RADNI TEČAJ: Model Management 1


Datum održavanja: 27. siječnja 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mobilnu protetiku

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Nikša Dulčić (dulcic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 1500 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-01
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE

Kratki sadržaj tečaja

Uspjeh svake protetske terapije podrazumijeva optimalnu komunikaciju između doktora dentalne medicine (dr.med.dent.) i dentalnog tehničara (dent.teh.). Kako bi se ona ostvarila, potrebno je da dr.med.dent. ima informacije o postupcima koje obavlja dent.teh., ali i da dent. teh. zna koje postupke i materijale koje koristi dr.med.dent.
U prvom teorijskom dijelu tečaja bit će prikazani materijali i postupci od uzimanja otisaka i  izlijevanja radnih modela, preko određivanja međučeljusnih odnosa, do individualizacije u artikulatoru.
U radnom dijelu tečaja bit će demonstrirana izrada raspiljenog radnog modela iz tvrde sadre prema uputama iz teorijskog dijela. Nakon toga će svaki polaznik samostalno prenijeti modele u artikulator pomoću obraznog luka i montažnog stolića u položaju maksimalne interkuspidacije. Slijedi uzimanje protruzijskog i laterotruzijskih registrata te okluzijskog protokola i individualizacija artikulatora. Na kraju slijedi ubrušavanje vertikalne dimenzije u položaju maksimalne interkuspidacije.
Znanje i vještine usvojene na tečaju Model Management 1 pridonijet će kvalitetnijoj izradi protetskih radova i manjem broju komplikacija u svakodnevnom kliničkom radu dr.med.dent. i dent.teh.  
 


Izvedbeni plan tečaja
NAPOMENA
Sudionici trebaju donijeti sa sobom sadrene Girroform modele vlastitih zuba.

Teorijski dio (3 sata)
09.00.-10.30. Koncept Model Management – od otiska do modela u artikulatoru
10.30.-11.15. Prikaz kliničkih i laboratorijskih postupaka - Model Management

Radni dio (7 sati)
11.30.-13.00. Uzimanje registrata obraznim lukom, montaža registrata na prijenosni stolić, montaža gornjeg modela u artikulator
13.00.-13.45. Montaža donjeg modela u artikulator 
13.45.-14.30. Pauza
14.30.-15.15. Uzimanje protruzijskog i laterotruzijskih registrata te okluzijskog protokola
15.15.-16.00. Individualizacija artikulatora
16.00.-17.30. Ubrušavanje modela u artikulatoru u položaju maksimalne interkuspidacije
17.30.-18.00. RaspravaŽivotopisi predavača

Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić, dr.med.dent., spec.stom.prot 
Nikša Dulčić rođen je 1972. godine u Zagrebu. Studirao je stomatologiju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1996., magistrirao 2001., a doktorsku disertaciju obranio 2007. godine. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položio je 2004. godine. Tijekom korištenja slobodne studijske godine (sabbaticala) u razdoblju od 2005.-2006. godine završio je jednogodišnje stručno usavršavanje iz implantologije „Curriculum Implantologie“ na Akademie für Praxis und Wissenschaft u Nürnbergu i Erlangenu u Njemačkoj. Od 2000. godine zaposlen je na Zavodu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2015. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Autor je i koautor preko 80 znanstvenih i stručnih radova. Od 1994. godine do danas stručno se usavšava na brojnim kongresima i tečajevima za trajno usavršavanje stomatologa u zemlji i inozemstvu. Od 2004. godine aktivni je suradnik i predavač na tečajevima za trajno usavršavanje doktora dentalne medicine u organizaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske komore dentalne medicine. Član je više stručnih društava u zemlji i inozemstvu.

Zdravko Tometić, viši.dent.teh.
Zdravko Tometić rođen je 1962. godine u Pitomači. Završio je srednju zubotehničku školu u Zagrebu te pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta Zagreb stekao zvanje Viši dentalni tehničar. Nakon završenog staža (VB Zagreb) i položenog stručnog ispita radi u DZ Pešćenica, a od 1990. u zubotehničkom laboratoriju Zdravstvenog učilišta Zagreb. Privatni dentalni laboratorij otvorio je 1992. godine. Ističe se dugogodišnjim iskustvom u bezmetalnoj keramici, a vlasnik je dentalnog laboratorija koji je 2004. godine prvi u Hrvatskoj započeo rad sa sustavom za izradu konstrukcija iz cirkonij-oksidne keramike, a danas je ovlašteni AmannGirrbach demo laboratorij. Redovno pohađa tečajeve renomiranih majstora dentalne tehnike.