RADNI TEČAJ: Osnove laboratorijske implantoprotetike


Datum održavanja: 19. svibnja 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: doc. dr. sc.  Joško Viskić
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 1800 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-32
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8.30 – 8.45 Registracija sudionika, podijela pisanog materijala i instrumentarija
8.45 – 9.00  (predavanje) Moderna implantoprotetika – izv. prof.dr.sc. Amir Ćatić
9.00 – 9.30  (predavanje) Vrste implantoprotetskih sustava – doc.dr.sc. Joško Viskić 
9.30 – 10.00  (rad na modelu) Osnovni laboratorijski instrumentarij u implantoprotetici 
10.00 – 10.15  (predavanje) Anatomski otisak – doc.dr.sc. Josip Kranjčić
10.15 – 10.30  (seminar) Načini prijenosa položaja implantata na radni model – doc.dr.sc. Josip Kranjčić
10.30 – 11.00  Pauza za kavu 
11.00 – 12.30  (rad na modelu) Analiza anatomskih otisaka i modela, odabir transfernih vijaka i najnovije tehnike modelacije individualne žlice za otisak u implantoprotetici
12.30 – 13.30  Pauza za ručak
13.30 -14.00  (predavanje) Analiza otiska, priprema i izlijevanje radnog modela – Ivana Purgar Sabalić, dentalni tehničar
14.00 – 15.15  (rad na modelu) Analiza otiska, priprema i izlijevanje radnog modela
15.15 – 15.45  (predavanje) Vrste i odabir bataljaka, priprema za izradu protetskog nadomjestka – doc.dr.sc. Joško Viskić
15.45 – 16.45  (rad na modelu) Odabir nadogradnje i izrada individualnog akrilatnog ključa
16.45 – 17.00  podjela diploma i završetak tečaja


Sažeci predavanja

Vrste implantoprotetskih sustava 
Polaznici tečaja biti će upoznati s suvremenim podjelama i značajkama različitih implantoprotetskih sustava koji su komercijalno dostupni na tržišti, vrstama veze između implantata i bataljka te načinu pozicioniranja bataljka u implantatu. 

Anatomski otisak
Detaljno će biti opisan klinički i laboratorijski postupak od trenutka dolaska anatomskog otiska u dentalni laboratorij, analiza otisaka i modela, i određivanje broja, pozicije i položaja implantata, određivanje rubova individualne žlice i pozicioniranje stopera. Također biti će predstavljene najnovije tehnike otiskivanja s otvorenom i zatvorenom žlicom, upotreba konfekcijskih i individualnih žlica za implantoprotetiku te njihove prednosti i nedostaci. Polaznici će biti upoznati sa svim vrstama transfernih vijaka te kada ispravno izabrati vrstu vijka za optimalne rezultate. Najvažnije biti će analizirane sve moguće greške koje nastaju prilikom rada i kako ih jednostavno izbjeći ili ispraviti.

Analiza otiska, priprema i izlijevanje radnog modela
Nakon anatomskog otiska polaznici će biti upoznati s detaljima kliničkog i laboratorijskog tijeka rada s otiskom za radne modele u implantoprotetici. Postoje značajne razlike u pripremi i izradi radnog modela za klasične fiksnoprotetske radove i rada u implantoprotetici. Od analize otiska, pripreme za izlijevanje, analize položaja implantata i postavljanje laboratorijskog analoga za sve tehnike otiskivanja (otvorena i zatvorena žlica), kako i zašto postavljati gingiva masku od silikona, te samo izlijevanje i obrada radnog modela.

Vrste i odabir bataljaka, priprema za izradu protetskog nadomjestka
Odabir odgovarajućeg bataljka najvažniji je dio laboratorijske izrade implantoprotetske terapije. Polaznicima će biti predstavljene najnovije vrste implantoprotetskih nadogradnji, kako s njima rukovati, koje su zamke koje se javljaju prilikom rada, njihovo postavljanje i obrada na radnom modelu, odnos prema gingivi te prenošenje položaja implantata s radnog modela u ordinaciju dentalne medicine preko izrade individualnog akrilatnog ključa.


Životopisi predavača

Doc.dr.sc. Joško Viskić
Joško Viskić rođen je 1984. u Splitu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2003. godine gdje i diplomira 2008. godine kao najbolji student u generaciji. Dobitnik je 5 Dekanovih nagrada i Rektove nagrade.
Znanstveni novak i asistent u Zavodu za stomatološku protetiku postaje 2009. godine. Doktorski studij upisuje 2009., a specijalističko obrazovanje iz stomatološke protetike 2013. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u ožujku 2015. godine. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Specijalistički staž odradio je u Kliničkom odjelu za stomatološku protetiku KBC-a Zagreb i specijalistički ispit položio 2016. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za fiksnu protetiku izabran je 2017. godine.
Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima i tečajevima, te kao predavač sudjeluje u nizu tečajeva trajne edukacije Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog društva za stomatološku protetiku (EPA) i Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicini (IADR). 

Izv. prof.dr.sc. Amir Ćatić
Amir Ćatić rođen je 12.05.1972. u Zagrebu u Republici Hrvatskoj, gdje je pohađao osnovnu školu i tri razreda gimnazije. Četvrti razred i maturu završio je u Sjedinjenim Američkim Državama. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1991. te kao redovni student diplomirao 1996. Dobitnik je Rektorove nagrade za stručni studentski rad. 
Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića, obranio je 1999. magistarski rad «Istraživanje utjecaja različitih oblika preparacije prednjih zuba na dinamičku izdržljivost privremenih krunica». Doktorski studij upisao je 2000. godine. 
Tijekom 1997. i 1998. kao stipendist Nuffic-a i MZT-a RH boravio je u Odjelu oralne funkcije Akademskog stomatološkog fakulteta u Amsterdamu u Nizozemskoj, sudjelujući u razvojno-istraživačkom projektu «Kinematics of the human jaws», pod voditeljstvom prof.dr.sc. Machiel Naeijea. 
Izabran je 2001. god. za znanstvenog novaka, 2002. za asistenta, 2005. za višeg asistenta, 2008. za docenta te 2012. za izvanrednog profesora u Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. god. suradnik je na projektima MZOŠ RH 0065015 i 065-0650448-0433 pod voditeljstvom prof.dr.sc. Adnana Ćatovića.
Specijalistički staž odradio je u Kliničkom odjelu za stomatološku protetiku KBC-a Zagreb i specijalistički ispit položio 2005. godine.
Doktorsku disertaciju “Analiza djelovanja žvačnih sila na zub i metalkeramičku krunicu metodom konačnih elemenata” obranio je u rujnu 2005. godine.
Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima posterskim i oralnim prezentacijama te kao pozvani predavač. Objavio je više znanstvenih, preglednih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Sudjeluje u radu tečajeva stručnog usavršavanja iz užeg interesnog područja stomatološke protetike, fiksne protetike i implantoprotetske rehabilitacije.
Dobitnik je priznanja Međunarodne udruge za istraživanja u stomatologiji “International Association for Dental Research 2006 Travel Award” za znanstveni rad iz područja istraživanja biomehanike sustava zub-fiksnoprotetski nadomjestak. U 2010. dobitnik je nagrade Europske protetske udruge za najbolju postersku prezentaciju za rad ”Occlusal adjustment time consumption analysis of FPDs made using electronic and non-electronic articulator related bite registrations“.
Tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, potpredsjednik Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju HLZa, Međunarodne organizacije za stomatološka istraživanja (IADR), Europske Protetske Udruge, Europske udruge za oseointegraciju (EAO) i Global Institute for Dental Education.
Prof. Ćatić obnašao je u periodu 2012.-2015. dužnost predstojnika Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te voditelja predmeta Fiksna protetika I i II. Voditelj je predmeta Biomehanika u implantoprotetici u okviru poslijediplomskog studija dentalne medicine.

Doc.dr.sc Josip Kranjčić 
Josip Kranjčić rođen je 19. veljače 1986. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Bistri, a srednju zubotehničku školu u Zagrebu. Stomatološki fakultet u Zagrebu upisao je 2004. godine te na istom diplomirao 2009. godine. Tijekom studija dobio je 5 uzastopnih Dekanovih nagrada kao najbolji student u svojoj generaciji i državnu stipendiju u kategoriji 10% najuspješnijih studenata u Hrvatskoj. Pripravnički staž odradio je u Domu zdravlja Zagreb-Istok u periodu od 2010. do 2011. godine. Od 2011. godine zaposlen je kao asistent-znanstveni novak na Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. U rujnu iste godine upisao je poslijediplomski doktorski studij, a doktorski rad pod naslovom „Istraživanje antropometrijskih mjera zglobne kvržice temporomandibularnoga zgloba na historijskim uzorcima“ uspješno je obranio u lipnju 2016. godine. Specijalizaciju iz stomatološke protetike započinje 2013. godine, a specijalistički ispit položio je u ožujku 2016. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za fiksnu protetiku izabran je 2017. godine. U 2014. godini boravi na Smithsonian Institution u Washington DC-u, SAD, istražujući karakteristike TMZ-a sjevernoameričkih historijskih populacija u okviru izrade svoje disertacije. Iste godine sudjeluje i na protetskoj radionici „Young prosthodontic educators workshop“ u organizaciji International College of Prosthodontists u Njemačkoj. Sudjelovao je na znanstvenim projektima Sveučilišne potpore te je suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima te aktivno sudjelovao na međunarodnim kongresima. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, International Association for Dental Research (IADR), International College of Prosthodontists (ICP) i International Association for Paleodontology (IAPO).

Ivana Purgar Sabalić dent.teh. 
Ivana Purgar Sabalić rođena je 1980. u Zagrebu gdje završava osnovnu školu, a srednju zubotehničku školu završava 1998. godine u Bjelovaru. Pripravnički staž odradila je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
 Ima 15 godina iskustva rada u struci i od 2006. godine otvorila je privatnu praksu. Od tada pohađa mnogobrojne seminare i stručne tečajeve u Hrvatskoj i inozemstvu na temu implantoprotetike i kombiniranih radova od kojih posebno izdvaja „Master level“ edukaciju na Bego akademiji 2007. godine, završenu sa najvišim ocjenama, a od 2014.g. Certified Trainer za Vertex Thermosens te redoviti voditelj Vertex Thermosens edukacijskih tečajeva.