RADNI TEČAJ: Mali kirurški zahvati u parodontologiji

Datum održavanja: 10. i 11. veljače 2017. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za parodontologiju
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Andrej Aurer (aurer@sfzg.hr) i doc. dr. sc. Darko Božić (bozic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 2500 kn za doktore dentalne medicine
Poziv na broj: 5-25
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE

Satnica tečaja
PETAK 10.2.2017.
13:30-14:00    PRIJAVA SUDIONIKA
14:00-14:45    BIOLOŠKE OSNOVE KIRURŠKE TERAPIJE I CIJELJENJE RANE - Prof.dr.sc. Andrej Aurer
14:45-15:30    TEHNIKE ŠIVANJA, live filmovi različitih šavova - Doc.dr.sc. Darko Božić
15:30-16:00    PAUZA
16:00-16:45    KAKO PRAVILNO IZVESTI KOŠTANU KIRURGIJU, HD live film kliničkog produljenja krune zuba u gornjoj fronti - Doc.dr.sc. Darko Božić
16:45-17:30    KLINIČKI PRIMJERI, RAZLOZI NEUSPJEHA, POSTOPERATIVNI PROTOKOLI - Prof.dr.sc. Darije Plančak

SUBOTA 11.2.2017.
9:00  Live operacija kliničkog produljenja nekoliko kruna zuba, prijenos na veliko platno, interaktivno
RAD NA SVINJSKIM GLAVAMA
10:00-11:00    OTVORENA KIRETAŽA / PRISTUPNI REŽANJ
11:00-12:00    KLINIČKO PRODULJENJE KRUNE ZUBA – USPOSTAVA BIOLOŠKE ŠIRINE
12:00-13:00 MODELACIJA ALVEOLARNOG GREBENA
13:00-14:00    TEHNIKE ŠIVANJA
14:30    KRAJ TEČAJA, PODJELA DIPLOMA


KRATKI SAŽETAK PREDAVANJA:
Biološke osnove kirurške terapije
Građa parodontnih tkiva. Slijed parodontne terapije, kontrola aktivne bolesti, priprema pacijenta. Važnost biološke širine, gingivni biotip, faze cijeljenja rane

Tehnike šivanja i cijeljenje rane
Instrumenti, vrste materijala za šivanje, vrste kirurških  šavova, njihove prednosti i nedostaci, live filmovi tehnika šivanja

Kako pravilno izvesti koštanu kirurgiju
Indikacije i kontraindikacije, konstrukcija i odizanje režnja, manipulacija mekim i tvrdim tkivima, zatvaranje rane, tehnike anestezije, dugoročni rezultati, live filmov kliničkog produljenja krune zuba u gornjoj fronti

Klinički primjeri, razlozi neuspjeha, postoperativni protokoli
Utjecaj sistemskih bolesti, pušenja i drugih faktora rizika na ishod terapije. Najčešće pogreške u postavljanju indikacije, planiranju i izvedbi zahvata. Ograničenja terapije. Postoperativne instrukcije pacijentu i klinički protokol.Popis predavača i kratki životopisi

Prof.dr. sc. Darije Plančak
Prof.dr. sc. Darije Plančak, magistar medicinskih znanosti iz područja stomatologije, doktor medicinskih znanosti iz područja stomatologije, specijalist dentalne i oralne patologije s parodontologijom, redovni je profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1981. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i završio poslijediplomski studij iz parodontologije. Poslije završenog pripravničkog staža od 1984 godine radi na Stomatološkom fakultetu na Zavodu za parodontologiju.  Magistrirao je 1986. godine, a doktorirao 1994. godine. Specijalistički ispit iz dentalne i oralne patologije s parodontologijom položio je 1991. godine. Posebice se bavi problematikom epidemiologije parodontnih bolesti te liječenja oštećenja račvališta višekorijenski zubi. Objavio je preko 100 znanstvenih I stručnih radova. Bio je sudionik više međunarodnih stručno-znanstvenih skupova. Podpredsjednik je Hrvatskog parodontološkog društva HLZ-a  član je International Association for Dental Research. Trenutačno obnaša funkciju predstojnika Zavoda/Katedre za parodontologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu I pročelnik Kliničkog Zavoda za parodontologiju Stomatološke klinike KBC Zagreb.

Prof.dr.sc. Andrej Aurer
Dr.sc. Andrej Aurer rođen je u Zagrebu 30. listopada 1971. godine. Osnovnu školu i matematičko-informatičku gimnaziju završio je u Zagrebu i maturirao 1989. godine. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. U razdoblju od 1994. godine do 1996. godine radio je u svojstvu znanstvenog novaka na istraživačkom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, pod naslovom: „Bakteriološki postupci u dijagnostici progresivnih parodontitisa“. Položio je stručni ispit 1995. godine. U razdoblju od 1996. godine do 2001. godine radio je kao mlađi asistent na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1996. godine započeo je specjalizaciju iz parodontologije na Stomatološkoj klinici KBC-a Zagreb. U razdoblju od 1997. godine do 2000. godine boravio je na trogodišnjem poslijediplomskom studiju parodontologije na Humboldt Universitaet u Berlinu. Magistarski rad obranio je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 17. srpnja 1998. godine, na temu pod naslovom: „Biljezi parodontne destrukcije u slini i parodontnom džepu“. Specijalistički ispit iz parodontologije položio je 18. lipnja 2001. godine. U razdoblju od 2001. godine do 2005. godine radio je u svojstvu asistenta na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom: „Sekrecija i aktivacija gelatinoze A u humanih gingivnih fibroblasta“ obranio je 31. listopada 2003. godine. Izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 2006. godine, a za docenta na Zavodu za parodontologiju izabran je 2007. godine. Dr.sc. Andrej Aurer izvodi dodiplomsku i postdiplomsku nastavu te trajnu izobrazbu doktora dentalne medicine sukladno planu i programu. Sadržajno i u metodici značajno unapređuje nastavni proces. Voditelj je diplomskih radova studenata dentalne medicine. Mentor je studentima poslijediplomskog studija. Voditelj je kolegija u poslijediplomskom specijalističkom studiju: „Parodontološki aspekti okluzije“. Aktivan je suradnik na znanstvenim i stručnim projektima. Čest je prevodilac na znanstvenim i stručnim skupovima. Objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na brojnim tečajevima, simpozijima i kongresima u zemlji i inozemstvu, prateći razvitak i dostignuće parodontološke struke u praksi. Bio je voditelj više tečajeva stručnog usavršavanja na Fakultetu. trenutno radi na prijevodu na hrvatski jezik knjige: „Plastisch-Aestetische Parodontal und Implantat Chirurgie. Ein mikrochirurgisches Konzept“. Otto Zuhr, Marc Huerzeler, Quintessenz Verlag 2012, Berlin. Kao specijalista parodontologije bitno je unaprijedio stručni rad Kliničkog zavoda za parodontologiju Zagreb. Uvodi i primjenjuje suvremene metode terapije parodontnih bolesti, s naglaskom na suvremena dostignuća i nove pristupe parodontne kirurgije i oralne rehabilitacije. Član je International Academy of Periodontology, European Federation of Periodontology, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog stomatološkog društva, Hrvatskog parodontološkog društva, Hrvatske stomatološke komore, Deutsche Zahnaerztekammer Berlin, Gesellschaft für Parodontologie Berlin. Član je Upravnog odbora Hrvatskog parodontološkog društva.

Doc. dr. sc. Darko Božić
GODINA I MJESTO ROĐENJA: 25. travnja 1973., Zagreb
ADRESA: Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet u Zagrebu, Gundulićeva 5; HR-10 000 ZAGREB
ZNANSTVENA I PROFESIONALNA KARIJERA:
1991. upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1995. prebacuje se na Stomatološki fakultet u Zagrebu
2000. diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu,
2000./2001. pripravnički staž obavio u Domu zdravlja Trešnjevka
2001. upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije,
2002. položio Državni ispit
2002. primljen je na Stomatološki fakultet kao znanstveni novak na znanstvenoistraživačkom projektu
2003. započinje specijalizaciju iz parodontologije
ZNANSTVENA I NASTAVNA ZVANJA:
2003. postaje asistent na zavodu za parodontologiju
2006. obranjena magistarska tema
2006. polaže specijalistički ispit iz parodontologije
OSTALO:
Potpredsjednik Hrvatskog parodontološkog društva. Delegat Europske federacije za parodontologiju. Član je  Hrvatske Stomatološke komore. Na Hrvatskim parodontološkim danima 2007 predavanje o primjeni koštanih morfogenetskih proteinima, na Hrvatskim parodontološkim danima 2009 predavanje o terapiji multiplih recesija. Na prva dva Hrvastka  kongresa iz implantologije održao je predavanja o terapiji periimplantitisa. Na Europerio 5 u Madridu 2006. oralna prezentacija o mikrobiologiji parodontnih bolesti, a na Europerio 6 u Stockholmu 2009 pozvani predavač na temu : Indikacije i ograničenje u regenerativnoj  parodontnoj kirurgiji. Autor  je i koautor više znanstvenih radova.