RADNI TEČAJ: Različita rješenja istog problema


Datum održavanja: 11. ožujka 2017. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju
Voditelj: doc. dr. sc.  Anja Baraba (baraba@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 0
Cijena: 500 kn za doktore dentalne medicine
Poziv na broj: 5-33
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE

Uvod

U tečaju će se opisati indikacije i kontraindikacije za endodontsko liječenje zuba, moguće komplikacije tijekom endodontskog liječenja te kada ipak potrebno razmotriti implantološku terapiju i koji su čimbenici rizika kod odluke o postavljanja dentalnih implantata. Opisat će se mogućnosti izrade adhezivnih restauracija nakon endodontskog liječenja zuba, načini estetskog zbrinjavanja gubitka zuba kao i ortodontski pristup u terapiji istog. Polaznicima tečaja će se prikazati načini adhezivnog zbrinjavanja gubitka zuba. U radnom dijelu, polaznici će na radnim modelima izraditi kompozitne mostove ojačane staklenim vlaknima u prednjoj i u stražnjoj regiji, kao i držače mjesta pomoću vlakana temeljenih na posebnoj tehnologiji interpenetrirajuće polimerne mreže.


Izvedbeni program
09:00 – 10:00    Prijava sudionika     
10:00 – 11:00    Prof.dr.sc. Ivana Miletić/Doc.dr.sc. Dragana Gabrić: Endodoncija vs.implantologija?
11:00 – 11:30    Doc.dr.sc. Anja Baraba: Estetske restauracije nakon endodoncije i prije implantologije
11:30 – 12:00    Prof.dr.sc. Senka Meštović: Ortodontska rješenja kod gubitka zuba   
12:00 – 13:00   Stanka
13:00 – 16:00   Radni dioŽivotopisi predavača

Doc.dr.sc. Anja Baraba, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Anja Baraba rođena je 19. studenog 1981. u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala se 2000., gdje je diplomirala 2006. godine.  Dobitnica je dekanovih priznanja 2002., 2003. i 2004. godine i dekanove nagrade 2005. godine za postignuti uspjeh tijekom studiranje. Dobitnica je Nacionalove „Top stipendije za top studente“ 2005. godine. Na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju radi od 2008. kao znanstveni novak. Disertaciju je obranila 2011. godine, a specijalizaciju iz endodoncije s restaurativnom stomatologijom završila je 2013. godine. 2014. godine je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Do sada je objavila više znanstvenih i stručnih radova od kojih je 13 citirano u Current Cotensu. Aktivno sudjeluje u kliničkoj i pretkliničkoj nastavi, kao i u programu trajnog stručnog usavršavanja. Aktivno je sudjelovala na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatske komora za dentalnu medicinu, Hrvatskog endodontskog društva, Europskog endodontskog društva i IADR-a. Tajnica je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu.

Doc.dr.sc. Dragana Gabrić, Zavod za oralnu kirurgiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Dragana Gabrić rođena je 1981. godine u Splitu. Diplomirala je 2004. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu u području oralne kirurgije. Pripravnički staž obavila je na Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Nagrađena je Dekanovom nagradom za uspjeh među najboljim studentima u dodiplomskom studiju 2005. te Dekanovom nagradom za rad u uredništvu časopisa „Sonda“ 2005. Od 2006. godine radi u Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završila je  specijalistički staž iz oralne kirurgije na Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb te 2010. Položila specijalistički ispit 2011. Po završetku poslijediplomskog doktorskog studija stomatologije, 2010. obranila je disertaciju pod naslovom „Fizikalna i ultrastrukturna usporedba utjecaja lasera i kirurškog svrdla na koštano tkivo“. Uže područje interesa su joj dentalna implantologija, minimalno invazivne kirurške tehnike, primjena trombocitima obogaćenog fibrina u augmentaciji koštanih defekata te laserska mekotkivna i koštana kirurgija. Sudjeluje u obavljanju poslijediplomske nastave i tečajeva trajne edukacije doktora dentalne medicine. Objavila je više znanstvenih, stručnih i preglednih radova iz područja dentalne medicine i medicinske genetike u domaćim i stranim časopisima. Autorica je poglavlja u knjizi „Sindrom Down“ te pozvanih poglavlja u knjigama „Implant dentistry - the most promising discipline of dentistry“ i "A textbook of advanced oral and maxillofacial surgery". Aktivno je sudjelovala na više stranih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Pozvana predavanja održala je na više međunarodnih skupova i sveučilišta (Kina, Hong Kong, Njemačka, Francuska, Španjolska, Mađarska, Ukrajina, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Bugarska) te pozvano predavanje na 13. Svjetskom kongresu laserske dentalne medicine, WFLD2012. Članica je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (Upravni odbor), Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata i Laser and Health Academy. Članica je uredništva časopica Journal of Lasers, Optics and Photonics. Recenzentica je u časopisima Journal of Periodontology, Journal of Cranio-Maxillary Diseases, Acta Stomatologica Croatica, Microscopy and Microanalysis, Journal of Lasers, Optics and Photonics.

Prof.dr.sc. Senka Meštrović, Zavod za ortodonciju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Senka Meštrović rođena je 15.01.1967. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju, te studij Stomatološkog fakulteta kojeg je diplomirala 1990. godine.   Poslijediplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1990/91, a magistarski rad "Ortodontski poremećaji i oralno zdravlje u ispitanika s Downovim sindromom" obranila 1992. godine te stekla naziv magistre znanosti. Od 1991. godine zaposlena je u svojstvu znanstvenog novaka, a 08.08.1993. izabrana je u zvanje asistenta pri Zavodu za ortodonciju Stomatološkog fakulteta. Godine 1995. položila je specijalistički ispit iz ortodoncije. Tijekom akademske godine 1995./96. boravila je mjesec dana na stručnom usavršavanju na Klinici za ortodonciju Svučilišta u Beču kao stipendist CEEPUS programa. Godine 1999. obranila je disertaciju pod naslovom "Određivanje naprezanja i deformacija nastalih djelovanjem ortodontskih sila pomoću metode konačnih elemenata". 23.12.1999. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. 15.07.2003. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. 20. 01. 2008. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. 21.01.2014. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju.

Prof.dr.sc. Ivana Miletić, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Ivana Miletić rođena je 1971. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu 1995. godine. Od 1996. zaposlena je u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Godine 1998. obranila je magistarski rad, a disertaciju je obranila 2000. godine. Specijalistički ispit je položila 2004. godine. Godine 2001. izabrana je u zvanje sveučilišnog docenta, a 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Redoviti profesor je postala 2008. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2013. godine. Aktivno sudjeluje u kliničkoj i pretkliničkoj nastavi. Voditelj je kolegija na doktorskom studiju i na poslijediplomskom specijalističkom studiju, te predavanjima u okviru trajne izobrazbe stomatologa. Autor je i suautor brojnih znanstvenih, preglednih i stručnih radova in extenso od kojih je 38 citirano u Current Contens-u. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim, europskim i svjetskim kongresima. Aktivno govori i piše engleski jezik. Član je Hrvatskog endodontskog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Europskog endodontskog društva, IADR-a, ORCA-e. Tajnik i predstavnik zemlje pri Europskom endodontskom udruženju bila je od 2006 do 2014. godine. Predsjednik je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu.