac dviju kćeri.
Aktivno piše i govori 5 stranih jezika.

Doc.dr.sc. Anja Baraba, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Anja Baraba rođena je 19. studenog 1981. u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala se 2000., gdje je diplomirala 2006. godine.  Dobitnica je dekanovih priznanja 2002., 2003. i 2004. godine i dekanove nagrade 2005. godine za postignuti uspjeh tijekom studiranje. Dobitnica je Nacionalove „Top stipendije za top studente“ 2005. godine. Na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju radi od 2008. kao znanstveni novak. Disertaciju je obranila 2011. godine, a specijalizaciju iz endodoncije s restaurativnom stomatologijom završila je 2013. godine. 2014. godine je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Do sada je objavila više znanstvenih i stručnih radova od kojih je 13 citirano u Current Cotensu. Aktivno sudjeluje u kliničkoj i pretkliničkoj nastavi, kao i u programu trajnog stručnog usavršavanja. Aktivno je sudjelovala na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatske komora za dentalnu medicinu, Hrvatskog endodontskog društva, Europskog endodontskog društva i IADR-a. Tajnica je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu. 

Doc.dr.sc. Eva Klarić Sever, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Eva Klarić Sever rođena je 8. rujna 1983. godine u Zagrebu gdje je 1998. završila osnovnu školu, a 2002. je maturirala na Zdravstvenom učilištu – smjer zubotehničar. Iste godine upisala je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji apsolvira 2007. godine. Za vrijeme studija nagrađena je Dekanovom nagradom za akademsku godinu 2003/04. i Rektorovom nagradom za akademsku godinu 2006/07., te je bila uvrštena u deset najuspješnije diplomiranih studenata u godini 2007/08. Obavljala je demonstrature na Katedri za fiziologiju i Zavodu za parodontologiju te Zavodu za stomatološku protetiku. Tijekom studija dobitnik je državne stipendije u A razredu (za osobito nadarene studente). Godine 2013. i 2015. dobitnica je nagrade za Najboljeg znanstvenog novaka Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. 2013. godine dobitnica je Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za najbolji znanstveni rad. 2016. godine nagrađena je međunarodnom nagradom Robert Frank for Senior Clinical Research, organizacije International Association for Dental Research (IADR). Od svibnja 2009. zaposlena je kao znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Zrinke Tarle ''Nanostruktura restorativnih materijala i interakcije s tvrdim zubnim tkivima''. 2013. godine doktorirala je na temu ''Procjena učinka novih izvora svjetlosti za izbjeljivanje zubi''. 2014. godine položila je specijalističi ispit iz endodoncije i restaurativne dentalne medicine. Od 2012-2015. surađuje na projektu ''Prosudba novih bioaktivnih materijala i postupaka u restaurativnoj dentalnoj medicini'' HRZZ i projektu Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). 0d 2013-2014. godine surađuje na projektu kratkoročne financijske potpore istraživanju od strane Sveučilišta u Zagrebu ''Izolacija, karakterizacija i diferencijacijski potencijal matičnih stanica oralnih tkiva'' pod vodstvom prof.dr.sc. Ivana Alajbega. U siječnju 2016. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij. U svibnju 2016. godine izabrana je u zvanje  docenta. 
Autorica je niza znanstvenih članaka, a također je koautor međunarodne patentne prijave. Od stranih jezika služi se engleskim i njemačkim jezikom. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog endodontskog društva i IADR-a.

Doc.dr.sc. Jurica Matijević, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Jurica Matijević rođen je 16.07.1982. godine u Požegi, Republika Hrvatska. 
Osnovnu školu i Opću gimnaziju završio je u Požegi. Stomatološki fakultet upisao je 2000. godine. Diplomirao je 2006. godine. Tijekom studija bio je državni stipendist u A kategoriji. Osvojio je 3M ESPE nagradu za izvrsnost u endodonciji i restaurativnoj stomatologiji. Od 2007. godine radi kao znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Silvane Jukić Krmek „Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici Hrvatskoj“.
Doktorirao je pod mentorstvom prof.dr.sc. Silvane Jukić Krmek s temom "Povezanost endodontskog statusa i kvalitete života" u svibnju 2013. Iste godine u prosincu polaže specijalistički ispit iz Endodoncije s restaurativnom stomatologijom. U ožujku 2015. godine izabran je za docenta na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Autor i koautor je više znanstvenih i stručnih radova.
Vlada engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu te osnovnim znanjem talijanskog jezika. Oženjen je i otac je kćeri Laure.

Dr.sc. Višnja Negovetić Mandić, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Višnja Negovetić Mandić rođena je 29.05.1971. u Zagrebu. Osnovnu i prva dva razreda srednje škole završila je u Zagrebu dok je zadnja dva razreda srednje škole završila u SAD-u. 1990 upisuje Loyola University of Chicago gdje diplomira biologiju sa pohvalama 1994 i stječe naziv profesora biologije. Te iste godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje diplomira 2000. Pripravnički staž obavlja na Stomatološkoj klinici KBC Zagreb, a 2003 postaje znanstveni novak “ pri Zavodu za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu na projektu „Materijali u opskrbi tvrdih zubnih tkiva“ (0065 007) i kolaboracijskom projektu „Razvitak tehnoloških postupaka za izradu postojanih adhezijskih restoracija voditeljice prof.dr.sci. Zrinke Tarle. 2004 postaje znanstveni asistent na zavodu za dentalnu patologiju. U studenom 2004 obranila je magistarski rad «Hibridizacija dentina pri adhezijskom cementiranju estetskih intrakanalnih kolčića». U ljeto 2005 započinje specijalizaciju na KBC-u Zagreb iz endodoncije i restorativne stomatologije. Specijalistički ispit polaže 2010 i od tada radi na Kliničkom zavodu za bolesti zubi KBC- a Zagreb.  Doktorski rad naslovljen „Holografska prosudba polimerizacijskog stresa pri adhezijskom cementiranju intrakanalnih kolčića“ obranila je 10.06.2011 te stekla akademski stupanj doktora znanosti. Od svibnja 2016 zaposlena kao poslijedoktorand na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Član je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog endodontskog društva i Europskog endodontskog društva. Govori engleski jezik. Udana je i majka dvoje djece.

Dr.sc. Valentina Rajić, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Valentina (Brzović) Rajić  rođena je 1977. godine u Zagrebu. 1996. godine maturirala je s odličnim uspjehom u II. Općoj gimnaziji i srednjoj glazbenoj školi Vatroslav Lisinski u Zagrebu. 2001. godine nagrađenja je Rektorovom nagradom, a 2002. godine diplomirala je s odličnim uspjehom na Stomatološkom fakultetu te je evidentirana u Ministarstvu znanosti i tehnologije među deset najuspješnijih studenata koji su te godine diplomirali. 2004. godine obavila je pripravnički staž na Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb te položila državni ispit i završila Postdiplomski studij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od veljače 2004.- kolovoza 2005. godine radila je kao asistent u svojstvu znanstvenog novaka na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju na projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa „Eksperimentalna i klinička endodontologija“, voditelja: prof.dr.sc. Ivice Anića. 2006. godine stječe titulu magistra znanosti (magistarski rad „Biološka svojstva endodontskih materijala“). 2009. godine završila je Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij u području biomedicine i zdravstva te 2013. godine stječe titulu doktora znanosti (doktorski rad  „Biološka svojstva monomera u kompozitnim materijalima“). 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva-polje dentalna medicina. 2014. godine položila je specijalistički ispit iz područja dentalne patologije i endodoncije. Radi u KBC-u Zagreb-Klinika za stomatologiju u Kliničkom zavodu za bolesti zubi. Sudjeluje je na domaćim i međunarodnim kongresima. Autor je i suautor znanstvenih i stručnih radova među kojima su 3 izvorna znanstvena rada citirana u Current Contens-u. Aktivno govori i piše engleski i francuski jezik. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog endodontskog društva, Europskog endodontskog društva i Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu. Udata je i majka troje djece.