Prezentacija rezultata

TREĆA GODINA PROJEKTA (projektni mjeseci 24.-36.)

1. rezultati dijela istraživanja predstavljeni su na 4. Međunarodnom kongresu Stomatološkog fakulteta koji se održavao 3. i 4. ožujka 2018. u Zagrebu. Doktorandica Ema Vrbanović, dr, med.dent. održala je predavanje za koje je nagrađena drugom nagradom za najbolju prezentaciju

  • Vrbanović E, Lapić I, Rogić D, Alajbeg ZI. Salivary cortisol and antioxidant levels in patients with chronic temporomanidbular disorders. 4th International Congress of School of Dental Medicine, Zagreb, 3-4 March

2. rezultati istraživanja, prema projektnom planu, predstavljeni su na IADR/PER kongresu koji se od 24. do 28.7.2018. održavao u Londonu, Velika Britanija

  • Alajbeg IZ, Vrbanović E, Lapić I, Knezović Zlatarić D, Illeš D, Badel T, Zadravec D, Alajbeg I. Salivary antioxidant profile during temporomandibular disorders treatment. IADR/PER 2018 General Session London, England, July 24-28, 2017 (poster prezentacija)
  • Alajbeg I, Vrbanović E ,Lapić I, Rogić D, Vuletić L , Andabak Rogulj A , Alajbeg IZ. Salivary antioxidants levels in chronic temporomandibular disorders patients. IADR/PER 2018 General Session London, England, July 24-28, 2017 (poster prezentacija)

3. rezultati dijela istraživanja, prema projektnom planu, predstavljeni su na 14th Biennial congress of EAOM koji se od 27. do 29.9.2018. održao u Gothenburgu,, Švedska

  • Alajbeg I, Vrbanović E, Lapić I, Rogić D, Alajbeg IZ. Salivary Concentrations Of Antioxidants And Cortisol In Patients With Chronic Temporomandibular Disorders. 14th Biennial congress of EAOM in conjunction with the world workshop on oral medicine VII. Gothenburg 27-29 September 2018.4. rezultati dijela istraživanja, prema projektnom planu, predstavljeni su na kongresu "EPA-SEPES Digital Natives in Prosthodontics" koji se od 13-15.9.2018. održao u Madridu, Španjolska

  • Illeš D, Alajbeg IZ. Associations between sleep hygiene and salivary oxidative stress markers. 42 Annual conference of the European Prosthodontic Association (EPA) and EPA-SEPES joint meeting. 13-15 September 2018 Madrid, Spain