RADNI TEČAJ: Nagrizne udlage i štitnici


Datum održavanja: 27. svibnja 2017. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mobilnu protetiku
Voditelj: doc. dr. sc. Davor Illeš (dilles@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10 bodova za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare
Cijena: 1000 kn
Poziv na broj: 5-27
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8:30 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 9:45 Temporomandibularni poremećaji i bruksizam– definicija, dijagnostika – Prof. dr. sc. Iva Alajbeg
9:45 - 10:30 Nagrizne udlage, štitinici – vrste, svojstva i izrada – Doc. dr. sc. Davor Illeš
10:30 – 11:00 PAUZA ZA KAVU (kava i kolači)
11:00 – 14:00 Izrada stabilizacijske nagrizne udlage/Izrada protruzijske nagrizne udlage
Praktikum – Aksiografska analaiza
Praktikum – Uporaba i prilagodba artikulatora u izradi specijalnih štitnika
11:00 – 14:00 (za tehničare) Izrada stabilizacijske nagrizne udlage i sportskog štitnika u laboratoriju
14:00 – 15:00 Rasprava i podjela diploma


Sažeci predavanja
Temporomandibularne disfunkcije (TMD) skupni je naziv za niz patoloških stanja koji se javljaju sa sličnim simptomima koji dovode do poremećaja normalne funkcije stomatognatog sustava. Većina tih stanja multifaktorske je etiologije što otežava preciznu i točnu dijagnostiku. Dijagnostičke znakove koji se javljaju uz TMD dijelimo na simptome i znakove. Subjektivne tegobe koje pacijent osjeća i povezuje sa razlogom dolaska u stomatološku ordinaciju nazivamo simptomima. To su najčešće bol u području žvačnih mišića, TMZ-a ili u usnoj šupljini, nemogućnost određenih funkcijskih radnji npr. otvaranja ili zatvaranja usta, žvakanja i sl. Znakovi su objektivni klinički nalazi koji terapeuta upućuju na postojanje određene patologije.
Funkcijska analiza – naziv je za niz kliničkih i laboratorijskih dijagnostičkih  postupaka kojima nastojimo utvrditi etiološke čimbenike TMD-a. Analizu okluzije i okluzalnih kontakata moguće je provesti i u ustima pacijenta i u artikulatoru. U oba slučaja moguće su greške - u prvom slučaju nastale zbog smanjene kooperativnosti pacijenta uslijed osnovne tegobe i otežanog rada u vlažnim i teško dostupnim dijelovima usne šupljine, a u drugom slučaju zbog grešaka nastalih prenošenjem u artikulator ili u dizajnu samog artikulatora. Analiza neuromuskularnog sustava čini integralni dio jednog gnatološkog/stomatološkog pregleda i osnovu procjene funkcije stomatognatog sustava. Problem neadekvatnih funkcijskih kretnji donje čeljusti u etiologiji može imati muskularni i ili poremećaj u TMZ-u. Analiza kretnji jednaka je u oba slučaja, tek raščlamba uvjeta u kojima se simptomi javljaju otkriva točnu dijagnozu.
U reverzibilne i ireverzibilne postupke terapije TMD ubraja se niz posupaka koji djeluju na pojedine komponente ili cjelokupni stomatognatni sustav. Selektivno ubrušavanje podrazumijeva postupke kojim se precizno mijenjaju okluzaijske površine zubi u svrhu postizanja optimalnih okluzijskih kontakata. Pri tome se površina zuba selektivno ubrušava sve do postizanja određenog okluzijskog obrasca. Budući da je sam postupak selektivnog ubrušavanja ireverzibilan te uključuje trajni gubitak strukture zuba, potrebno je poznavati prave situacije u kojima je postupak indiciran. U slučajevima kad je ujedno indicirana i protetska terapija koristi se metoda preciznog navoštavanja u artikulatoru. U reverzibilne metode ubrajaju se i različiti oblike fizioterapije. Cilj fizioterapije je ponovno uspostavljanje normalne mandibularne funkcije brojnim fizičkim tehnikama koje služe u svrhu ublažavanja muskuloskeletne boli i poboljšanja tijeka cijeljenja tkiva.
Nagrizne udlage su i dijagnostičko i terapijsko sredstvo u terapiji određenih poremećaja koji pripadaju skupini TMD-a. Izrađuju se u poluprilagodivm ili potpuno prilagodivim artikulatorima od akrilata s malom vrijednošću kontrakcije. Terapija udlagama reverzibilan je oblik terapije stomatognatog sustava - odnosno ne dovodi do trajnih posljedica, osim kad je posljedica oporavak i restitucija intrakapsularnih ili neuromuskularnih komponenti stomatognatog sutstava. Postoji više vrsta udlaga i više podjela nagriznih udlaga. Najčešće primjenjivana vrsta su stabilizacijske udlage izrađene u artikulatoru.
Životopisi predavača
- prof.dr.sc.Iva Alajbeg
- doc. dr.sc. Davor Illeš
- doc. dr. sc. Samir Čimić
- Jadranka Šenjug, vms
- Maja Pavić, zubni tehničar