RADNI TEČAJ: Napredne tehnike brušenja u fiksnoj protetici


Datum održavanja: 29. rujna 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac (jakovac@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 2500 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-15
Maksimalan broj polaznika: 15 
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE

Izvedbeni program
8.00 – 8.30  Prijava sudionika, podjela materijala, radnih mjesta i instrumentarija
8.30 – 9.30  Uvodno predavanje – izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac
9.30 – 10.00  Seminar 2. Vrste potpuno keramičkih krunica i tehnike brušenja – doc. dr.sc. Andreja Carek
10.00 – 11.30  Laboratorijske vježbe: Brušenje sjekutića na protpunokeramičku krunicu
11.30 – 12.00  Seminar 3. Preparacija zuba za krute ispune ovisno o materijalu izbora – doc.dr.sc. Josip Kranjčić
12.00 – 13.30  Laboratorijske vježbe: Brušenje kutnjaka za keramički inlay/onlay 
13.30 – 14.30  Pauza za ručak (uključen u cijenu kotizacije)
14.30 – 15.00  Seminar 4: Preparacija zuba za estetske ljuske – izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac
15.00 – 16.30  Laboratorijske vježbe: Brušenje 2 prednja zuba za estetske ljuske
16.30 – 17.00  Rasprava
Životopisi predavača

Izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac
Marko Jakovac rođen je 4. listopada 1974. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu, te 1993. godine upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske dodjeljuje mu stipendiju 1997. godine zbog prosjeka ocjena tijekom studija. Godine 1998. diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i 1999. upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije. U Zavod za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta primljen je kao znanstveni novak 2001. godine na projekt MZOŠ-a broj 0065100 «Protetski materijali», a 2002. postaje asistent u Zavodu za stomatološku protetiku kada započinje i specijalizaciju iz stomatološke protetike. Magistrirao je 2003. s temom «Kemijska postojanost dentalne keramike», a 2005. godine položio je specijalistički ispit. Obranio je doktorsku disertaciju „Utjecaj toplinske obradbe na mikrostrukturne pomjene i ostala svojstva cirkonijeve keramike“.
Od  2009. godine je u svojstvu docenta u istom Zavodu,  a od 2015. i izvanredni profesor.
Kao autor i koautor napisao je više znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovao kao predavač u radu više domaćih i međunarodnih kongresa.
Voditelj je kolegija za dodiplomsku nastavu pod nazivom "Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika" i "Mikroskop u dentalnoj medicini" te kolegija za poslijediplomsko usavršavanje stomatologa pod nazivom "Estetika fiksnoprotetskih nadomjestaka na zubima i implantatima".
Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog protetskog društva, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske stomatološke komore.


Doc.dr.sc. Andreja Carek 
Andreja Carek rođena je u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole, pohađala je Opću  VII. gimnaziju u Zagrebu. Godine 1996. upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Dobitnica je Rektorove nagrade za studentski rad “Alveolni greben u ozubljenim i bezubim gornjim čeljustima” u akademskoj godini 1999./2000. 
Diplomirala je 2002. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i 2002/2003 upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije. 
Na Stomatološki fakultet primljena je kao znanstveni novak 2003. godine. Godine 2003. postaje asistent u Zavodu za stomatološku protetiku i 2004. započinje specijalizaciju iz stomatološke protetike. 
Magistrirala je 2005. na temu "Utjecaj tehnologije spajanja neplemenitih legura na kvalitetu spoja" pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasenke Živko-Babić. 
Godine 2007. položila je specijalistički ispit. Iste godine postaje suvoditelj tečaja za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine pod nazivom “Brušenje u fiksnoprotetskoj terapiji-3.2.1. kreni!
Doktorsku disertaciju pod naslovom "Istraživanje povezanosti strukturnih nepravilnosti spoja i svojstava Co-Cr legura” mentorstvom prof. dr. sc. Jasenke Živko-Babić i prof.dr. sc.  Zdravka Schauperla obranila je 2009. godine.  Pohađala je poslijediplomski tečaj I  kategorije "Umijeće medicinske nastave".   Tečaj je organiziralo Hrvatsko društvo za Medicinsku edukaciju i Zavod za nastavnu tehnologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009). 
Od 2012. godine, postaje docent na Zavodu za stomatološku protetiku i kreće s tečajem ”Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni» za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Voditelj je predmeta «Metali i legure kao biomaterijali» u okviru poslijediplomskog doktorskog studija dentalne medicine te kolegija «Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni» u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija dentalne medicine.
Andreja Carek je autor i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih radova te je prisustvovala aktivno kao predavač na brojnim međunarodnim kongresima. Trenutno je predavač i “key opinion leader” za 3M. Tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, član upravnog odbora podružnice Zagreb Hrvatskog liječničkog zbora i član Europskog protetskog društva (EPA), Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Društva za minimalno invazivnu dentalnu medicinu, Global Institute for Dental Education, Hrvatskog društva za materijale i tribologiju, Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicine (IADR), International College of Prosthodontists (ICP) i Hrvatske komore dentalne medicine.  Sudjelovala je kao znanstveni novak, asistent, docent na slijedećim znanstveno-istraživačkim projektima: Protetički materijali (065100), (2002- 2007), Istraživanje terapijske učinkovitosti protetičkih gradivnih materijala (065-0650448-0439) (2007 – 2014.), Projekti „Potpora suradnja“ (2014.,2015.,2016.,2017.).


doc. dr. sc. Josip Kranjčić
Josip Kranjčić rođen je 19. veljače 1986. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Bistri, a srednju zubotehničku školu u Zagrebu. Stomatološki fakultet u Zagrebu upisao je 2004. godine te na istom diplomirao 2009. godine. Tijekom studija dobio je 5 uzastopnih Dekanovih nagrada kao najbolji student u svojoj generaciji i državnu stipendiju u kategoriji 10% najuspješnijih studenata u Hrvatskoj. Pripravnički staž odradio je u Domu zdravlja Zagreb-Istok u periodu od 2010. do 2011. godine. Od 2011. godine zaposlen je kao asistent-znanstveni novak na Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. U rujnu iste godine upisao je poslijediplomski doktorski studij, a doktorski rad pod naslovom „Istraživanje antropometrijskih mjera zglobne kvržice temporomandibularnoga zgloba na historijskim uzorcima“ uspješno je obranio u lipnju 2016. godine. Specijalizaciju iz stomatološke protetike započinje 2013. godine, a specijalistički ispit položio je u ožujku 2016. godine. Godine 2017. postaje docent u Zavodu za fiksnu protetiku.
U 2014. godini boravi na Smithsonian Institution u Washington DC-u, SAD, istražujući karakteristike TMZ-a sjevernoameričkih historijskih populacija u okviru izrade svoje disertacije. Iste godine sudjeluje i na protetskoj radionici „Young prosthodontic educators workshop“ u organizaciji International College of Prosthodontists u Njemačkoj. Sudjelovao je na znanstvenim projektima Sveučilišne potpore te je suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima te aktivno sudjelovao na međunarodnim kongresima. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, International Association for Dental Research (IADR), International College of Prosthodontists (ICP) i International Association for Paleodontology (IAPO).