RADNI TEČAJ: Mali pacijent veliki izazov


Datum održavanja: 24. veljače 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: Doc. dr. sc. Andreja Carek (acarek@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 0
Cijena: 1000 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-09
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
08.30 – 9.00  Prijava sudionika, podjela pisanog materijala, radnih mjesta i instrumentarija
9.00 – 9.30   Estetika u dječjoj dobi – prof.dr.sc.Dubravka Knezović Zlatarić

09.30 – 10.00  Seminar - Kontrola boli; mit ili stvarnost? – izv. prof.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić
10.00 – 10.30  Seminar – Zašto dijete noću škripi zubima? – prof.dr.sc. Iva Alajbeg
10.30 – 11.00  Pauza za kavu
11.00 – 11.30  Seminar - Od loma zuba do protetske sanacije u jednoj posjeti – doc.dr.sc. Andreja Carek
11.30 – 13.00  Radni dio - Demonstracija aparata za sedaciju: Rad na aparatu i prikaz slučaja, rad na fantomu. Polaznici će imati priliku sami isprobati korištenje aparata za sedaciju na fantomu. – izv. prof.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić
13.00 – 14.00  Pauza za ručak (uključen u cijenu kotizacije)
14.00 – 15.00  Radni dio: Demonstracija izrade udlage za djecu bruksiste i prikaz slučaja. Polaznici će imati priliku sudjelovati u izradi i okluzijskom usklađivanju individualne udlage u artikulatoru. – prof.dr.sc.Iva Alajbeg
15.00 – 16.30  Radni dio: Virtualno planiranje terapije kod djece (CAD/CAM), prikaz rada s intraoralnim skenerom na fantomu. Polaznici će imati priliku sami skenirati intraoralnim skenerom na fantomu i planirati dizajn na računalu. – doc.dr.sc. Andreja Carek
16.30 – 17.30  Video projekcija kliničkog slučaja-multidisciplinarni pristup – izv. prof.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić, prof.dr.sc. Iva Alajbeg, doc.dr.sc. Andreja Carek. 
17.30 – 18.00  Rasprava, podijela diplomaSadržaj predavanja

1. Uvodno predavanje- Dijagnostički pristup i planiranje terapije kod djece
Česti problemi s kojim se stomatolozi susreću u  svakodnevnom radu s djecom uključuju nemogućnost kvalitetne sanacije zbog boli i manjka kooperativnosti pacijenta. Moderni pristupi u dentalnoj medici omogućili su terapijski pristup bez boli i neugode. U ovom tečaju naglasak će biti na multidisciplinarnom dijagnostičkom i terapijskom pristupu rješavanju čestih slučajeva u svakodnevnoj praksi.

2. Kontrola boli; mit ili stvarnost?
Metoda inhalacijske sedacije dušičnim oksidulom je efikasna, jednostavna metoda koja se rutinski primjenjuje u kliničkoj stomatološkoj praksi u radu s nekooperativnim pacijentima, te je kao takva idealna za rad i s malim pacijentima.  Inhalacijska metoda sedacije je učinkovita na razini postizanja relaksacije i određenog stupnja analgazije pacijenata u kojih se planira stomatološki zahvat, u svrhu poboljšanja kvalitete rada i većeg zadovoljstva pacijenata.  Metoda inhalacijske sedacije u skladu je s recentinim trendovima i protokolima u svijetu, te ne zahtijeva prisutnost anesteziologa.

3. Zašto dijete noću škripi zubima?
Nenamjerno dnevno ili noćno stiskanje, škrgutanje ili škripanje zubima, poznatije kao bruksizam, često je prisutno ne samo u odraslih osoba već i u djece. Posljedično, nameće se pitanje može li bruksizam, prisutan u dječjoj dobi ostaviti trajne posljedice na žvačnom sustavu. Ovo predavanje pokušat će vam, kroz primjere iz vlastite kliničke prakse, dati odgovor na pitanje što savjetovati roditeljima koji kod svog djeteta primijete ovu parafunkcijsku naviku? Postoji li potreba za liječenjem bruksizma i kakve su mogućnosti za njegovu kontrolu? Na jednostavan način, pristupačan praktičaru, opisat će se postupci koji se preporučuju u terapiji bruksizma s naglaskom na opis izrade relaksacijske okluzijske udlage.

4. Od loma do protetske sanacije u jednoj posjeti.
Polaznici će biti upoznati s najnovijim dostignućima planiranja terapije i dijagnostičkih pristupa fiksne protetike u svrhu razumijevanja zahtjeva malih pacijenata. Terapijski cilj u većini estetskih rehabilitacija definira se uz pomoć dijagnostičkih postupaka. Predavač će prikazati mogućnosti i prednosti računalno vođenog (CAD) planiranja fiksnoprotetičke terapije u djece. Računalna izrada nacrta protetičkog rada do optimalnog oblika slijedi nakon intraoralne digitalizacije izbrušenih zubi, a prije glodanja – pretvorbe virtualnog protetičkog rada u stvarni. Prikazat će se faze konstruiranja rada od uređivanja virtualnog modela, određivanja smjera uvođenja protetičkog rada na zub nosač, ucrtavanja linije preparacije do oblikovanja definitivnog rada. 
Životopisi predavača

Doc. dr. sc. Andreja Carek, dr. med. dent., spec. stom. protetike
Doc.dr.sc. Andreja Carek diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučlišta u Zagrebu 2002. godine i nakon staža položila državni ispit 2003. godine.  Iste godine zaposlila se na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i kreće s poslijediplomskim studijema a sa specijalizacijom 2004. godine. Magistrirala je 2005. godine, a 2007. položila je specijalistički ispit. Iste godine postaje suvoditeljica tečaja za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Doktorsku disertaciju obranila je 2009. godine. Iste godine postala je viši asistent na Zavodu za stomatološku protetiku. Pohađala je poslijediplomski tečaj I kategorije "Umijeće medicinske nastave". Tečaj je organiziralo Hrvatsko društvo za Medicinsku edukaciju i Zavod za nastavnu tehnologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009). Od 2012. godine, postaje docent na Zavodu za stomatološku protetiku i kreće s tečajem ”Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni» za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Voditelj je predmeta «Metali i legure kao biomaterijali» u okviru poslijediplomskog doktorskog studija dentalne medicine te kolegija «Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni» u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija dentalne medicine.
Andreja Carek je autor i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih radova te je prisustvovala aktivno kao predavač na brojnim međunarodnim kongresima. Trenutno je predavač i “key opinion leader” za 3M. Tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, član upravnog odbora podružnice Zagreb Hrvatskog liječničkog zbora i član Europskog protetskog društva (EPA), Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Društva za minimalno invazivnu dentalnu medicinu, Global Institute for Dental Education, Hrvatskog društva za materijale i tribologiju, Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicine (IADR), International College of Prosthodontists (ICP) i Hrvatske komore dentalne medicine.  

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić 
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. Radi u Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju  Stomatološkog fakulteta u Zagrebu kao docent i specijalist pedodont. Magistarski rad izradila je na temu dentalnih materijala za ispune u djece, a disertaciju na temu kvalitete samojetkajućih adhezivnih sustava. Znanstveni interesi su joj dentalni materijali, razvoj preventivnih programa u dječjoj stomatologiji i kontrola boli. Objavljuje znanstvene i stručne radove u zemlji i inozemstvu. Članica je znanstveno stručnih udruga među kojima su International  Assiciation of Dental Research, European Academy of Pediatric Dentistry, Academy of Dental Materials i Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju.

Izv. prof.dr.sc. Iva Alajbeg
Iva Alajbeg, izvanredni je profesor na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni savjetnik. Aktivno sudjeluje u nastavnom procesu studenata Stomatološkog fakulteta. Uz to, voditeljica je dva kolegija na doktorskom i dva kolegija na specijalističkom poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta. Koautorica je pedesetak indeksiranih znanstvenih radova te je dobitnica tri znanstvene nagrade na međunarodnim kongresima te nagrade Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske. U okviru svog znanstvenog i kliničkog rada posebno se bavi problematikom fiziologije i patologije žvačnog sustava. Na poziv je sudjelovala međunarodnoj radionici „Rehabilitation Aspects of Temporomandibular Disorders“ koja je na temu dijagnostike i liječenja temporomandibularnih poremećaja održana na Sveučilištu u Sieni. Predaje na brojnim tečajevima trajne izobrazbe u Hrvatskoj. Obnaša dužnost članice uređivačkog odbora međunarodno indeksiranog časopisa Akademije medicinskih znanosti Hrvatske „Acta Medica Croatica“ i članice upravnog odbora Hrvatskog društva za stomatološku protetiku.