RADNI TEČAJ: Klinička oralna medicina

Datum održavanja: 17. veljače 2017. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za oralnu medicinu
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Vlaho Brailo (brailo@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 1000 kn za doktore dentalne medicine
Poziv na broj: 5-07
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8.00 - 8.30  Registracija sudionika
8.30 – 11.30 Klinički rad s pacijentima u ambulanti Zavoda za oralnu medicinu Stomatološkog Fakulteta. Sudionicima će se demonstrirati tehnike uzimanja biopsije oralne sluznice i davanja perilezijske instilacije. 
12.30 - 15.30 Vježbanje tehnike uzimanja biopsije oralne sluznice i davanja perilezijske instilacije na modeluPopis predavača i kratki životopisi

Izv. prof. dr. sc. Vanja Vučićević-Boras, dr.med.dent., specijalist oralne patologije, znanstveni savjetnik, predstojnik je Zavoda za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživačkom, nastavnom i zdravstvenom djelatnošću u području oralne medicine.

Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, dr.med.dent., specijalist oralne patologije, znanstveni savjetnik, redoviti profesor na Zavodu za oralnu medicinu  i prodekan za međunarodnu suradnju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživačkom, nastavnom i zdravstvenom djelatnošću u području oralne medicine. Obnaša dužnost prvog dopredsjednika „Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora“.Tajnik je Uređivačkog odbora znanstvenog časopisa „Acta Stomatologica Croatica“.

Izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo, dr.med.dent., rođen je 1977. godine. 1996 upisuje Stomatološki fakultet kojeg završava 2002. godine. Od 2004. godine radi na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta gdje aktivno sudjeluje u znanstvenom i kliničkom radu, izobrazbi studenata i trajnom usavršavanju doktora stomatologije. Specijalistički ispit iz oralne patologije položio je 2010. godine. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova te predavač na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Član je European Association of Oral Medicine, Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i predsjednik Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora.

Dr.sc. Ana Andabak Rogulj, dr.med.dent., specijalist oralne medicine, rođena je 1982. godine u Zagrebu. Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2007. godine, a 2008. godine upisala je Poslijediplomski specijalistički studij Dentalna medicina. Od 01.06.2009. zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu na Zavodu za oralnu medicinu u zvanju asistenta- znanstvenog novaka na projektu „Nearomatski naftalan-istraživanje sastava i bioloških učinaka na epitelna tkiva“ pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Ivana Alajbega. Specijalistički ispit iz oralne medicine položila je 2013. godine.

Dr.sc. Božana Lončar Brzak, dr.med.dent., rođena je u Bjelovaru 1983.godine. Od 2008. godine radi kao asistent-znanstveni novak na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje aktivno sudjeluje u kliničkom radu i izobrazbi studenata. Specijalistički ispit iz oralne medicine položila je 2014. a doktorsku disertaciju obranila 2015. godine. Autorica je i koautorica više članaka i kongresnih priopćenja. Dobitnica je dekanovih nagrada. Aktivno sudjeluje u znanstvenom radu i na domaćim i stranim kongresima. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju i European Association of oral medicine.
 
Dr.sc. Danica Vidović Juras, dr.med.dent., rođena je u Čakovcu 1977. godine. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Dobitnica je Signalove nagrade za najboljeg studenta Stomatoloških fakulteta 2002. godine i drugih nagrada. Od 2003. godine zaposlena je kao znanstveni novak na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH te kao asistent Zavoda za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu sudjeluje u nastavnim i znanstvenim aktivnostima. 2005. obranila je magistarski rad, 2012. je doktorirala, a 2013. izabrana je u znanstvenog suradnika. Od 2010. radi i kao specijalist oralne patologije pri KBC-u Zagreb. Aktivno je sudjelovala na više kongresa i simpozija u zemlji i inozemstvu. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova. Član je: European Association of Oral Medicine, Hrvatskog liječničkog zbora, rizničar Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a i član Upravnog odbora Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a.