RADNI TEČAJ: Kako uspješno provesti izbjeljivanje na vitalnim i avitalnim zubima?


Datum održavanja: 23. veljače 2018. godine
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb  
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju
Voditelj: prof. dr. sc. Božidar Pavelić (pavelic@sfzg.hr)
Broj bodova (HKDM): 10
Cijena: 950 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-02
Maksimalan broj polaznika: 20
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
12.00 –  12.30  Fizičko-kemijska svojstva sredstava za izbjeljivanje
12.30 – 13.00  Vrste obojenja i priprema za izbjeljivanje
13.00 – 13.30   Postupci izbjeljivanja na vitalnim i avitalnim zubima
13.30 –  13.45  Rasprava
13.45 – 14.00  Pauza uz kavu i tople sendviče
14.00 – 14.30  Uvod uz video prikaz kliničkog postupka izbjeljivanja
14.30 – 17.30   Praktični dio rada po grupama uz raspravu:  Izrada preparacije kaviteta uz izradu zaštitne podloge prema navedenim teoretskim osnovama, postavljanje zaštitnih sredstava i koferdama.  Odvojeni postupci za izbjeljivanje vitalnih i avitalnih zubi. Rasprava uz usporednu procjenu uspješnosti s obzirom na odabir tehnike za provedeno izbjeljivanje
17.30 – 18.00  Završna rasprava i dodjela diploma


Životopisi predavača

Prof.dr.sc. Božidar Pavelić dr.med.dent.
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Božidar Pavelić diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine. Završivši poslijediplomski studij 1991. godine obranio je magistarski rad “Antimikrobni učinak kalcijevog hidroksida na mikroorganizme Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis i Candida albicans, in vitro”. Od 1992. do 1995.godine obavlja specijalistički staž iz područja dentalne i oralne patologije s parodontologijom a specijalistički ispit položio je 1995. godine. U ožujku 1999. godine obranio je disertaciju ”Uloga tumor supresorskih gena tijekom razvoja cističnih tvorbi čeljusti”. U zvanje docenta izabran je 1999.godine, u zvanje izvanrednog profesora 2004. godine a u zvanje redovitog profesora 2014. godine.
Voditelj je kolegija doktorskog studija «Histopatološke osnove periapeksnih bolesti» i stručnog kolegija “Mogućnosti estetskog zbrinjavanja u restaurativnoj stomatologiji” na poslijediplomskom stručnom studiju. Autor je i suautor  mnogobrojnih stručnih, znanstvenih i preglednih radova. Stručno se usavršavao u istraživanju histopatoloških promjena usne šupljine i restaurativne stomatologije („Institut für Oral Pathologie“Universität Hamburg i Zahn-Mund Klinik“ Universität Würzburg, Universität Münster, Universität Zürich). U svakodnevnom radu uže područje interesa su mu mogućnost primjene suvremenih materijala i biooksidacijske plazma terapije u estetsko-restaurativnim zahvatima, provođenje složenih endodontskih zahvata te zbrinjavanje trauma. Aktivni je sudionik i organizator domaćih i međunarodnih simpozija te aktivno sudjeluje u organizaciji i vođenju tečajeva za stručno usavršavanje stomatologa.