SIMPOZIJ: Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini


Datum održavanja: 16. veljače 2018.
Mjesto održavanja: KBC Sestre milosrdnice, Multimedijski centar, Vinogradska 29, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za dermatovenerologiju 
Voditelj: Izv.prof.dr.sc. Liborija Lugović Mihić
Broj bodova (HKDM): bez bodova
Cijena:  650 kn, specijalizanti 400 kn / svi polaznici dobivaju knjigu s prikazanim sadržajem skupa 
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-06
 
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
10.00 – 10.15  Uvodna riječ
10.15 – 10.30  Psihostomatologija – doc.dr.sc. Dalibor Karlović, doc.dr.sc. Danijel Crnković
10.30 – 10.45  Angioedem s pojavom na licu i usnoj šupljni – dr. Tomislav Duvančić
10.45 – 11.00  Kontaktne reakcije s manifestacijama na usnoj šupljini – izv.prof.dr.sc. Liborija Lugović Mihić
11.00 – 11.20  Dijagnostika sistemskih autoimunih bolesti s očitovanjem na usnoj  šupljini – prof.dr.sc. Marinka Mravak Stipetić
11.20 – 11.35  Manifestacije spolno prenosivih bolesti na sluznici usne šupljine – izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo
11.35 – 11.50  Rasprava
11.50 – 12.30  STANKA za kavu
12.30 – 12.50  Tumori usne šupljine – prof.dr.sc. Mirna Šitum
12.50 – 13.10  Pigmentirane lezije na sluznici usne šupljine – doc.dr.sc. Marija Buljan
13.10 – 13.30  Dermatoze s manifestacijama na licu – mr.sc. Ines Sjerobabski  Masnec, prim.
13.30 – 13.45  Najčešći estetski zahvati pomlađivanja lica – dr. Željana Bolanča 
13.45 – 14.00  Posebnosti lokalne terapije u oralnoj i perioralnoj regiji – dr. Sanja Poduje, prim. 
14.00 – 14.30  Rasprava i završna riječSažeci predavanja
Nakon uvodne riječi Doc. dr. sc. Dalibor Karlović i  Doc. dr. sc. Danijel Crnković govorit će o osnovama Psihostomatologije i psihijatrijskom pristupu bolesnicima s bolestima u predjelu oralne sluznice i perioralne regije. Bit će prikazana psihostomatologija kao dio konzultativno suradne psihijatrije koji se bavi proučavanjem povezanosti etiologije, dijagnostike i terapije psihijatrijskih i stomatoloških poremećaja. 

Dr. Tomislav Duvančić će pričati o angioedemu s pojavom na sluznici usne šupljine, kao i na koži lica, pri čemu će biti prikazan niz oblika ove bolesti (alergijski, genetski uvjetovan, potaknuti lijekom itd.). Ujedno će biti prikazan niz dijagnostičkih i terapijskih postupaka, kao i aktualna svjetska iskustva.


Izv. Prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić će navesti moguće kontaktne reakcije s posljedičnom pojavom promjena na oralnoj sluznici i u perioralnoj regiji (alergijske i iritativne kontaktne reakcije), nastale kao reakcije na različite alergene i iritanse, uz prikazanu dijagnostiku i terapiju. Također će biti prikazana aktualna svjetska iskustva, kao i vlastita iskustva značajna za praksu.

Prof. dr. sc. Marinka Mravak Stipetić će govoriti o dijagnostičkim postupcima i postavljanju dijagnoze kod sustavnih autoimunih bolesti s promjenama na usnoj šupljini. Pritom će biti prikazan niz bolesti sa zahvaćenjem različitih ciljnih struktura i tkiva, te razlikovanje organ-specifičnih autoimunih bolesti i sustavnih autoimunih bolesti, s prikazom podjele na autoimune bulozne dermatoze i bolesti vezivnog tkiva, kolagenoze.  

Izv. Prof. Vlaho Brailo će pričati o mogućim manifestacijama spolno prenosivih bolesti na sluznici usne šupljine, imajući u vidu da se, osim na genitalnoj sluznici, one mogu orogenitalnim kontaktom prenijeti i na oralnu sluznicu, gdje mogu izazivati manje ili više karakteristične promjene (od bakterijskih infekcija to su prvenstveno gonoreja, sifilis, infekcilja klamidijom, a od virusnih bolesti infekcija HPV-om i HIV-om).

Nakon rasprave Prof. dr. sc. Mirna Šitum će prikazati tumore koji se javljaju u usnoj šupljini, koje su značajne na dermatovenerološku praksu, uz osvrt na njihovu diferencijalnu dijagnostiku i liječenje. Bit će prikazane različite kliničke slike i moguće manifestacija, pri čemu će se prikazati i vlastita iskustva s tim bolestima i bolesnicima

Doc. dr. Marija Buljan će pričati o mogućim pigmentnim manifestacijama koje uključuju niz bolesti  i sindroma, a koje se mogu javljati na sluznici usne šupljine, te mogu biti povezana sa dermatovenerologijom. 
 
Zatim će Prim. dr. Ines Sjerobabski Masnec dati prikaz različitih bolesti kože koje se manifestiraju na licu, njihovu diferencijalnu dijagnostiku i terapijski pristup takvim bolesnicima. 

Potom će dr. Željana Bolanča dati pregled postupaka koji se koriste u medicinskoj kozmetologiji, s prikazom korektivnih nekirurških (minimalno invazivnih) zahvata koji imaju brojne prednosti u odnosu na kirurške postupke. Osim poznatih postupaka, naglasak će biti na metodama kao što je kemijski piling, microneedling, terapija Plazmom bogatom trombocitima (engl. platelet rich plasma, PRP) i dr.

Prim. dr. Sanja Poduje će prikazati mogućnosti liječenja lokalnim preparatima kod bolesnika s bolestima u oralnoj i perioralnoj regiji. Bit će prikazan niz preparata koji se mogu primjenjivati kod promjena na sluznici usne šupljine.Životopisi predavača

Izv. Prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić, specijalist dermatovenerolog, izvanredni profesor i pročelnica Katedre za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročelnica Polikliničkog odjela Klinike za kožne i spolne bolesti KBC„Sestre milosrdnice“ i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, Zagreb 
Liborija Lugović Mihić je rođena 1968. g u Šibeniku, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te potom 1986.g. upisala studij medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci, koji je završila 1992.g  Pripravnički staž je započela u lipnju. 1992.g. u KBC "Šalata" u Zagrebu, tijekom kojeg je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađala poslijediplomski studij iz “Kliničke imunologije”. Tijekom staža i poslijediplomske nastave bila je uključena u znanstvene projekte i istraživanja na Klinici za kožne i spolne bolesti “Šalata”. Od ožujka 1994. g. do siječnja 2001.g. je radila u Domu zdravlja u Kutini u Hitnoj službi gdje je bila je i voditelj Službe hitne medicinske pomoći. U prosincu.1995. g. je obranila magistarski rad pod naslovom “Značenje rutinskih imunoloških testova pri prepoznavanju i praćenju atopijskog dermatitisa”. Potom je u studenom 2001.g. započela specijalizaciju iz dermatovenerologije u KBC "Sestre Milosrdnice" u Zagrebu, gdje i sada radi. U prosincu 2002.g. je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom »Određivanje imunoloških parametara kao potvrda poremećene imunosti u atopijskom dermatitisu». Nakon položenog specijalističkog ispita 2005.g. do danas radi kao specijalist dermatovenerolog u KBC "Sestre Milosrdnice" gdje je ujedno i Pročelnica Poliklinike. U travnju 2005. g. je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana za višeg asistenta, u listopadu 2005.g. za znanstvenog suradnika , a u studenom 2007.g. za docenta na Katedri za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta,a 2013.g. za izvanrednog profesora na istoj katedri, gdje je od 2015.g. pročelnik Katedre. Također je bila mentor niza diplomskih radova, te je tim studentima objavila radove, a  mentor je i niza doktorata. Uz to je tijekom 2010.g.-2013.g. bila voditelj nastave iz dermatovenerologije pri Visokoj medicinskoj školi u Bjelovaru i Varaždinu. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata Ministarstva znanosti. 2015 g. je proglašena za najučinkovitijeg dermatovenerologa od strane Ministarstva zdravlja RH, a 2016.g. je istraživanje čiji je mentor (dr. Japundžić i dr Novak) nagrađeno Rektorovom nagradom.

Prof. dr. sc. Mirna Šitum, specijalist dermatovenerolog, uži specijalist dermatološke onkologije, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC „Sestre milosrdnice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, Zagreb
Mirna Šitum je rođena 1962.g. u Cisti Provo. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1985.g., specijalistički ispit iz dermatologije i venerologije položila je 1996.g., a 2004. g. i iz uže specijalnosti Dermatološke onkologije g. Od 2000.g. predstojnica je Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice, te ujedno 1999.g. do 2015.g. pročelnica je Katedre za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  na kojem je habilitirala 1999. g., a od 2012.g. je redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju, te od 2007.g. znanstveni savjetnik. Od 2011.g. je međunarodni ekspert-član na Sveučilištu u Rimu na dvije katedre. 2012.g. izabrana je za člana suradnika Razreda za medicinske znanosti HAZU. Voditeljica je kolegija „Dermatovenerologija“ na znanstvenom poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta i granskog predmeta na doktorskom poslijediplomskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je 500 različitih znanstvenih i stručnih publikacija (92 rada u časopisima indeksiranim u CC, 34 u SCIE/SCI, 20 u IM, 25 u Scopus (Excerpta Medica), te 34 u stručnim časopisima)). Objavila je niz kongresnih sažetaka i radova u knjigama kongresnih sažetaka i zbornicima radova. Ukupno ima 676 citata (Web of Science), odnosno 838 (Scopus). Bila je mentor niza diplomskih i 6 magistarskih radova te 17 doktorskih disertacija. Ujedno je bila uključena u 16 domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Sudjelovala je u organizaciji 75 znanstvenih i stručnih skupova, a na 109 skupova bila je i pozivni predavač. Od 2009.g. je predsjednica Hrvatskog dermatovenerološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, te ujedno počasna članica niza inozemnih društava. Članica je 5 uređivačka odbora znanstvenih časopisa. Dobitnica je Nagrade grada Splita za 1991.g. te brojnih priznanja vezanih uz Domovinski rat, te dobitnica je Diplome i Nagrade Ladislav Rakovac Hrvatskog liječničkog zbora za 2011.g. i Nagrade HAZU za područje medicinskih znanosti za 2005.g.

Prof. dr. sc. Marinka Mravak Stipetić, dr. stom., specijalist za bolesti usta, zuba i parodonta, Zavod za oralnu medicinu, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 5, Zagreb
Marinka Mravak-Stipetić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; specijalist oralne i dentalne patologije s parodontologijom na Klinici za stomatologiju KBC Zagreb. Njezin djelokrug kliničkog i znanstvenog rada obuhvaćaju sljedeće: oralna medicina, dijagnostika i terapija bolesti oralne sluznice, povezanost oralnog i sustavnog zdravlja, bolesti žlijezda slinovnica i poremećaji sekrecije, molekularna dijagnostika oralnih infekcija i oralnih prekanceroznih lezija, a uže područje interesa autoimune bolesti oralne sluznice, prekancerozne lezije sluznice usne šupljine i kronična bolest presatka protiv primatelja. Član je multidisciplinarnog tima za istraživanje kronične bolesti presatka protiv primatelja na KBC Zagreb. Znanstveno i stručno usavršavala se u niz eminentnih  institucija u USA, Njemačkoj i Austriji. Objavila je niz  stručnih i znanstvenih radova  iz područja oralne medicine  (45 u međunarodnim  časopisima, 393 citata, h- index =12). Autor je 12 poglavlja u stručnim i znanstvenim knjigama, prevoditeljica i urednica američkog sveučilišnog udžbenika „Burketova oralna medicina, dijagnostika i liječenje“ (autora Greenberg MS, Glick M.) i Atlasa iz Oralne medicine (autora Laskaris G). Aktivni je učesnik brojnih domaćih i stranih skupova te recenzent u indeksiranim časopisima, projektima i knjigama. Kao član Europskog društva za oralnu skrb u onkološko-hematoloških bolesnika sudjelovala je u izradi međunarodnih smjernica. Sudjeluje u organizaciji i provođenju nastave iz oralne medicine, voditeljica je dva kolegija na poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju. Mentor je 43 diplomska rada, 8 magisterija i 7 doktorskih disertacija. Dobitnica je Diplome Zbora liječnika Hrvatske (za doprinos struci, znanosti i dobrobiti zdravlja naroda). Član je brojnih radnih tijela Fakulteta, Hrvatske komore dentalne medicine i Ministarstva zdravlja te više stručnih društava. 

Doc. dr. sc. Dalibor Karlović, specijalist psihijatar, pročelnik Katedre Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“ i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, Zagreb
Dalibor Karlović je završio osnovna školu i gimnaziju u Zadru, nakon čega je studirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1992 – 1998) i stekao naslov doktora medicine. Potom je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998 – 2002) pohađao poslijediplomsku nastavu, nakon čega je obranom magisterija postao magistar medicinskih znanosti. Poslije toga je pohađao poslijediplomsku nastavu na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2002 – 2004,) na kojem je obranom disertacije promoviran u doktora medicinskih znanosti. Od 2001.g. do 2005.g. je bio na specijalizaciji iz psihijatrije u KBC Sestre milosrdnice, gdje i sada radi kao specijalist. Prošao je edukaciju iz grupne analitičke psihoterapije (Klinika za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, KBC Zagreb) tijekom godine dana. Također se educirao u inozemstvu (područje specijalizacije: gostujući znanstvenik u Psihijatrijskoj klinici Medicinskog fakulteta, Katoličko sveučilište Leuven), u periodu 01.09.2007. - 05.11.2007. Od 2015.g. je predstojnik Klinike na psihijatriju KBCSM, a također je i pročelnik Katedre Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavo je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja psihijatrije te aktivno sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih skupova. Član je niz stručnih društava u Hrvatskoj i inozemstvu. Na Katoličkom Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u nastavi u statusu izv prof, a na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je u zvanju docenta.

Doc. dr. sc. Danijel Crnković, specijalist psihijatar unutar Klinike za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“, Vinogradska cesta 29, Zagreb
Danijel Crnković rođen je 6. svibnja 1970. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1997. godine. Znanstveni Poslijediplomski studij iz Medicinskih znanosti upisao je 1999., a 2007. obranio je Magistarski rad "Utjecaj alkohola na stanje svijesti u akutno opitih ovisnika o alkoholu i neovisnika". Uz to, doktorski studij na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2009. godine, a disertaciju pod naslovom "Uloga upalnih i endokrinih čimbenika u depresivnom poremećaju" obranio je 18. ožujka 2011. Specijalizaciju iz psihijatrije započeo je 2000. godine, u Klinici za psihijatriju, KBC »Sestre milosrdnice», a specijalistički ispit položio u. prosincu 2004. godine. Aktivno je sudjelovao u realizaciji više kliničkih psihofarmakoloških istraživanja antipsihotika kao i stabilizatora raspoloženja. Nagrađen je za magistarski rad na nacionalnoj razini od Hrvatskog psihijatrijskog društva 2008. godine. Dne 30.siječnja 2013. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika, a 15. srpnja u zvanje naslovni Docent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Dne. 11.07. 2011. položio je subspecijalistički ispit iz Biologijske psihijatrije, te postaje uži specijalist iz područja Biologijske psihijatrije. Od 2006. do 2008. radi kao specijalist psihijatar u Poliklinici za djecu Grada Zagreba. Od 2008. do danas radi kao specijalist psihijatar na Klinici za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“. Također, u djelu radnog vremena radi kao liaizon (konzultativno suradni) psihijatar na "Klinici za pedijatriju", KBC «Sestre milosrdnice». Od listopada 2012. godine nositelj je izbornog predmeta "Muzikoterapija" na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Od srpnja 2015. dobio je titulu Primariusa. Član je niza stručnih udruženja. Autor je i suautor brojnih znanstvenih radova. 

Izv. Prof. dr. sc. Vlaho Brailo, dr. stom., specijalist oralne patologije, Zavod za oralnu medicinu, docent Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 5, Zagreb
Vlaho Brailo, dr. med. dent., specijalist oralne patologije, rođen je 1977.g. 1996.g. upisao je Stomatološki fakultet kojeg je završio 2002.g. Od 2004.g. radi na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta, gdje aktivno sudjeluje u znanstvenom i kliničkom radu, izobrazbi studenata i trajnom usavršavanju doktora stomatologije. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova te predavač na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Član je European Association of Oral Medicine, Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i predsjednik Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju.

Doc. dr. sc. Marija Buljan, specijalist dermatovenerologije, viši asistent na predmetu Dermatovenerologija na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za kožne i spolne bolesti KBC „Sestre milosrdnice“ i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, Zagreb
Marija Buljan rođena je u Zagrebu 1978.g. gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu diplomirala  je 2003.g. Pripravnički staž odradila je u KB «Sestre milosrdnice» (2003. g./2004.g.), nakon čega je (2004.g. do 2006.g.) radila u istoj Klinici  kao znanstveni novak. Od 2006.g. je u istoj klinici bila specijalizant iz dermatologije i venerologije, a specijalistički ispit položila 2011.g. Doktorski poslijediplomski studij Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu upisala je 2004.g., a doktorsku disertaciju pod nazivom „Prognostička vrijednost izraženosti galektina-3 u primarnim melanomima kože“ obranila 2011.g.  Od 2005.g. do 2009.g. je predavala na Srednjoj medicinskoj školi (predmet Klinička medicina- kožne bolesti). U srpnju 2008.g. izabrana je u suradničko zvanje asistenta, a u studenome 2011.g. za višeg asistenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za rad na Katedri za Dermatovenerologiju. Od travnja 2017.g. je izabrana za docenta te aktivno sudjeluje u kliničkoj nastavi, u okviru dodiplomskog predmeta Dermatovenerologija te predavanjima u okviru trajne izobrazbe stomatologa i doktora medicine (tečaj trajne edukacije „Dermatoze s manifestacijama na oralnoj sluznici“). Autor ili koautor je ukupno 44 članaka (18 radova citirano u Current Contents, 17 u WOS-CC publikacijama,  te 7 radova u ostalim međunarodno priznatim indeksima Medline-Index Medicus i Excerpta Medica/Embase). Znanstveni i stručni rad uglavnom se odnosi na područje dermatološke onkologije i dermatokirurgije, osobito područje malignog melanoma te psihodermatologija (koautor je knjige „Psihodermatologija“ i više radova sa psihodermatološkom problematikom). Objavila je niz  stručnih i znanstvenih radova iz područja dermatovenerologije te je član niza stručnih udruženja.

Mr. sc. Ines Sjerobabski Masnec, prim., specijalist dermatovenerolog, Klinika za kožne i spolne bolesti KBC „Sestre milosrdnice“ i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, Zagreb
Ines Sjerobabski Masnec je rođena 1964.g. u Vukovaru. U periodu 1984-1991.g. studirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; a potom 1991.-1993. obavljala pripravnički staž u KB «Sestre milosrdnice». Zatim je u periodu 1997.-2002.g. odradila specijalizacija iz dermatovenerologije. Tijekom perioda 2002.-2003. pohađala je doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo, a 2013.-2014.g. doktorski poslijediplomski studij Dentalna medicina. Radila je u sljedećim ustanovama: 1991-1993. KB «Sestre milosrdnice»; 1994. Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju; 1995-1997. DZ Zaprešić i od 1.2.1997. Klinika za kožne i spolne bolesti, KB «Sestre milosrdnice». Klinički odjel i poliklinika: dermatovenerologija, medicinska kozmetologija, psihodermatologija Klinika za kožne i spolne bolesti, KB «Sestre milosrdnice». Usavršavala se u sljedećim ustanovama: 1997.-1998.poslijediplomski studij iz dermatovenerologije (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); 2002.-2003. doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), 2002. specijalistički ispit iz dermatovenerologije, 2008. edukacija u Laserskom centru Praha, 2010. magisterij znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, 2012. primarijat, 2014. doktorski poslijediplomski studij Dentalna medicina, 2017. EADV specijalistički tečaj Laser medicine, 2017. EADV specijalističkii tečaj Botulinum toxin, Također je sudjelovala na nizu skupova:  kao član organiziracijskog odbora  „1., 2. i 3. Hrvatskog kongresa psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem“ 2004., 2008. i 2012. godine ;  u. organizaciji Simpozija „110 godina hrvatske dermatovenerologije“, Simpozija s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Kronične rane“, „Trihologija”, „Melanom – što danas znamo“, „Starenje i kako ga odgoditi“, „Odabrana poglavlja iz pedijatrijske dermatologije, „Poremećaji pigmentacije“,  „Smjernice u dijagnostici i liječenju najčešćih dermatoza i tumora kože“,  „Komplikacije, nuspojave i pogreške u dermatološkoj terapiji“,

Dr. Sanja Poduje, prim. specijalist dermatovenerolog, Klinika za kožne i spolne bolesti KBC „Sestre milosrdnice“ i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, Zagreb
Sanja Poduje je rođena 1969.g. u Splitu. Tijekom perioda 1988.-1994. studirala je na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, te u periodu 1995.-1997. odradila pripravnički staž (Klinički bolnički centar „Zagreb“), a u lipnju 1997. položila državni ispit. Zatim je tijekom perioda 2000.-2005. odradila specijalizacija iz dermatovenerologije (KBC ''Sestre milosrdnice“)  te ujedno pohađala stručni poslijediplomski studij iz dermatovenerologije, a u ožujku 2005. položila specijalistički ispit iz dermatologije i venerologije. Potom je upisala (2013.) Poslijediplomski doktorski studij „Dentalna medicina“, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ujedno je 2016. stekla titulu Primarijus. Ističe se i njezino dodatno obrazovanje: 1993. program razmjene studenata, Medical Centre Rennes, France; 1996. poslijediplomska edukacija na Klinici za ginekologiju, Royal Free Hospital, London, UK; 2007; gostovanje na Klinici za dermatovenerologiju, Goethe Klinike, Frankfurt, Njemačka;2008.; Internacionalni tečaj iz Dermatoskopije, Graz, Austria. Njezina znanstvena djelatnost uključuje autorstvo i koautorstvo niza stručnih i znanstvenih članaka iz područja  dermatovenerologije i dermatoonkologije te niz predavanja na različitim kongresima, simpozijima i tečajevima trajne edukacije. Tijekom perioda 2012.– 2017. bila  je voditelj 7 tečajeva trajne edukacije iz područja dermatoskopije: Uvod u dermatoskopiju te tri tečaja „Napredni tečaj dermatoskopije“. Također je u periodu 2014.-2016. sudjelovala u kliničkom ispitivanju MO25616, Roche d.o.o. – „A Single Arm, Open-label, Phase II, Multicentre Study, to Assess the Safety  of Vismodegib (GDC-0449) in Patient With Locally Advanced or Metastatic  Basal Cell Carcinoma (BCC)“; pozvani predavač na poslijediplomskom doktorskom studiju „Telemedicina“, Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članice je niza dermatoveneroloških udruženja, te predstavnik matične Klinike za kvalitetu – rad na certificiranju i recetifikatima za ISO 9001.

Dr. Željana Bolanča, specijalist dermatovenerolog, Klinika za kožne i spolne bolesti KBC „Sestre milosrdnice“ i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, Zagreb
Željana Bolanča je rođena u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završene I. jezične gimanzije upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Poslije pripravničkog staža u KBC "Sestre milosrdnice" nakratko odlazi raditi u farmaceutsku industriju gdje je radila kao voditelj grupe proizvoda u farmaceutskoj tvrtki "Solvay Pharmaceuticals". Potom započinje i završava specijalizaciju iz dermatovenerologije u KBC "Sestre milosrdnice", pokazujući veliki interes prema općoj dermatologiji, korektivnoj dermatologiji i dermatološkoj onkologiji. Pohađala je brojne tečajeve i edukacije iz trihologije (bolesti vlasišta) na Klinici za dermatologiju, Sveučilišta u Bologni, kao i brojne edukacije iz estetske medicine u Londonu, Parisu, Toulouseu i Sofiji. Cijelo vrijeme specijalizacije bavi se i znanstvenim radom te je objavila i veliki broj znanstvenih radova u indeksiranim časopisima. U tijeku je pohađanja Poslijediplomskog doktorskoj studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva dermatovenerologa, Europskog društva dermatovenerologa (EA

Dr. Tomislav Duvančić, specijalist dermatovenerolog, Klinika za kožne i spolne bolesti KBC „Sestre milosrdnice“ i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, ZagrebTD,
Tomislav Duvančić je rođen 1972.g. u Zagrebu gdje je, nakon završene srednje škole MIOC (danas XV. gimnazija), diplomirao na Medicinskom fakultetu. Nakon pripravničkog liječničkog staža u KBC Zagreb radio je u ambulantama obiteljske medicine u Zagrebu te je 2010.g. započeo specijalističko usavršavanje iz Dermatologije i venerologije na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice pod mentorstvom prof.dr. Mirne Šitum. Tijekom specijalizacije je završio stručni poslijediplomski studij iz Dermatovenerologije u KBC Zagreb, te je pohađao niz tečajeva stručnog usavršavanja iz područja dermatologije u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući eminentne dermatološke ustanove u Njemačkoj (Sveučilišna Klinika u Munchenu) i Austriji (tečaj dermatoskopije na Sveučilišnoj Klinici u Grazu). Specijalizaciju je završio polaganjem specijalističkog ispita u svibnju 2014.g. nakon čega je kraće vrijeme radio u privatnoj dermatovenerološkoj Poliklinici „Lesić“ u Zagrebu. Od studenog 2014.g. radi kao specijalist Dermatologije i venerologije na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice. Autor je i koautor niza  stručnih i znanstvenih radova  iz područja dermatovenerologije, te je aktivno sudjelovao u nizu inozemnih i domaćih skupova. U tijeku je pohađanja Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja biomedicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.