DEMONSTRACIJSKI TEČAJ: Implantoprotetska rehabilitacija potpune bezubosti (zubi u jedan dan) primjenom All on Four koncepta


Datum održavanja: 10. ožujka 2018.
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za oralnu kirurgiju
Voditelj: Prof.dr.sc. Davor Katanec
Broj bodova (HKDM): 8 bodova
Cijena:  2.500 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-03
Maksimalan broj polaznika: 20 
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8.00 – 8.15  Prijava sudionika
8.15 – 8.45 Prikaz slučaja, Klinički nalaz, Klasična RTG analiza (ortopantomogram), CBCT analiza, 3D analiza, planiranje implantata i pozicija za ugradnju implantata – prof.dr.sc. Davor Katanec, izv.prof.dr.sc. Robert Ćelić, dr.sc. Damir Jelušić
 9.00 – 10.30 Live operacija : Postava šablone i ugradnja implantata po konceptu All on 4 na unaprijed pripremljenom pacijentu uz stručno objašnjenje i teoretski prikaz svih kirurških faza ALL on 4 koncepta – prof.dr.sc. Davor Katanec, dr.sc. Damir Jelušić              
10.30 – 11.00  Uzimanje otisaka te određivanje horizontalne i vertikalne ravnine uz teoretski prikaz protetskog protokola koncepta All on 4 – prof.dr.sc Robert Ćelić
11.00 – 16.00  Laboratorijska izrada privremenog mosta uz kliničku i teoretsku demonstraciju svih faza  laboratorijskog protokola All on 4 koncepta – univ. mag. Goran Šimić, zubni tehničar
16.00 – 17.00  Ručak i diskusija s voditeljima tečaja vezana uz klinički slučaj, te rasprava o teoretskim i praktičnim rješenjima All on 4 koncepta - zubi u jedan dan
17.00 – 20.00  Predaja i fiksacija gotovog rada uz diskusiju o kliničkom slučaju te završna rasprava o prednostima i nedostatcima All on 4 koncepta uz  prezentacije uspješnih i neuspješnih slučajeva
Sažeci predavanja
All-on-4 live
Nobel Biocare All-0n-4 koncept tijekom godina postao je  najpopulrniji način fiksnog zbrinjavanja potpunih bezubosti. Koncept je osmislio dr.Paolo Malo iz portugala , a prvu je kliničku primjenu doživio 1993. godina. Danas, gotovo 25 godina kasnije, All-on-4  je klinički i znanstveno dokazan koncept sa brojnim studijama koje dokazuju njegovu pouzdanost.
Live tečaj All-on-4 predstavlja kliničku demonstraciju ovog uspješnog koncepta. Na unaprjed pripremljenom pacijentu obraditi će se dijagnostičko planiranje, kirurška procedura (Ugradnje četiri implantata Nobel Paralell CC tvrtke Nobel Biocare) te  privremeno protetsko zbrinjavanje  u istom danu od uzimanja otiska ad operationem do laboratorijske izrade privremenog mosta i postave mosta na ugrađene implantate – imedijatno opterećenje.
Životopisi predavača

Prof.dr.sc. Davor Katanec
Spec. oralne kirurgije, pročelnik Zavoda za oralnu kirugiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1981.
Magisterij „Mikrobiološka flora i antibiotska terapija akutnih odontogenih infekcija“  Zagreb. 1987
Doktorat „Kompjuterizirana denzitometrijska analiza i standardizacija kriterija za procjenu terapijske vrijednosti koštanih nadomjestaka“ Zagreb. 1997
Stručno usavršavanje iz područja implantologije i oralne kirurgije: Tel Aviv - Izrael 1987, Göteborg – Švedska 1991, Los Angeles(UCLA) – USA 2001, München – Njemačka 2007
Voditelj znanstvenog projekta MZOS-a „Cijeljenje koštanog defekta nakon imedijatne implantacije“
Nositelj kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju i poslijediplomskom  specijalističkom studiju na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
Objavio 70-tak znanstvenih i stručnih radova od toga 16 radova koje referira Current Contents, te 54 rada u časopisima zastupljenim u ostalim relevantnim bazama podataka (SCI,SSCI,AHCI i dr.), te 4 poglavlja u knjigama oralne kirurgije i implantologije.
Mentor 12 magistarskih radova i 4 doktorska rada
Pozvani predavač na mnogim stručnim i znanstvenim kongresima i tečajevima trajne izobrazbe u zemlji i inozemstvu.
Član područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo – Nacionalnog vijeća za znanost, član upravnog odbora HDDI-a, redoviti član HDOK-a, ESE-a, EFP-e, IADR-a, Bone Menagement Network (IBMN-a).
Usko područje znanstvenog i stručnog rada je implantologija, koštani nadomjestci, augmentacije koštanih defekata.

Dr. sc. Damir Jelušić dr.dent. med spec. parodontologije
Dr. Damir Jelušić diplomirao je na studiju dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a specijalizaciju iz parodontologije završio na Klinici za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Na istom je fakultetu 2014. godine doktorirao na temu „Prosudba kvalitete i kvantitete dobivene kosti uporabom bifaznog β-trikalcijfosfata/hidroksilapatita pri podizanju dna sinusa“.
Fokusirajući se od samih početaka na područje dentalne implantologije, stručno usavršavanje nastavlja pohađajući dvogodišnji program edukacije Master of Implantology u Branemark centru u Italiji. Tijekom godina je pohađao gotovo sve važnije edukacijske programe za sve značajnije implantacijske sustave, kao što su Astra Tech, Nobel Biocare, 3i, Friatec i Straumann ITI, čime postaje jedan od najpriznatijih implantologa na području Hrvatske.
2001. godine osnovao je Dentalnu polikliniku dr. Jelušić, danas, priznatu ustanovu u ovom dijelu Europe, specijaliziranu u području implantologije i parodontologije. Sudjelovanjem na brojnim kongresima i seminarima iz implanto-protetske rehabilitacije diljem svijeta u zadnjih 16 godina, dr. Jelušić je dodatno učvrstio poziciju Poliklinike kao referentnog centra u području dentalne implantologije.
 Potpredsjednik je implantološke sekcije Hrvatskog parodontološkog društva (HPD) te član više domaćih i međunarodnih implantoloških udruženja: European Association of Osseointegration (EAO), International Congress of Oral Implantologist (ICOI), Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju (HDDI), International Team for Implantology (ITI).
Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja implantologije te predavač na domaćim i inozemnim kongresima

Izv.prof. dr.sc. Robert Ćelić
Robert Ćelić, doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetike, izvanredni profesor na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Zavoda za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Objavio je 80-tak znanstvenih i stručnih radova u svjetski renomiranim publikacijama, na kongresima i simpozijima iz područja stomatološke protetike, okluzije, temporomandibularnih poremećaja i implanto-protetske terapije. Stručno usavršavanje provodio je putem demonstracijskih i radnih tečajeva za trajnu edukaciju stomatologa pod vodstvom brojnih profesora i autoriteta iz polja stomatološke protetike, parodontologije i implantologije. Član je u više tuzemnih i inozemnih stručnih i znanstvenih organizacija poput Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, European Prosthodontics Association (EPA), International  College of Prosthodontics (ICP), International RDC-TMD Consortium, International Team of Implantology (ITI) i drugih. 

univ. mag. Goran Šimić, zubni tehničar
Školovanje:
1999.-2003. Medicinska škola u Rijeci smijer Zubotehničar
2004.-2012. Medicinski fakultet u Rijeci smijer Sanitarno inženjerstvo - titula mag. sanit. ing.
2015.-2016. Međunarodno sveučilište Libertas u Zagrebu specijalistički studij Menadžment kontrole kvalitete u zdravstvu - titula univ.mag.
Radno iskustvo:
Od 2012.: Dentalna poliklinika dr. Jelušić
Rad na poziciji dentalnog tehničara.
Radno iskustvo dentalnog tehničara specijalizirano na području imlantoprotetike i digitalne tehnodlogije u dentalnoj medicini (CAD CAM). Podrazumijeva izradu individualnih nadogradnji,
mostova na cementiranj, vijčanih struktura na razini implantata, solo krunica i punih anatomskih struktura na vijak i cementiranje.
Iskustvo kao predavač na Nobelovom kongresu u Beogradu.