RADNI TEČAJ: Sedacija u ordinaciji dentalne medicine


Datum održavanja: 20. siječnja 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dječju stomatologiju
Voditelj: prof. dr. sc.  Martina Majstorović (majstorovic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 8
Cijena: 2000 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-16
Maksimalan broj polaznika: 30
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
9.00 – 9.30  Registracija
9.30 – 9.40  Uvod – prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, prof.dr.sc. Martina Majstorović
9.40 – 10.00  Analgezija u stomatologiji: suvremeni pristup – prof.dr.sc. Domagoj Glavina, prof.dr.sc. Željko Verzak
10.00 – 10.20  Sedacija u ordinaciji dentalne medicine: za i protiv – doc.dr.sc. Daniela Bandić Pavlović, spec. anesteziolog
10.20 – 10.30  Monitoring pacijenta i oprema – dr. sc. Željka Martinović, spec. anesteziolog
10.30 – 10.55  Priprema pacijenta za inhalacijsku sedaciju: dokumentacija, anamneza, selekcija pacijenata – prof dr.sc. Martina Majstorović
10.55 – 11.20  Sedacija dušičnim oksidulom: postupak – prof.dr.sc. Martina Majstorović
11.20 – 11.45  Postoperativni tijek i otpuštanje pacijenta – dr. sc. Željka Martinović, spec. anesteziolog
11.45 – 12.30  Stanka za ručak
12.30 – 14.00  Rad na pacijentu I: Demonstracija postupka inhalacijske sedacije primjenom dušičnog oksidula (aparatura i postupak) – prof.dr.sc. Martina Majstorović, dr.sc. Željka Martinović, spec. Anesteziolog, doc. dr.sc. Daniela Bandić Pavlović, spec. anesteziolog
14.00 – 15.00  Radionica: Hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine – dr.sc. Željka Martinović, spec. Anesteziolog, doc.dr.sc. Daniela Bandić Pavlović, spec. anesteziolog
15.00 – 18.00  Rad na pacijentu II: Demonstracija postupka inhalacijske sedacije primjenom dušičnog oksidula – prof.dr.sc. Martina Majstorović, prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, dr.sc. Željka Martinović, spec. anesteziolog


Sažeci predavanja

Sedacija dušičnim oksidulom relativno je jednostavan brzi i učinkoviti način opuštanja pacijenta prije stomatološkog zahvata. Najčešće se kombinira sa primjenom lokalne anestezije, kako bi se postigla maksimalna učinkovitost glede ponašanja i boli kod pacijenata koji su nespremni (prestrašeni i nekooperativni) za zahvat ili zbog nekog razloga ne prihvaćaju tretman. Kako bi se  postigla maksimalna učinkovitost, potrebno je pravilno selektirati pacijente, postaviti indikacije i kontraindikacije, te ovladati tehnikom primjene metode. Svrha je ovoga tečaja demonstrirati izvedbu, ali također i upoznati terapeuta i dentalnog asistenta sa teorijskom osnovom, kompletnom dokumentacijom, tijekom sedacijskog postupka te postoperativnim oporavkom i otpuštanjem pacijenta nakon zahvata.

1.Analgezija u stomatologiji:suvremeni pristup: Predavanje obuhvaća prezentaciju suvremenog pristupa kontrole boli i ponašanja u ordinaciji dentalne medicine. Svrha je predstaviti i objasniti mogućnosti primjene neinvazivnih farmakoloških metoda te primjenu lokalne anestezije i kombinaciju lokalne anestezije i metoda sedacije u stomatološkoj praksi.

2.Priprema pacijenta za inhalacijsku sedaciju: dokumentacija, anamnestički podaci, selekcija pacijenata: Svrha je predavanja upoznati terapeuta sa indikacijama i kontraindikacijama (apsolutnim i relativnim) i ASA klasifikacijom pacijenata. Također je cilj uputiti terapeuta u prikupljanje medicinske dokumentacije koja uključuje detaljnu medicinska anamneza, informirani pristanak pacijenta te uputstva pacijentu prije provođenja postupka

3.Sedacija dušičnim oksidulom - postupak: Svrha je predavanja detaljno opisati tijek postupka i tehniku provođenja sedacije, koja obuhvaća: Uvod u sedaciju ( brzi i polagani),održavanje,trajanje i razina sedacije,oksigenaciju pacijenta pri završetku postupka. Također je cilj upoznati terapeuta i dentalnog asistenta sa aparaturom koja se koristi pri sedaciji dušičnim oksidulom. 

4.Postoperativni tijek i otpuštanje pacijenta: Svrha je predavanja uputiti terapeuta u moguće nuspojave koje se javljaju u nekolicine pacijenata  nakon sedacijskog postupka, a koje su prolaznog tijeka. Također je cilj uputiti terapeuta u način evaluacije postoperativnog stanja i oporavka pacijenta nakon sedacije.

5. Postupak u hitnim stanjima: Svrha je ove radionice prikazati  postupke kod mogućih hitnih stanja u ordinaciji dentalne medicine. Stanja koja zahtijevaju žurno zbrinjavanje mogu se javiti tijekom postupka sedacije, ali i tijekom svakodnevnih dentalnih zahvata.  Hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine događaju se češće od očekivanja, stoga svi članovi dentalnog  tima trebaju biti osposobljeni i uvježbani za postupanje u slučaju potrebe za hitnim zbrinjavanjem pacijenta.
Životopisi predavača

Prof. dr. sc. Martina Majstorović je redoviti profesor u Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je dječje i preventivne stomatologije na Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb, te pridruženi izvaredni profesor (Adjunct Associate Professor) na New York University College of Dentistry u SAD-u (Department of Pediatric Dentistry, New York, USA). Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1994. godine, magistrirala 1998., specijalizirala 1999. i doktorirala 2002. godine. Stručno i znanstveno se usavršavala u Amsterdamu (Cariology, Endododntology, Pedodontology Department, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, The Netherlands)  i New Yorku (New York University College of Dentistry; New York University Langone Health Center/Lutheran Medical Hospital; Columbia University College of Dental Medicine). Dobitnica je Fulbrightove stipendije. Redoviti je aktivni sudionik domaćih i inozemnih konferencija. U nekoliko je navrata bila na usavršavanjima iz područja sedacije i lokalne anestezije u stomatologiji u Londonu (Velika Britanija) i New Yorku (SAD). Aktivni je član strukovnih udruženja i društava u zemlji i svijetu. Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi u Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Član je brojnih domaćih i inozemnih strukovnih društava. Član je Odbora za orofacijalne bolesti pri HAZU i Povjerenstva za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Objavljuje radove u domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima.

Dr.sc. Željka Martinović specijalistica je anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. Predsjednica je Sekcija za anesteziju i sedaciju u dentalnoj medicini Hrvatskog stomatološkog društva u Hrvatskom liječničkom zboru. Trajno se stručno usavršava u liječenju boli i sedacijskim tehnikama u dentalnoj medicini. Aktivno je sudjelovala je na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu poput: Scholarship NY Society of Anesthesiology: Postgraduate Assembly of Anesthesiology;  New York 2012., The European Federation for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry, EFAAD 2014, Regional Anesthesia Congress (ESRA),  u 09/2014., European Pain Federation (EFIC) u 09/2015, te kao pozvani predavač na  Svjetskom kongresu dentalne medicine ove godine (Annual World Dental Congress FDI, 2016. Poland). Članica je Hrvatske liječničke komore. 

Prof.dr.sc. Hrvoje Jurić rođen je 28. travnja 1971. u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao se u šk. god. 1990/91. gdje je diplomirao u srpnju 1995. godine. U školskoj godini 1994./95. dobitnik je nagrade Rektora Sveučilišta za najbolji studentski rad. U Zavodu za pedodonciju radi od 1995. kao znanstveni novak. Magistarski rad obranio je 1999. godine. Specijalistički ispit iz pedodoncije položio je 2001. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2002. godine. U zvanje docenta izabran je na Zavodu za pedodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 2003. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2007. godine.  Godine 2012. izabran je u zvanje redovitog profesora. Trenutno obnaša dužnost predstojnika Zavoda za dječju i preventivnu stomatolgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio više od 90 znanstvenih i stručnih radova od kojih je određeni broj s CC prepoznatljivošću. Aktivno je sudjelovao na više desetaka domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Posljednjih devet godina aktivno sudjeluje u trajnoj edukaciji doktora stomatologije održavši više od 200 predavanja i radnih tečajeva u zemlji i inozemstvu. Član je mnogih domaćih i inozemnih stručnih udruga i društava (Hrvatska stomatološka komora, Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a, Hrvatsko endodontsko društvo, European Academy of Paediatric Dentistry, European Society of Endodontics, International Association of Dental Traumatology, International Association of Paediatric Dentistry European Organisation for Caries Research). Predsjednik je Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a. Uža područja interesa su mu prevencija karijesa, kemijska i mehanička kontrola plaka, mikrobiologija usne šupljine, endodontski postupci kod mliječnih i mladih trajnih zubi, dentalna traumatologija te estetski rekonstruktivni postupci. 

Prof. dr. sc. Željko Verzak rođen je u Vinkovcima 17. travnja 1967. godine, gdje je završio osnovnu školu, Glazbenu školu „Josip Runjanin“, te gimnaziju 1986. godine. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1987. godine i diplomirao kao redovan student 27. svibnja 1993. godine. Uže područje znanstvenog i stručnog rada je prevencija karijesa, kraniofacijalna antropometrija, medicinski rizična stanja, prevencija dentalne erozije, dentalni traumatizam u djece i management u stomatologiji. Od stranih jezika aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. Aktivno je sudjelovao na više nacionalnih i internacionalnih znanstvenih i stručnih konferencija, mentor je mnogih diplomskih radova te dva magistarska rada. Aktivno je sudjelovao u pet domaćih znanstveno-istraživačkih projekata i u jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu (Internacionalni antropološki mega projekt Prof. Farkasa, Toronto, Canada). Objavio je preko dvadeset znanstvenih i stručnih članaka. Član je Hrvatskog pedodontskog društva, Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju, Hrvatske udruge osteogenesis imperfecta, Hrvatskog društva za dentalnu traumatologiju, Hrvatske udruge leukemija i limfom, Hrvatske stomatološke komore i Hrvatskog liječničkog zbora. Trenutno obnaša dužnost Predstojnika Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb.

Prof. dr.sc. Domagoj Glavina diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989 godine. Specijalistički ispit iz dječje i preventivne stomatologije položio je 1995, a 1999 obranio doktorsku disertaciju. Kao stipendist vlade francuske republike boravio je  u  laboratoriju Zavoda za dentalne materijale, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Paris 5 tijekom akademske godine 2000/01. Profesor  u zavodu za  dječju i preventivnu stomatologiju postaje 2006 godine. Dentalni materijali i dentalna traumatologija su mu vodeći znanstveni interes. Član je više znanstveno-stručnih društava: Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog društva za dentalnu traumatologiju, Hrvatskog pedodontskog društva, Hrvatskog antropološkog društva, European Academy of Pediatric Dentistry (EAPD), International Association of Dental Traumatology (IADT), International Association of Pediatric Dentistry (IAPD), International Association of Dental Research (IADR) i Academy of Dental Materials (ADM).

Doc. dr. Daniela Bandić Pavlović specijalistica je anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja te docentica na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje  Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Tajnica je Sekcija za anesteziju i sedaciju u dentalnoj medicini Hrvatskog stomatološkog društva u Hrvatskom liječničkom zboru. Osim anestezije, trajno se stručno usavršava u liječenju boli i sedacijskim tehnikama u dentalnoj medicini, s posebnim naglaskom na rad sa studentima i specijalizantima. Aktivno je sudjelovala je na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu poput: Scholarship NY Society of Anesthesiology: Postgraduate Assembly of Anesthesiology;  New York 2012., The European Federation for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry, EFAAD 2014, Regional Anesthesia Congress (ESRA),  u 09/2014., te kao pozvani predavač na  Svjetskom kongresu dentalne medicine ove godine (Annual World Dental Congress FDI, 2016. Poland). Članica je Hrvatske liječničke komore.