RADNI TEČAJ: Mali kirurški zahvati u parodontologiji

Datum održavanja: 16. i 17. veljače 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za parodontologiju
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Andrej Aurer (aurer@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 2500 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-25
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE

Satnica tečaja
Petak 16.2.2018.
13.30 – 14.00  Prijava sudionika
14.00 – 14.45  Biološke osnove kirurške terapije i cijeljenje rane – izv. prof.dr.sc. Andrej Aurer
14.45 – 15.30  Tehnike šivanja, live filmovi različitih šavova – doc.dr.sc. Ivan Puhar
15.30 – 16.00  PAUZA za kavu
16.00 – 16.45  KAKO PRAVILNO IZVESTI KOŠTANU KIRURGIJU, HD live film kliničkog produljenja krune zuba u gornjoj fronti – izv. prof.dr.sc. Darko Božić
16.45 – 17.30  KLINIČKI PRIMJERI, RAZLOZI NEUSPJEHA, POSTOPERATIVNI PROTOKOLI – doc.dr.sc. Domagoj Vražić

Subota 17.2.2018.
8.30 – 9.00  Doručak 
9:00  Live operacija kliničkog produljenja nekoliko kruna zuba, prijenos na veliko platno, interaktivno RAD NA SVINJSKIM GLAVAMA
10.00 – 11.00  Otvorena kiretaža / pristupni režanj
11.00 – 12.00  Kliničko produljenje krune zuba – uspostava biološke širine
12.00 – 13.00  Modelacija alveolarnog grebena 
13.00 – 14.00  Tehnike šivanja
14.30  Kraj tečaja, podjela diploma


KRATKI SAŽETAK PREDAVANJA:
Biološke osnove kirurške terapije
Građa parodontnih tkiva. Slijed parodontne terapije, kontrola aktivne bolesti, priprema pacijenta. Važnost biološke širine, gingivni biotip, faze cijeljenja rane

Tehnike šivanja i cijeljenje rane
Instrumenti, vrste materijala za šivanje, vrste kirurških  šavova, njihove prednosti i nedostaci, live filmovi tehnika šivanja

Kako pravilno izvesti koštanu kirurgiju
Indikacije i kontraindikacije, konstrukcija i odizanje režnja, manipulacija mekim i tvrdim tkivima, zatvaranje rane, tehnike anestezije, dugoročni rezultati, live filmov kliničkog produljenja krune zuba u gornjoj fronti

Klinički primjeri, razlozi neuspjeha, postoperativni protokoli
Utjecaj sistemskih bolesti, pušenja i drugih faktora rizika na ishod terapije. Najčešće pogreške u postavljanju indikacije, planiranju i izvedbi zahvata. Ograničenja terapije. Postoperativne instrukcije pacijentu i klinički protokol.Popis predavača i kratki životopisi
Izv.prof.dr.sc. Andrej Aurer
Andrej Aurer rođen je u Zagrebu 30. listopada 1971. godine. Osnovnu školu i matematičko-informatičku gimnaziju završio je u Zagrebu i maturirao 1989. godine. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. U razdoblju od 1994. godine do 1996. godine radio je u svojstvu znanstvenog novaka na istraživačkom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, pod naslovom: „Bakteriološki postupci u dijagnostici progresivnih parodontitisa“. Položio je stručni ispit 1995. godine. U razdoblju od 1996. godine do 2001. godine radio je kao mlađi asistent na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1996. godine započeo je specjalizaciju iz parodontologije na Stomatološkoj klinici KBC-a Zagreb. U razdoblju od 1997. godine do 2000. godine boravio je na trogodišnjem poslijediplomskom studiju parodontologije na Humboldt Universitaet u Berlinu. Magistarski rad obranio je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 17. srpnja 1998. godine, na temu pod naslovom: „Biljezi parodontne destrukcije u slini i parodontnom džepu“. Specijalistički ispit iz parodontologije položio je 18. lipnja 2001. godine. U razdoblju od 2001. godine do 2005. godine radio je u svojstvu asistenta na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Doktorski rad pod naslovom: „Sekrecija i aktivacija gelatinoze A u humanih gingivnih fibroblasta“ obranio je 31. listopada 2003. godine. Izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 2006. godine, a za docenta na Zavodu za parodontologiju izabran je 2007. godine. Dr.sc. Andrej Aurer izvodi dodiplomsku i postdiplomsku nastavu te trajnu izobrazbu doktora dentalne medicine sukladno planu i programu. Sadržajno i u metodici značajno unapređuje nastavni proces. Voditelj je diplomskih radova studenata dentalne medicine. Mentor je studentima poslijediplomskog studija. Voditelj je kolegija u poslijediplomskom specijalističkom studiju: „Parodontološki aspekti okluzije“. Aktivan je suradnik na znanstvenim i stručnim projektima. Čest je prevodilac na znanstvenim i stručnim skupovima. 
Objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na brojnim tečajevima, simpozijima i kongresima u zemlji i inozemstvu, prateći razvitak i dostignuće parodontološke struke u praksi. 
Bio je voditelj više tečajeva stručnog usavršavanja na Fakultetu. Trenutno radi na prijevodu na hrvatski jezik knjige: „Plastisch-Aestetische Parodontal und Implantat Chirurgie. Ein mikrochirurgisches Konzept“. Otto Zuhr, Marc Huerzeler, Quintessenz Verlag 2012, Berlin. Kao specijalista parodontologije bitno je unaprijedio stručni rad Kliničkog zavoda za parodontologiju Zagreb. Uvodi i primjenjuje suvremene metode terapije parodontnih bolesti, s naglaskom na suvremena dostignuća i nove pristupe parodontne kirurgije i oralne rehabilitacije. Član je International Academy of Periodontology, European Federation of Periodontology, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog stomatološkog društva, Hrvatskog parodontološkog društva, Hrvatske stomatološke komore, Deutsche Zahnaerztekammer Berlin, Gesellschaft für Parodontologie Berlin. Član je Upravnog odbora Hrvatskog parodontološkog društva. 

Izv.prof.dr.sc.Darko Božić
ZNANSTVENA I PROFESIONALNA KARIJERA:

1991. upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1995. prebacuje se na Stomatološki fakultet u Zagrebu
2000. diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu,
2000./2001. pripravnički staž obavio u Domu zdravlja Trešnjevka
2001. upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije,
2002. položio Državni ispit
2002. primljen je na Stomatološki fakultet kao znanstveni novak 
          na znanstvenoistraživačkom projektu 
2003. započinje specijalizaciju iz parodontologije

ZNANSTVENA I NASTAVNA ZVANJA:

2003. postaje asistent na zavodu za parodontologiju
2006. obranjena magistarska tema
2006. polaže specijalistički ispit iz parodontologije

OSTALO:
Potpredsjednik Hrvatskog parodontološkog društva
Delegat Europske federacije za parodontologiju
Član je  Hrvatske Stomatološke komore,
Na Hrvatskim parodontološkim danima 2007 predavanje o primjeni koštanih morfogenetskih proteinima, na Hrvatskim parodontološkim danima 2009 predavanje o terapiji multiplih recesija.
Na prva dva Hrvastka  kongresa iz implantologije održao je predavanja o terapiji periimplantitisa. 
Na Europerio 5 u Madridu 2006 oralna prezentacija o mikrobiologiji parodontnih bolesti, a na Europerio 6 u Stockholmu 2009 pozvani predavač na temu : Indikacije i ograničenje u regenerativnoj  parodontnoj kirurgiji.
Autor  je i koautor više znanstvenih radova.

Doc.dr.sc.Ivan Puhar
Ivan Puhar rođen je 1981. godine u Zagrebu. 1999. godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad je obranio 2004. godine. Za svaku godinu dodiplomskog studija nagrađen je Dekanovom nagradom za najuspješnije studente, a za izradu znanstvenog rada 2004. godine nagrađen je Rektorovom nagradom. Tijekom četvrte i pete godine studija urednik je SONDE, lista studenata Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. 
Od 2007. zaposlen je na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta kao znanstveni novak na projektu „Sistemni aspekti u etiologiji parodontnih bolesti“ (voditelj prof.dr.sc. Darije Plančak). U razdoblju 2009. - 2010. radi kao suradnik na projektu „Hrvatsko stomatološko nazivlje - HRSTON“. U zvanje višeg asistenta odabran je 2013. godine.
Poslijediplomski doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2013. godine obranom disertacije pod naslovom „Povezanost agresivnog i kroničnog parodontitisa sa stupnjem uznapredovalosti aterosklerotskih promjena karotidnih arterija“. Specijalistički ispit iz parodontologije polaže 2013. godine.
Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i kongresima. Tajnik je Hrvatskog parodontološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora.

Doc. dr.sc.Domagoj Vražić
Domagoj Vražić rođen je 9. lipnja 1983. godine u Zagrebu. Pohađa osnovnu školu "Ivan Goran Kovačić" i srednju Klasičnu gimnaziju u Zagrebu te ih završava s odličnim uspjehom. 2001. godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, isti završava 2007. godine s prosjekom ocjena 4.49.Za vrijeme studija sudjeluje u raznim izvannastavnim aktivnostima. Tijekom treće, četvrte i pete godine studija urednik je SONDE, lista studenata Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Za to isto vrijeme predstavnik je studenata Stomatološkog fakulteta u Zagrebu na međunarodnim studentskim skupovima. 2007. godine postaje predsjednik Europskog udruženja studenata stomatologije (EDSA), a 2008. godine izabran je za počasnog člana tog udruženja. Poslijediplomski specijalistički studij upisuje 2008. te isti završava 2011. godine obranom specijalističkog magistarskog rada. Od 2009. godine zaposlen je na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistent u statusu znanstvenog novaka na projektu: „Sistemni aspekti u etiologiji parodontnih bolesti“, voditelja prof.dr.sc. Darija Plančaka. U razdoblju od 2009. do 2010. godine radi i kao suradnik na projektu „Hrvatsko stomatološko nazivlje – HRSTON“, voditelja doc.dr.sc. Marina Vodanovića. Poslijediplomski doktorski studij upisuje 2009. godine, a specijalizaciju iz parodontologije započinje 2010. godine te ju završava 2014. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor nekoliko znanstvenih i stručnih radova te redovito aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i kongresima.