RADNI TEČAJ: Mali pacijenti veliki izazov


Datum održavanja: 25. veljače 2017. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dječju stomatologiju
Voditelj: Doc.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić (dnegovetic@sfzg.hr), Doc. dr. sc. Andreja Carek (acarek@sfzg.hr) i prof. dr. sc. Iva Alajbeg (ialajbeg@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 0
Cijena: 1000 kn za doktore dentalne medicine
Poziv na broj: 5-09
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
08.30 - 9.00 Prijava sudionika, podjela pisanog materijala, radnih mjesta i instrumentarija
09.00-9.30  Uvodno predavanje- Dijagnostički pristup i planiranje terapije kod djece -Doc.dr.sc. Andreja Carek
09.30 - 10.00  Seminar - Kontrola boli; mit ili stvarnost? - Doc.dr.sc.Dubravka Negovetić Vranić
10.00 - 10.30  Seminar – Zašto dijete noću škripi zubima? – Izv.prof.dr.sc.Iva Alajbeg
10.30 - 11.00  Pauza za kavu
11.00 - 11.30  Seminar - Od loma zuba do protetske sanacije u jednoj posjeti. - Doc.dr.sc. Andreja Carek
11.30 - 13.00   Radni dio - Demonstracija aparata za sedaciju: rad na aparatu i prikaz slučaja, rad na fantomu. Polaznici će imati priliku sami isprobati korištenje aparata za sedaciju na fantomu. - Doc.dr.sc.Dubravka Negovetić Vranić
13.00 - 14.00 Pauza za ručak (uključen u cijenu kotizacije).
14.00 - 15.00  Radni dio: Demonstracija izrade udlage za djecu bruksiste i prikaz slučaja. Polaznici će imati priliku sudjelovati u izradi i okluzijskom usklađivanju individualne udlage u artikulatoru.  - Izv.prof.dr.sc.Iva Alajbeg
15.00-16.30  Radni dio: Virtualno planiranje terapije kod djece (CAD/CAM), prikaz rada s intraoralnim skenerom na fantomu. Polaznici će imati priliku sami skenirati intraoralnim skenerom na fantomu i planirati dizajn na računalu. - Doc.dr.sc. Andreja Carek
16.30-17.30  Video projekcija kliničkog slučaja-multidisciplinarni pristup; Doc.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić, Izv.prof.dr.sc. Iva Alajbeg, Doc.dr.sc. Andreja Carek.
17.30-18.00  Rasprava, podijela diploma


Sadržaj predavanja

1.    Uvodno predavanje- Dijagnostički pristup i planiranje terapije kod djece
Česti problemi s kojim se stomatolozi susreću u  svakodnevnom radu s djecom uključuju nemogućnost kvalitetne sanacije zbog boli i manjka kooperativnosti pacijenta. Moderni pristupi u dentalnoj medici omogućili su terapijski pristup bez boli i neugode. U ovom tečaju naglasak će biti na multidisciplinarnom dijagnostičkom i terapijskom pristupu rješavanju čestih slučajeva u svakodnevnoj praksi.

2.    Kontrola boli; mit ili stvarnost?
Metoda inhalacijske sedacije dušičnim oksidulom je efikasna, jednostavna metoda koja se rutinski primjenjuje u kliničkoj stomatološkoj praksi u radu s nekooperativnim pacijentima, te je kao takva idealna za rad i s malim pacijentima.  Inhalacijska metoda sedacije je učinkovita na razini postizanja relaksacije i određenog stupnja analgazije pacijenata u kojih se planira stomatološki zahvat, u svrhu poboljšanja kvalitete rada i većeg zadovoljstva pacijenata.  Metoda inhalacijske sedacije u skladu je s recentinim trendovima i protokolima u svijetu, te ne zahtijeva prisutnost anesteziologa.

3.    Zašto dijete noću škripi zubima?
Nenamjerno dnevno ili noćno stiskanje, škrgutanje ili škripanje zubima, poznatije kao bruksizam, često je prisutno ne samo u odraslih osoba već i u djece. Posljedično, nameće se pitanje može li bruksizam, prisutan u dječjoj dobi ostaviti trajne posljedice na žvačnom sustavu. Ovo predavanje pokušat će vam, kroz primjere iz vlastite kliničke prakse, dati odgovor na pitanje što savjetovati roditeljima koji kod svog djeteta primijete ovu parafunkcijsku naviku? Postoji li potreba za liječenjem bruksizma i kakve su mogućnosti za njegovu kontrolu? Na jednostavan način, pristupačan praktičaru, opisat će se postupci koji se preporučuju u terapiji bruksizma s naglaskom na opis izrade relaksacijske okluzijske udlage.

4.    Od loma do protetske sanacije u jednoj posjeti.
Polaznici će biti upoznati s najnovijim dostignućima planiranja terapije i dijagnostičkih pristupa fiksne protetike u svrhu razumijevanja zahtjeva malih pacijenata. Terapijski cilj u većini estetskih rehabilitacija definira se uz pomoć dijagnostičkih postupaka. Predavač će prikazati mogućnosti i prednosti računalno vođenog (CAD) planiranja fiksnoprotetičke terapije u djece. Računalna izrada nacrta protetičkog rada do optimalnog oblika slijedi nakon intraoralne digitalizacije izbrušenih zubi, a prije glodanja – pretvorbe virtualnog protetičkog rada u stvarni. Prikazat će se faze konstruiranja rada od uređivanja virtualnog modela, određivanja smjera uvođenja protetičkog rada na zub nosač, ucrtavanja linije preparacije do oblikovanja definitivnog rada.Životopisi predavača

Doc. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić
Doc. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. Radi u Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju  Stomatološkog fakulteta u Zagrebu kao docent i specijalist pedodont. Magistarski rad izradila je na temu dentalnih materijala za ispune u djece, a disertaciju na temu kvalitete samojetkajućih adhezivnih sustava. Znanstveni interesi su joj dentalni materijali, razvoj preventivnih programa u dječjoj stomatologiji i kontrola boli. Objavljuje znanstvene i stručne radove u zemlji i inozemstvu. Članica je znanstveno stručnih udruga među kojima su International  Assiciation of Dental Research, European Academy of Pediatric Dentistry, Academy of Dental Materials i Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju.

Izv. prof.dr.sc. Iva Alajbeg
Iva Alajbeg, izvanredna je profesorica na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  i znanstvena savjetnica. Koautorica je pedesetak indeksiranih znanstvenih radova, voditeljica projekta Hrvatske zaklade za znanost „Uloga oksidativnog stresa i opiorfina u temporomandibularnim poremećajima“ te članica uređivačkog odbora međunarodno indeksiranog časopisa Akademije medicinskih znanosti Hrvatske „Acta Medica Croatica“. U okviru svog znanstvenog i kliničkog rada posebno se bavi problematikom fiziologije i patologije žvačnog sustava, te predaje na brojnim tečajevima trajne izobrazbe u Hrvatskoj i u inozemstvu. Dobitnica je triju znanstvenih nagrada na međunarodnim kongresima kao i nagrade Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske. Aktivno sudjeluje u nastavnom procesu studenata Stomatološkog fakulteta. Uz to, voditeljica je kolegija na doktorskom i specijalističkom poslijediplomskom studiju, pri čemu je kolegij „Bruksizam“ proglašen naboljim e-kolegijem Stomatološkog fakulteta za akademsku godinu 2013/2014 te je dobitnik Nagrade za multimedijske sadržaje Sveučilišta u Zagrebu. 

Doc.dr.sc. Andreja Carek
Andreja Carek, docentica je na Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i specijalistica stomatološke protetike. Magistrirala je 2005. Godine 2007. položila je specijalistički ispit. Iste godine postaje suvoditelj tečaja za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Doktorsku disertaciju obranila je 2009. godine.  Pohađala je poslijediplomski tečaj I kategorije "Umijeće medicinske nastave". Tečaj je organiziralo Hrvatsko društvo za Medicinsku edukaciju i Zavod za nastavnu tehnologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009). Predavačica je i suradnica na više tečajeva za trajno usavršavanje stomatologa u organizaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske stomatološke komore. Aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i tečajevima.
Član je Hrvatskog protetskog društva, Europskog društva za stomatološku protetiku (EPA), Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog društva za materijale i tribologiju, Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicine (IADR), International College of Prosthodontists (ICP)  i Hrvatske stomatološke komore.