SIMPOZIJ: Sigurnost prije svega - nesvakidašnji izazovi u ordinaciji dentalne medicine


Datum održavanja: 3. veljače 2018.
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za oralnu medicinu
Voditelj: doc. dr. sc. Danica Vidović Juras
Broj bodova (HKDM): 8 bodova
Cijena:  600 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-04

Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8.30 – 9.00  Registracija
9.00 – 9.35 „Antišok terapija“ – kada? kako? – doc.dr.sc. Danica Vidović Juras  
9.35 – 10.10 Gubitak svijesti – što učiniti? – izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo
10.10 – 10.45 Krvarenje – što učiniti? – prof.dr.sc. Ivan Alajbeg
10.45 – 11.20 Antibiotici prije stomatoloških tretmana – kada su opravdani? – doc.dr.sc. Ana Andabak Rogulj
11.20 – 11.55 Bolesnik s hepatitisom  – doc.dr.sc. Božana Lončar Brzak   
11.55 – 12.30  PAUZA
12.30 – 13.05 Bolesnik s HIV-om – dr.sc. Ivana Škinjar, dr.med.dent.
13.05 – 13.40 Bolesnik s tuberkulozom – prof.dr.sc. Vanja Vučićević Boras
13.40 – 14.15 Ubodni incident – što učiniti? – doc.dr.sc. Danica Vidović Juras   Sažeci predavanja
„“Antišok terapija“ – kada? kako?“
Lijekovi koji se koriste u ordinaciji dentalne medicine mogu pokrenuti anafilaktičku reakciju. Bez pravodobnog liječenja anafilaktički šok može završiti smrtnim ishodom i to najčešće nastupa  u roku od 30 minuta. Svaka ordinacija ima komplet u kojem se nalaze svi lijekovi potrebni za liječenje anafilaktičkog šoka. S obzirom da je anafilaksija u ordinaciji rijetka pojava, pitanje je jesmo li spremni adekvatno odreagirati. U predavanju će se kratko i jasno odgovoriti na pitanja kada i kako, brzo i točno koristiti „antišok terapiju“. 

„Gubitak svijesti – što učiniti?“
U predavanju će se obraditi najčešći uzroci gubitka svijesti u stomatološkoj ordinaciji. Poseban naglasak stavit će se na identifikaciju pacijenata s povećanim rizikom za gubitak svijesti. Sudionici će dobiti jednostavne i nedvosmislene upute za postupanje u navedenoj situaciji i bit će upoznati s mjerama prevencije.

„Krvarenje – što učiniti?“
U predavanju će se iznijeti mogući razlozi pojačanog i produljenog krvarenja nakon stomatoloških zahvata. Odgovoriti će se na pitanje kako prevenirati i sanirati komplikacije u vidu krvarenja. Također će se obrazložiti da li je potrebno prekidati antikoagulantnu terapiju prije stomatoloških zahvata.

„Antibiotici prije stomatoloških tretmana – kada su opravdani?“
Upotreba antibiotika prije stomatoloških zahvata je česta. Situacije u kojima se poseže za „profilaktičkim antibioticima“ su mnoge: prevencija bakterijskog endokarditisa; pacijent s transplantiranim organima, umjetnim zglobovima, s dijabetesom, pacijent na dijalizi… Predavanje će dati aktualne smjernice o tome kada je opravdano ordinirati antibiotike prije stomatoloških zahvata, koje izabrati i u kojoj dozi.

„Bolesnik s hepatitisom „
Hepatitis je upalna bolest jetre do koje mogu dovesti različiti infektivni i neinfektivni
uzročnici. Najčešće je hepatitis uzrokovan infekcijom virusima hepatitisa (A, B, C, D, E). Akutni hepatitis može imati blagi ili supklinički oblik te mnogi pacijenti nisu svjesni svoje bolesti dok ne nastupe komplikacije. Kronični oblik upale jetre može nastupiti nakon infekcije virusima hepatitisa B i, češće, C te dovesti do razvoja ciroze i karcinoma jetre. Kronični hepatitis dovodi do kompromitirane funkcije jetre što može utjecati na hemostazu i metabolizam lijekova, stoga je nužan oprez i provjera laboratorijskih parametara prije stomatoloških zahvata. 
Fokusi predavanja biti će: posebnosti stomatološke skrbi bolesnika s hepatitisom i prevencija širenja infektivnog hepatitisa u ordinaciji dentalne medicine.

„Bolesnik s HIV-om“
U predavanju će se prikazati očitovanja HIV bolesti u usnoj šupljini, načini prijenosa
metode dijagnostike virusa. Posebna pozornost bit će usmjerena prema
specifičnostima stomatološkog liječenja HIV pozitivnog bolesnika i sprečavanju
širenja infekcije u ordinaciji dentalne medicine.

„Bolesnik s tuberkulozom“
Usprkos napretku u dijagnostici i terapiji, tuberkuloza i dalje ostaje jedan od glavnih uzroka smrti diljem svijeta te je Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila o 9,6 milijuna novih slučajeva tuberkuloze u 2014. godini. O prevenciji širenja tuberkuloze u ordinaciji priča se premalo. Kod liječenja bolesnika s latentnom bolesti standardne mjere prevencije širenja infektivnih bolesti su dovoljne, ali kod bolesnika s akutnom bolesti nisu. Predavanje će odgovoriti na pitanje kako spriječiti širenje tuberkuloze u ordinaciji dentalne medicine kada se izvode prijeko potrebni zahvati u bolesnika s akutnom tuberkulozom.

„Ubodni incident – što učiniti?“
Ubodni incident može rezultirati zarazom krvlju prenosivim bolestima. Također predstavlja ozljedu na radu. Kako prevenirati ubodni incident? Kako se zaštiti od mogućih posljedica? Kome prijaviti ozljedu na radu?

Životopisi predavača

Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, dr.med.dent., specijalist oralne patologije, znanstveni savjetnik, redoviti profesor na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživačkom, nastavnom i zdravstvenom djelatnošću u području oralne medicine. Dopredsjednik  je „Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora“, tajnik Uređivačkog odbora znanstvenog časopisa „Acta Stomatologica Croatica“.
 
Doc.dr.sc. Ana Andabak Rogulj, dr.med.dent., specijalist oralne medicine, rođena je 1982. godine u Zagrebu. Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2007. godine, a 2008. godine upisala je Poslijediplomski specijalistički studij Dentalna medicina. Od 01.06.2009. zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu na Zavodu za oralnu medicinu u zvanju asistenta- znanstvenog novaka na projektu „Nearomatski naftalan-istraživanje sastava i bioloških učinaka na epitelna tkiva“ pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Ivana Alajbega. Specijalistički ispit iz oralne medicine položila je 2013. godine. 2016. docent na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

Izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo, dr.med.dent., rođen je 1977. godine. 1996 upisuje Stomatološki fakultet kojeg završava 2002. godine. Od 2004. godine radi na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta gdje aktivno sudjeluje u znanstvenom i kliničkom radu, izobrazbi studenata i trajnom usavršavanju doktora stomatologije. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova te predavač na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Član je European Association of Oral Medicine, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora i predsjednik Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a.

Doc.dr.sc. Božana Lončar Brzak, dr.med.dent, diplomirala je u 2007. godine, a srednja ocjena postignuta tijekom studija bila joj je 4,86. Nakon diplome primljena je na mjesto asistenta-znanstvenog novaka na Zavodu za oralnu medicinu. Specijalistički ispit iz oralne medicine položila je 2014. godine. Doktorski rad pod nazivom "Globalni proteomski profil ekspresije i uloga proteina IGF2/IGF2R u patogenezi prekanceroznih lezija usne šupljine" obranila je 2015.g, a od 2016.godine je docentica na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je i koautorica više članaka i kongresnih priopćenja. Aktivno sudjeluje u znanstvenom radu i na domaćim i stranim kongresima.

Dr.sc. Ivana Škrinjar, dr.med.dent., rođena je 1981. godine. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1999., a završava 2005. godine. Od 2010. godine radi kao specijalist oralne patologije u Kliničkom zavodu za bolesti usta KBC-a Zagreb. Aktivno sudjeluje u znanstvenom i kliničkom radu te je autor i koautor više znanstvenih i stručnih radova. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju i Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology.

Dr.sc. Danica Vidović Juras, dr.med.dent., rođena je u Čakovcu 1977. godine. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Dobitnica je Signalove nagrade za najboljeg studenta Stomatoloških fakulteta 2002. godine i drugih nagrada. Od 2003. godine zaposlena je kao znanstveni novak na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH te kao asistent Zavoda za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu sudjeluje u nastavnim i znanstvenim aktivnostima. 2005. obranila je magistarski rad, 2012. je doktorirala, a 2013. izabrana je u znanstvenog suradnika. Od 2010. radi i kao specijalist oralne patologije pri KBC-u Zagreb. Od 2017. docent na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovala na više kongresa i simpozija u zemlji i inozemstvu. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova. Član je: European Association of Oral Medicine, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, dopredsjednica Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a.

Prof.dr.sc. Vanja Vučićević-Boras, dr.med.dent., specijalist oralne patologije, znanstveni savjetnik, redoviti profesor. Predstojnica je Zavoda za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pročelnica Kliničkog zavoda za bolesti usta Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb. Bavi se istraživačkom, nastavnom i zdravstvenom djelatnošću u području oralne medicine.