RADNI TEČAJ: Planiranje fiksnoprotetske terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni


Datum održavanja: 2. lipnja 2018.
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: doc. dr. sc. Andreja Carek
Broj bodova (HKDM): 
Cijena:  1.500 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-18
Maksimalan broj polaznika: 20 
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program

8.30 – 9.00 Prijava sudionika, podjela pisanog materijala, radnih mjesta i instrumentarija
9.00 – 9.30 Uvodno predavanje – Planiranje terapije i dijagnostički pristup u fiksnoj protetici – doc.dr.sc. Andreja Carek
9.30 – 10.00 Predavanje – Planiranje fiksnoprotetičke terapije i inicijalna terapija – izv. prof.dr.sc. Marko Jakovac
10.00 – 11.00 Demonstracija – Dijagnostička analiza (dijagnostičko navoštavanje-wax up- izvodi zubni tehničar, klinička fotografija, dokumentiranje boje -  doc.dr.sc. Andreja Carek
11.00 – 13.00 Radni dio – Materijali i tehnike za dijagnostičko oponašanje konačnog rada, izrada silikonskog ključa i mock-up-a (direktan i indirektan pristup), dijagnostička analiza
13.00 – 14.00 Pauza za ručak (uključen u cijenu kotizacije)
14.00 – 14.30 Radni dio – Priprema usta i zuba za ambulantnu izradu privremenog mosta po wax up/mock up modelu izravnom tehnikom; izrada, završna obrada i privremeno cementiranje nadomjeska
14.30 – 15.00 Predavanje – Virtualno planiranje terapije (CAD/CAM) – doc. dr.sc. Slađana Milardović
15.00 – 15.15 Seminar – Prikaz rada s intraoralnim skenerom na pacijentu u svrhu dijagnostike i planiranja terapije
15.15 – 16.15 Radni dio – Skeniranje na fantomu: Polaznici će imati priliku sami skenirati intraoralnu situaciju skenerom
16.15 – 17.00 Rasprava, podjela diploma


Sažeci predavanja

1. Uvodno predavanje – Planiranje terapije i dijagnostički pristup u fiksnoj protetici 
Polaznici će biti upoznati s najnovijim dostignućima planiranja terapije i dijagnostičkih pristupa fiksne protetike u svrhu razumijevanja zahtjeva pacijenta gdje će biti naglasak na međusobnoj suradnji pacijenta, ordinacije i zubotehničkog laboratorija. Ispravan način komunikacije i savjetovanje pacijenta s estetskim problemima predstavlja jednu od najbitnijih faza terapije. Terapijski cilj u većini estetskih rehabilitacija definira se uz pomoć dijagnostičkih postupaka. Analiza lica, fonetska analiza, analiza zubi i gingive će biti opisana u predavanju. Također u uvodnom predavanju biti će riječi o važnosti planiranja terapije pomoću RTGa, fotografija, modela, informiranje pacijenta u smislu slijeda terapijskih postupaka, dijagnostičkim metodoma prikaza konačnog rezultata, važnost razgovora s pacijentima te će biti prikazano kako se paralelno u laboratoriju radi estetski status, dokumentacija boje te također razgovor s pacijentom.
2. Planiranje fiksnoprotetičke terapije i inicijalna terapija 
Predavač će koncipirati seminar u smislu određivanja slijeda zahvata te uskladiti kliničke i tehničke postupke. Također će prikazati inicijalne faze terapija koje obuhvaćaju preventivnu, ortodontsku, parodontnu i konzervativnu obradu u svrhu pretprotetske terapije. Inicijalne terapije će biti prikazane i video projekcijom.

3. Dijagnostička analiza
Predavač će prikazati dijagnostičko navoštavanje (wax-up), dijagnostičko oponašanje konačnog rada (mock up). Predviđanje krajnjeg ishoda terapije presudno je za pravo planiranje estetskih rekonstrukcija. Dijagnostička analiza ključna je stvar pravilne buduće terapije.Životopisi predavača

Doc.dr.sc. Andreja Carek, dr. med. dent., spec. stom. protetike
Docentica Andreja Carek je rođena 1978.godine u Zagrebu. Nakon osnovne i srednje škole počela je studirati na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. Diplomirala je 2002. godine i nakon staža položila državni ispit 2003. godine.  Iste godine zaposlila se na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i kreće s poslijediplomskim studijema a sa specijalizacijom 2004. godine. Magistrirala je 2005. godine, a 2007. položila je specijalistički ispit. Iste godine postaje suvoditeljica tečaja za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Doktorsku disertaciju obranila je 2009. godine. Iste godine postala je viši asistent na Zavodu za stomatološku protetiku. Pohađala je poslijediplomski tečaj I kategorije "Umijeće medicinske nastave". Tečaj je organiziralo Hrvatsko društvo za Medicinsku edukaciju i Zavod za nastavnu tehnologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009). Od 2012. godine, postaje docent na Zavodu za stomatološku protetiku i kreće s tečajem ”Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni» za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Voditelj je predmeta «Metali i legure kao biomaterijali» u okviru poslijediplomskog doktorskog studija dentalne medicine te kolegija «Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni» u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija dentalne medicine.
Andreja Carek je autor i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih radova te je prisustvovala aktivno kao predavač na brojnim međunarodnim kongresima. Trenutno je predavač i “key opinion leader” za 3M. Tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, član upravnog odbora podružnice Zagreb Hrvatskog liječničkog zbora i član Europskog protetskog društva (EPA), Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Društva za minimalno invazivnu dentalnu medicinu, Global Institute for Dental Education, Hrvatskog društva za materijale i tribologiju, Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicine (IADR), International College of Prosthodontists (ICP) i Hrvatske komore dentalne medicine.  

Izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac, dr. med. dent., spec. stom. protetike
Izvanredni profesor Marko Jakovac je rođen 1974. godine u Zagrebu. Nakon osnovne i srednje škole počeo je studirati na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1993. Diplomirao je 1998. godine i nakon staža dao državni ispit 2000. godine.  Godine 2001. zaposlio se na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i kreće s magisterijem znanosti i specijalizacijom 2002. godine. Magistrirao je 2003. godine i krenuo je s doktoratom znanosti. Specijalizirao je 2006. godine, a doktorat branio 2008. Iste godine postao je viši asistent na Zavodu za stomatološku protetiku. Od 2009. godine, postaje docent na istom Zavodu i kreće s tečajem Napredne tehnike brušenja u fiksnoj protetici” za stručno usavršavanje stomatologa. U 2010. godini osniva predmet “Estetika na zubima i implantatima u fiksnoj protetici” za stručni postdiplomski studij. Od 2012. godine postaje voditelj predmeta “Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika” za dodiplomski studij. Godine 2013. dobiva Dekanovu nagradu za najbolje nastavnike i 2015. godine kreće s izbornim predmetom “Mikroskop u dentalnoj medicini”. Od 2015. godine postaje izvanredni profesor u Zavodu za Fiksnu protetiku. 
Marko Jakovac je autor i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih radova te je prisustvovao aktivno kao predavač na brojnim međunarodnim kongresima. Trenutno je predavač i “key opinion leader” za Ivoclar Vivadent, Sirona Dentsply CAD-CAM i Carl Zeiss. Potpredsjednik je Društva za minimalno invazivnu dentalnu medicinu, član Hrvatskog protetskog društva, Europskog protetskog društva, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske komore dentalne medicine. Vlasnik je Aesthetice od 2007. godine. Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog protetskog društva, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske stomatološke komore.

Doc. dr. sc. Slađana Milardović Ortolan, dr. med. dent., spec. stom. protetike
Slađana Milardović Ortolan rođena je 1982. u Odžaku (BiH). Studij stomatologije upisala je 2002. te je diplomirala 2007. među tri najuspješnija studenta. Dobitnica je Rektorove i Dekanove nagrade. U lipnju 2009. zaposlila se kao znanstvena novakinja/asistentica na Katedri za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu gdje radi i danas. Godine 2009. Upisala je poslijediplomski doktorski studij te je disertaciju obranila 2014. Od 2013. do 2016. specijalistički se usavršavala na području stomatološke protetike. Od 2014. urednica je hrvatskog izdanja časopisa Dental Tribune International. Uredila je i prevela hrvatsko izdanje knjiga „Novosti iz škrinje stomatološkog blaga“, „Implantoprotetika – koncept usmjeren na pacijenta“ i „Implantati u estetskoj zoni“ izdavača Quintessence International. Godine 2015. predsjedala je Radnoj skupini za medije, odnose s javnošću i dentalnu industriju Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine u Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske. Autorica je i suautorica preko 30 znanstvenih, stručnih i preglednih radova u domaćim i stranim časopisima te jednog sveučilišnog udžbenika. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Kao predavač sudjeluje u tečajevima trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora te međunarodnih udruga International Association of Dental Research i European Prosthodontic Association.