RADNI TEČAJ: Obiteljska stomatologija – radni tečaj za polivalentne praktičare


Datum održavanja: 9. lipnja 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dentalnu antropologiju
Voditelj: izv. prof. dr. sc.  Jelena Dumančić (dumancic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 900 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-24
Maksimalan broj polaznika: 15 
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE

Izvedbeni program
NAPOMENA
Sudionici trebaju sa sobom donijeti jedan trepanirani kutnjak.

8.30 – 9.00  Prijave i registracija
9.00 – 9.30  Kompetencije obiteljskog doktora dentalne medicine – indikacije za upućivanje specijalistima - izv.prof.dr.sc. Jelena Dumančić
9.30 – 10.00  Zavijeni korijenski kanal - najjednostavniji pristup kod „kompliciranog“ slučaja - doc.dr.sc. Ivana Savić Pavičin
10.00  – 10.45  Parodontologija za polivalentnog doktora dentalne medicine – doc. dr.sc. Domagoj Vražić
10.45 – 11.15  Individualni pristup pacijentu - izv.prof.dr.sc. Jelena Dumančić
11.15 – 11.45  Stanka – kava i sendviči
11.45 – 14.00  Strojna i ručne tehnike instrumentacije zavijenih kanala – rad na ekstrahiranim zubima i akrilatnim endo-blokovima - doc.dr.sc. Ivana Savić Pavičin
14.00 – 14.45  Precizno brušenje, finiranje i poliranje s Dentatus Profin PDX nastavkom -  rad na fantomu - izv.prof.dr.sc. Jelena Dumančić
14.45 – 15.30  Profesionalno čišćenje zuba s Dentatus Profin PDX nastavkom – „needs related“ švedski pristup – rad na fantomu - izv.prof.dr.sc. Jelena Dumančić
15.30 – 16.00  Rasprava i anketaSažeci predavanja

Izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić, specijalist obiteljske stomatologije
Kompetencije obiteljskog doktora dentalne medicine – indikacije za upućivanje specijalistima
Obiteljski, primarni stomatolog mora biti kompetentan u postavljanju dijagnoze i izradi plana liječenja za pacijente svih dobnih skupina, međutim, mora prepoznati slučajeve čije liječenje prelazi njegove vještine i koje treba uputiti specijalisti. Detaljna medicinska i stomatološka anamneza trebala bi razotkriti otežavajuće čimbenike koji se tiču samog pacijenta. Planiranje liječenja omogućuje stomatologu da odabere slučajeve koji po zahtjevnosti odgovaraju njegovom iskustvu i vještini. U predavanju će težište biti na određivanju težine slučajeva koji zahtijevaju endodontsko liječenje i preporukama za upućivanje specijalisti endodoncije. Također će se donijeti pregled kompetencija iz područja oralne medicine, parodontologije, oralne kirurgije, protetike, ortodoncije, orofacijalne boli i hitnih zahvata te indikacije za upućivanje specijalistima ostalih stomatoloških disciplina.
Individualni pristup pacijentu 
Obiteljska stomatologija dio je stomatološke zdravstvene skrbi na razini doktora dentalne medicine prvog kontakta za određenu zajednicu. Obiteljski doktor dentalne medicine liječi pacijente koji su ga sami izabrali te čuva i unapređuje njihovo oralno zdravlje. S promjenama u društvu i populaciji mijenjaju se i zahtjevi kojima obiteljski stomatolog mora udovoljiti. Različite društvene klase, različite dobne skupine i različite kulture imat će specifične oralno-zdravstvene potrebe i očekivanja ali i prepreke da dođu do zdravstvene skrbi. Nekad paternalistički odnos liječnika prema pacijentu postao je prošlost. Danas pacijent ima prava  i sudjeluje u odlukama o svom zdravlju i zdravstvenoj skrbi. Obiteljski doktor dentalne medicine u najboljoj je poziciji da prepozna oralno-zdravstvene potrebe i očekivanja svojih pacijenata. Uzevši u obzir podatke dobivene anamnezom, kliničkim pregledom i dijagnostičkim postupcima, potrebno je postaviti dijagnozu i isplanirati terapiju u skladu sa specifičnim potrebama i očekivanjima dotičnog pacijenta. Planom terapije pacijentu se predstavljaju planirani postupci, njihov redoslijed i trajanje. Određuju se hitni i prioritetni postupci te se savjetuju preventivni postupci. Plan terapije treba uključivati i prognozu za slučaj kad pacijent prihvati ili odbije predložene postupke. Predavanje će uključiti primjere individualnog pristupa i planiranja terapije iz kliničke prakse.

Doc. dr. sc. Ivana Savić Pavičin, specijalist dentalne patologije i endodoncije
Zavijeni korijenski kanal - najjednostavniji pristup kod „kompliciranog“ slučaja
Endodontsko liječenje ravnog korijenskog kanala danas se uspješno rješava u velikom broju slučajeva u ordinacijama obiteljske stomatologije. Međutim, često su prisutni kanali koji nisu potpuno ravni već su zavijeni, u manjem ili većem stupnju. Zavijenost kanala može uzrokovati brojne komplikacije prilikom instrumentacije kao što su: formiranje stepenice, prekid prohodnosti, „strip“ perforacija, transportacija apikalnog otvora, „zip“ perforacija, lom instrumenta i druge. Prvi preduvjet uspješnog liječenja je iscrpna analiza rendgenske snimke i dobro poznavanje morfologije korijena i korijenskih kanala. Potrebno je utvrditi u kojem opsegu i u kojem dijelu svog tijeka je kanal zavijen i na osnovu toga odabrati odgovarajuću tehniku obrade kanala. Unatoč tome što se zavijeni kanali mogu vrlo uspješno obraditi ručnim tehnikama, strojne tehnike imaju veliku prednost, upravo zbog specifičnih svojstava samog materijala, nikal- titana, od kojeg su izrađene iglice. Nikal-titanska slitina može izdržati mnogo veću elastičnu napetost prije nego nastane trajna deformacija. Klinička prednost ovih instrumenata je ta što mogu slijediti zakrivljenost kanala bez osobite deformacije instrumenta. Instrumenti izrađeni od ovih legura imaju tzv. "efekt pamćenja”. Nakon prestanka djelovanja sile vraćaju se u prvobitno stanje tj. ne ostaju trajno zakrivljeni.
Na predavanju i radionici govorit ćemo i demonstrirati kako pristupiti liječenju i koju tehniku instrumentacije odabrati kako bi liječenje uspješno završili. Sudionici tečaja samostalno će instrumentirati korijenske kanale na endo blokovima i na ekstrahiranim zubima, koristeći ručnu i strojnu tehniku.
 
Doc. dr. sc. Domagoj Vražić, specijalist parodontologije 
Parodontologija za polivalentnog doktora dentalne medicine
Parodontitis je učestala oralna bolest s kojom se svakodnevno susrećemo u kliničkom radu, a parodontologija specijalistička grana koja se vrlo brzo razvija. Što sve podrazumijeva parodontologija danas? Kako prakticirati parodontologiju u svakodnevnoj praksi? Koja bi liječenja trebao doktor obiteljske dentalne medicine pružiti pacijentu? Predavanje će pružiti informacije o kompetencijama doktora dentalne medicine u području parodontologije, zbrinjavanju hitnih stanja, suradnji sa specijalistom parodontologije, suvremenim metodama liječenja parodontitisa i granicama njihovih mogućnosti.
Životopisi predavača
Izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić, specijalist obiteljske stomatologije
Jelena Dumančić izvanredna je profesorica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Na Zavodu za dentalnu antropologiju radi od 1996. godine, a 2006. god. položila je specijalistički ispit i postala prvi specijalist obiteljske stomatologije u Republici Hrvatskoj. Sudjeluje u izvođenju nastave integriranog preddiplomskog i diplomskog studija i poslijediplomskog doktorskog i specijalističkog studija. U središtu interesa znanstvenog i stručnog djelovanja su joj dentalna antropologija, forenzična stomatologija, povijest stomatologije, obiteljska stomatologija i stomatološka skrb za osobe s invaliditetom. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova, aktivno sudjeluje na međunarodnim kongresima te je dobitnica tri međunarodne nagrade za kongresna izlaganja. Od 2013. godine vodi tečajeve za trajno usavršavanje s područja obiteljske stomatologije. Uz potporu ERASMUS+ stipendije u 2014. godini stručno se usavršava u području stomatološkog liječenja osoba s invaliditetom te osoba starije životne dobi na Karolinska Institutu u Švedskoj. Voditeljica je Projekta za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba, koji se od 2014. godine provodi uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, te Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Radne skupine za preventivu i promicanje zaštite oralnog zdravlja pri Ministarstvu zdravlja. Udana je i majka tri kćeri.
Doc. dr. sc. Ivana Savić Pavičin, specijalist dentalne patologije i endodoncije
Ivana Savić Pavičin docent je Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Zaposlena je na Zavodu za dentalnu antropologiju od 2004. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave integriranog preddiplomskog i diplomskog studija i poslijediplomskog studija. U siječnju 2013. obranila je doktorsku disertaciju iz područja dentalne antropologije. Specijalistički ispit iz Dentalne patologije i endodoncije položila je u ožujku 2011. godine. U središtu interesa stručnog i znanstvenog rada su joj dentalna antropologija, forenzična stomatologija, matične stanice dentalnog podrijetla i endodoncija. Aktivno sudjeluje na brojnim znanstvenim skupovima i kongresima. Autor je nekoliko znanstvenih radova objavljenih u međunarodno priznatim časopisima i poglavlja u knjigama. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom u govoru i u pismu. Udana je i majka troje djece.

Doc. dr. sc. Domagoj Vražić, univ. mag. med. dent., specijalist parodontologije 
Rođen je 1983. u Zagrebu. Diplomirao je 2007. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2011. obranio postdiplomski specijalistički rad, a 2015. i doktorski rad. Godine 2007. započinje pripravnički staž u Domu zdravlja Zagreb – Centar, a 2008. polaže Državni stručni ispit. Od 2009. radi na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistent u statusu znanstvenog novaka. Godine 2014. završio je specijalizaciju iz parodontologije. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao na konferencijama u zemlji i inozemstvu.