4. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Datum održavanja: 2. i 3. ožujka 2018.
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj: prof. dr. sc. Zrinka Tarle
Broj bodova (HKDM): 12 bodova
Cijena:  890 kn kongres; 1.000 kn radionica; 500 kn polaznici PDS-a; 150 kn  kongresna večera
Podaci za plaćanje:
DUBROVNIK TRAVEL d.o.o., Obala Stjepana Radica 25, 20000 Dubrovnik; OTP BANKA, IBAN: HR4524070001169002794, Poziv na broj 14201
U opisu plaćanja obavezno mora biti navedeno ime i prezime sudionika za kojeg se vrši uplata kotizacije.

Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
Petak, 02. ožujka 2018.
13.00 – 13.30 Prijava sudionika
13.30 – 14.30 Dijagnostika bolesti pulpe i parodonta, novi pristup izradi pristupnih otvora irigaciji i dezinfekciji endodontskog prostora – izv.prof.dr.sc. Vlatko Pandurić, izv.prof.dr.sc. Bernard Janković
14.30 – 15.30 Ručna, rotirajuća ili reciproc tehnika instrumentacije: kako odlučiti koju koristiti? – izv.prof.dr.sc. Bernard Janković, izv.prof.dr.sc. Vlatko Pandurić 
15.30 – 16.00   Pauza 
16.00 – 19.00 Praktični dio i rasprava o pojedinim slučajevima

Subota, 03. ožujka 2018.
8.30 – 9.00  Registracija sudionika
9.00 – 9.30  Pozdravni govori: Uglednici: Grad, Akademija, Ministar, Rektor... Dekan prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, Predsjednica kongresa prof.dr.sc. Zrinka Tarle 
9.30 – 10.15 How is apical periodontitis influenced by systemic health and medications? The missing link – prof.dr.sc. Elisabetta Cotti
10.15 – 11.00 Undesirable effects of dental bleaching – prof.dr.sc. Sevil Gurgan
11.00 – 11.30  Pauza za kavu i kolače
11.30 – 12.10 Ortodoncija-interdisciplinarni pristup – izv.prof.dr.sc. Sandra Anić Milošević
12.10 – 12.50 Novi pristupi u očuvanju oralnog zdravlja – prof.dr.sc. Darije Plančak
12.50 – 13.30 Klinički postupci kod oralne rehabilitacije pokrovnim i potpunim protezama – izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić
13.30 – 14.10 Kompleksna oralna rehabilitacija u fiksnoj protetici – izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac
14.10 – 15.00  Ručak
15.00 – 18.00  Poster prezentacije


Sažeci predavanja

Radni tečaj: izv.prof.dr.sc. Vlatko Pandurić i izv.prof.dr.sc. Bernard Janković - Instrumentacija korijenskih kanala od ručne do strojne reciprok tehnike
Instrumentacija korijenskih kanala je jedan od najzahtjevnijih zahvata u dentalnoj medicini i ovisi o mnogim čimbenicima. Anatomija  endodontskog prostora, izrada pristupnog otvora, odabir prave tehnike instrumentacije i pravilna tehnika dezinfekcije korijenskih kanala, samo su neki čimbenici koji utječu na pozitivan ishod terapije. U teorijskom dijelu tečaja, pristupnici će se upoznati s koracima koji vode ka uspješnoj endodontskoj terapiji te mogućim pogreškama i načinima kako ih spriječiti. Bit će govora i o pojedinim tehnikama instrumentacije, njihovim prednostima i manama, kao i o nekim smjernicama koje mogu dovesti do uspješne endodontske terapije. Pristupnici će moći donijeti svoje prikaze slučajeva u obliku power point prezentacije, te RTG snimki kako uspješnih tako i neuspješnih, koje će moći prokomentirati s voditeljima tečaja. U praktičnom dijelu tečaja, polaznici će imati priliku raditi sa Protaper Next te Wave One Gold sustavom, koji predstavlja zadnju generaciju strojne reciproc tehnike temeljene na novoj platformi instrumenata zvanoj „Gold Wire“.

Prof.dr.sc. Elisabetta Cotti - How is apical periodontitis influenced by systemic health and medications? The missing link
It is widely-known that a correct endodontic treatment should take care of endodontic infection and promote healing of apical periodontitis. The general health of the patient affected by apical periodontitis, the medications taken, and the host predisposing factors, like genetics, have been very seldom considered when discussing the treatment and prognosis of apical periodontitis. The patient population requiring endodontic treatment is changing. Patients often suffer from a variety of pathologies and/or are under new categories of medications (like biologic drugs). Both these conditions influence the reactions and outcome of the treatment we perform. Some of these conditions and medications should be brought to the attention of the endodontist in order to enable him/her to alter the treatment and expectations consequently and to use new protocols when needed.  

Prof.dr.sc. Sevil Gurgan - Undesirable effects of dental bleaching
In recent years, there has been an increased demand for improvement in the appearance of natural teeth and this demand for a better appearance and whiter smile has made tooth whitening or dental bleaching one of the most popular esthetic dental treatments. Unlike those early years of tooth whitening when the procedure was preserved for severe discoloration, usually a single tooth caused by the loss of vitality, it is now common to perform complete bleaching on vital teeth. The importance of bleaching for patients and consumers has seen a dramatic rise in the number of tooth whitening products and procedures. However, controversy concerning its safety has continued. This presentation will review and discuss the effects of dental bleaching on tooth structures, oral mucosa, and major categories of dental restorative materials and provide evidence-based recommendations to the clinicians and researchers. 

Izv.prof.dr.sc. Sandra Anić Milošević - Ortodoncija-interdisciplinarni pristup
U posljednjih nekoliko godina odrasli pacijenti sve se češće odlučuju na ortodontsku terapiju. Mnogo je kliničkih slučajeva u svakodnevnoj praksi gdje je prije protetske ili implantološke intervencije nužna ortodontska terapija kako bi se olakšalo rješavanje mnogih dentoafacijalnih problema. Takav interdisciplinaran pristup uvelike pomaže u postizanju boljih estetskih i funkcionalnih ciljeva te olakšava dugoročnu prognozu. 

Prof.dr.sc. Darije Plančak - Novi pristupi u očuvanju oralnog zdravlja
Higijena usta i zuba predstavljaju jednu od najvažnijih mjera za očuvanje dobrog oralnog zdravlja. Osobe koje pravilno održavaju oralnu higijenu imaju veći postotak zdravih zuba, rjeđu pojavu gingivitisa i parodontoze. Oralno zdravlje je sastavni i vitalni dio cjelokupnog zdravlja te je važan faktor za bolju kvalitetu života.
Nekada se rješenju dentalnih problema, u većini slučajeva, pristupalo konzertvativnijim pristupima koji su uključivali radikalnije zahvate. Danas se sve više pristupa, što kroz preventivne mjere, što kao terapijski postupak, uporaba adekvatnih preparata za oralnu higijenu indiciranih prema stanju od kojeg pacijent pati.
Svaki pacijent želi kontrolirati i očuvati svoje oralno zdravlje na dnevnoj bazi te ulagati i sudjelovati u dugoročnom planu vlastitog oralnog zdravlja, te na taj način spriječiti  buduće probleme.

Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić - Klinički postupci kod oralne rehabilitacije pokrovnim i potpunim protezama
Gubitak zubi dovodi do poremećaja u okluziji, govoru i izgledu pacijenta te često i do psihosocijalne dekompenzacije. Bez obzira na sve bolju edukaciju o oralnom zdravlju i preventivnim mjerama, broj pacijenata s višestrukim i potpunim gubitkom zubi je čest u općoj populaciji. U slučajevima kada nije indicirana implantoprotetska terapija, izbor je izrada pokrovnih i potpunih proteza. Kada postoji mali broj preostalih zubi koji bi trebali retinirati protezu, prvi izbor su teleskopske ili konus krunice zbog aksijalnog opterećenja zuba. Za njihovu izradu, uz pravilnu izradu pokrovne proteze, potrebna je visoka stručnost i preciznost doktora dentalne medicine i dentalnog tehničara. Pokrovne i potpune proteze trebaju točno prilijegati na površini sluznice bezubog ležišta i biti usklađene s okolnim žvačnim mišićima i mišićima lica, kako bi imale dobru retenciju, stabilizaciju i pravilno prenosile žvačni tlak te time omogućile veliku dugotrajnost protetskih radova. To je moguće jedino pravilnim i preciznim izvođenjem kliničkih i laboratorijskih postupaka. U ovom predavanju bit će prikazane i detaljno opisane indikacije te klinički postupci izrade pokrovnih proteza retiniranih teleskopskim i konus krunicama te potpunih proteza, s prikazom više kliničkih slučajeva.

Izv. prof.dr.sc. Marko Jakovac - Kompleksna oralna rehabilitacija u fiksnoj protetici
U modernoj dentalnoj medicini sve više se priča o estetskom zbrinjavanju pacijenata, a sve manje o funkcijskom, iako je preduvjet trajne estetike i minimalno invazivne terapije kompromitiran upravo ako funkcija nije zadovoljavajuća. Kada se radi o zbrinjavanju samo prednjih zuba često se previdi potreba za analizom protruzijskih i laterotruzijskih pokreta koji se događaju na tim zubima. Čak i izrada pojedinačne krunice ili još jednostavnijeg restaurativnog zahvata može kompromitirati funkciju cijele čeljusti. U kompleksnijim slučajevima dolazimo i do promjene međučeljusnih odnosa i visine pacijentovog zagriza. U takvim situacijama potrebno je znanje o različitim tehnikama uzimanja položaja čeljusti sa svrhom što preciznijeg završnog rada i optimalne funkcije.
U predavanju će se pokazati nekoliko kliničkih slučajeva oralne rehabilitacije protetskih pacijenata s uspostavom potpune funkcije i estetske.


Životopisi predavača

Elisabetta Cotti, DDS. MS. received her DDS from the University of Cagliari – Italy. 
In 1991 she received  a Certificate and a MS in Endodontics from the University of Loma Linda- California.
Since 2000, she is Professor of Restorative Dentistry and Endodontics, and  the Chairman of the Department of Conservative Dentistry and Endodontics at the School of Dentistry, University of Cagliari- Italy.  She is currently the Director of the Post Graduate programme (Master) in Clinical Endodontics at the University of Cagliari. She teaches in the Advanced Education Programs in Endodontics at the University of Bologna and she is lecturer in the Department of Endodontics at Loma Linda University, USA. She is active member of the AAE, of the Italian Association of Endodontics (SIE) where she has served as executive member for ten years, of the European Association (ESE) where she has served as Country Delegate for seven years. She is the Past President of the Italian Society of Dental Traumatology  (SIDT). She also works in private practice limited to Endodontics.  She is author of several papers in the field of Endodontics and has a specific interest in periapical pathology, immature teeth, complex case management, imaging techniques and interactions between apical periodontitis and systemic conditions.

Sevil Gurgan was graduated from the Hacettepe University School of Dentistry, Ankara, Turkey and got her Ph.D. degree at the Department of Restorative Dentistry of the same school. She became Associate Professor in 1988 and Professor in 1995. She had been as a visiting Professor at the New York University School of Dentistry in New York in 1995 and at the Tufts University School of Dentistry in Boston in 2005. 
She is an active member of International Association for Dental Research, past board Member of International Association for Dental Research Continental European Division (2009-2012), board member of the European Academy of Operative Dentistry, and the World Federation for Laser Dentistry. She acted as the vice President of Hacettepe University between 2008-2012 and head of the Department of Restorative Dentistry of the Dental Faculty between 2005-2011. Currently she is professor at the same department. She has several articles published on dental materials and dental bleaching and has been giving lectures and courses in national and international congresses and meetings for more than 20 years.     

Sandra Anić Milošević rođena je 21. siječnja 1971. Godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu. Stomatološki fakultet u Zagrebu upisala je 1989/90 te diplomirala 1994. godine, a stručni ispit položila je 1996. Od 1995. godine zaposlena je na Zavodu za ortodonciju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je 1998. godine magistrirala. Specijalizaciju iz ortodoncije završila je 2000.godine, a doktorirala je 2004. godine također iz područja ortodoncije. U suradničko zvanje znanstvenog savjetnika te nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2014. godine. Aktivno sudjeluje u realizaciji nastavnog programa redovitog studija iz ortodoncije kao voditelj kliničkih i pretkliničkih vježbi i seminara. Voditeljica je dva predmeta, na poslijediplomskom specijalističkom te na doktorskom studiju iz ortodoncije. Pod njenim mentorstvom obranjeno je 19 diplomskih radova, dva znanstvena magisterija i jedan stručni.    
Autor je i suautor 50 znanstvenih, preglednih i stručnih radova, od kojih je 18 citirano u bazi Current Contents. Aktivno je sudjelovala na brojnim europskim kongresima I tečajevima. Član je Hrvatske Stomatološke komore, Hrvatskog ortodontskog društva, European Orthodontic Society i World Federation of Orthodontics. Članica je Vijeća Stomatološkog fakulteta te Povjerenstava za postdiplomske radove i doktorske disertacije. 
Aktivno se služi engleskim, talijanskim i francuskim jezikom, a pasivno njemačkim. Udana je i majka dvoje djece.

Darije Plančak, magistar medicinskih znanosti iz područja stomatologije, doktor medicinskih znanosti iz područja stomatologije, specijalist dentalne i oralne patologije s parodontologijom, redovni je profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1981. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i završio poslijediplomski studij iz parodontologije. Poslije završenog pripravničkog staža od 1984 godine radi na Stomatološkom fakultetu na Zavodu za parodontologiju.  Magistrirao je 1986. godine, a doktorirao 1994. godine. Specijalistički ispit iz dentalne i oralne patologije s parodontologijom položio je 1991. godine. Posebice se bavi problematikom epidemiologije parodontnih bolesti te liječenja oštečenja račvališta višekorijenski zubi. Objavio je preko 100 znanstvenih i stručnih radova. Bio je sudionik više međunarodnih stručno-znanstvenih skupova. Predsjednik je Hrvatskog parodontološkog društva HLZ-a  član je International Association for Dental Research. Trenutačno obnaša funkciju predstojnika Zavoda/Katedre za parodontologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu i pročelnik Kliničkog Zavoda za parodontologiju Stomatološke klinike KBC Zagreb.

Nikša Dulčić rođen je 1972. godine u Zagrebu. Studirao je stomatologiju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1996., magistrirao 2001., a doktorsku disertaciju obranio 2007. godine. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položio je 2004. godine. Tijekom korištenja slobodne studijske godine (sabbaticala) u razdoblju od 2005.-2006. godine završio je jednogodišnje stručno usavršavanje iz implantologije „Curriculum Implantologie“ na Akademie für Praxis und Wissenschaft u Nürnbergu i Erlangenu u Njemačkoj. Od 2000. godine zaposlen je na Zavodu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2015. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Autor je i koautor preko 80 znanstvenih i stručnih radova. Od 1994. godine do danas stručno se usavšava na brojnim kongresima i tečajevima za trajno usavršavanje stomatologa u zemlji i inozemstvu. Od 2004. godine aktivni je suradnik i predavač na tečajevima za trajno usavršavanje doktora dentalne medicine u organizaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske komore dentalne medicine. Član je više stručnih društava u zemlji i inozemstvu.

Marko Jakovac rođen je 4. listopada 1974. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu, te 1993. godine upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske dodjeljuje mu stipendiju 1997. godine zbog prosjeka ocjena tijekom studija. Godine 1998. diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i 1999. upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije. U Zavod za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta primljen je kao znanstveni novak 2001. godine na projekt MZOŠ-a broj 0065100 «Protetski materijali», a 2002. postaje asistent u Zavodu za stomatološku protetiku kada započinje i specijalizaciju iz stomatološke protetike. Magistrirao je 2003. s temom «Kemijska postojanost dentalne keramike», a 2005. godine položio je specijalistički ispit. Obranio je doktorsku disertaciju „Utjecaj toplinske obradbe na mikrostrukturne pomjene i ostala svojstva cirkonijeve keramike“. Od  2009. godine je u svojstvu docenta u istom Zavodu,  a od 2015. i izvanredni profesor. Kao autor i koautor napisao je više znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovao kao predavač u radu više domaćih i međunarodnih kongresa. Voditelj je kolegija za dodiplomsku nastavu pod nazivom "Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika" i "Mikroskop u dentalnoj medicini" te kolegija za poslijediplomsko usavršavanje stomatologa pod nazivom "Estetika fiksnoprotetskih nadomjestaka na zubima i implantatima". Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog protetskog društva, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske stomatološke komore.

Vlatko Pandurić diplomirao je na Stomatološkom fakultetu 1994. godine u Zagrebu, gdje je i odradio pripravnički staž. Godine 1996. postaje znanstveni novak pri Zavodu za dentalnu patologiju te sudjeluje u dodiplomskoj nastavi, vođenju predkliničkih i kliničkih vježbi te turnusa iz predmeta Dentalna patologija i endodoncija. Izabran je 1999. godine u zvanje znanstvenog suradnika pri Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Specijalistički ispit polaže 2003. godine a 2007 postaje docent na zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Izvanredni profesor postaje 2012 g. Sudjeluje i u postdiplomskoj nastavi te u tečajevima trajne izobrazbe za stomatologu pri stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Autor je više stručnih i znanstvenih radova, sudjelovao je aktivno na brojnim skupovima te održao brojna pozivna predavanja u zemlji i inozemstvu. Član je Hrvatske Stomatološke Komore, Hrvatskog Endodontskog Društva,  Europskog Endodontskog Društva te International Association for Dental Research,. Suradnik je na projektu financiranim od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske «Nanostruktura restorativnih materijala i interakcije s tvrdim zubnim tkivima», pod vodstvom prof.dr.sc. Zrinka Tarle. Trenutno je zaposlen na zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju kao izvanredni profesor.

Bernard Janković je upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu u školskoj 1990/91. godini, a diplomirao je 14. svibnja 1996. godine. Od 3. ožujka 1997. godine radi u Zavodu za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu. Magistarski rad pod naslovom "Rasprostranjenost karijesa u ratom zahvaćenim područjima Srednje Bosne" obranio je 28.12.2000. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Oralni status kod osoba starije životne dobi ovisno o zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim čimbenicima” obranio je 4.listopada 2004. godine. Iste godine polaže specijalistički ispit i postaje specijalist dentalne patologije i endodoncije. 
Znanstvenim radom bavi se u okviru projekta 0065007 - Materijali u opskrbi tvrdih zubnih tkiva, gdje je voditelj projekta prof.dr.sc. Zrinka Tarle i kolaborativnog projekta. Od 2007. godine suradnik je na projektu 065-0352851-0410 „Nanostruktura restaurativnih materijala i interakcije s tvrdim zubnim tkivima“ - glavni istraživač: Prof.dr.sc. Zrinka Tarle. Aktivno sudjeluje na brojnim znanstvenim i stručnim kongresima u zemlji i inozemstvu  u organizaciji International Association for Dental Research, Association for Dental Education in Europe te European Society of Endodontics kao i na mnogim domaćim kongresima i radnim tečajevima. 
Voditelj je predmeta poslijediplomske nastave „Minimalno invazivna dentalna medicina“. U školskoj godini 2009/2010 voditelj je Katedre za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Splitu. Autor je i suautor više preglednih i stručnih radova. Sudjelovao je u više domaćih i stranih kongresa. Znanstveni i stručni rad uglavnom se odnosi na područje karijesologije i endodoncije. Održao je brojna predavanja i tečajeve kako u zemlji tako i u inozemstvu. Član je Hrvatske Stomatološke komore, Hrvatskog endodontskog društva te International Association for Dental Research (IADR). Oženjen je i ima dvoje djece.