RADNI TEČAJ: 50 nijansi bijele – kako odabrati pravu?


Datum održavanja: 28. travnja 2018.
Mjesto održavanja: Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, Zagreb
Organizator: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
Voditelj: Doc.dr.sc. Slađana Milardović Ortolan
Broj bodova (HKDM): bez bodova
Cijena:  1.300 kn za doktore dentalne medicine
IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj: 6-17
Maksimalan broj polaznika: 20 
Za prijavu i pregled ostalih progama trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta stisnite OVDJE
Izvedbeni program
8.30 – 9.00  Prijava sudionika, podjela materijala
9.00 – 9.15  Uvodno predavanje: Uloga boje u dentalnoj medicini – doc.dr.sc. Slađana Milardović Ortolan
9.15 – 10.15  Praktični dio 1: Vježba temeljnog prepoznavanja boja
10.15 – 10.45  Predavanje 2: Metode određivanja boje zubi – doc.dr.sc. Slađana Milardović Ortolan 
10.45 – 11.45  Praktični dio 2: Vizualno određivanje boje zuba različitim ključevima boja
11.45 – 12.00  Seminar 1: Može li se prepoznavanje boja izvježbati? – doc.dr.sc. Slađana Milardović Ortolan
12.00 – 12.15  Predavanje 3: Instrumentalno određivanje boje zubi – doc.dr.sc. Lana Bergman
12.15 – 13.00  Praktični dio 3: Instrumentalno određivanje boje zubi
13.00 – 13.45  Predavanje 4: Prijenos boje u dentalni laboratorij – komunikacija s dentalnim tehničarom – izv.prof.dr.sc. Marko Jakovac
13.45 – 14.30  Pauza za ručak (uključeno u cijenu kotizacije)
14.30 – 15.00  Seminar 2: Analiza boje zuba iz perspektive dentalnog tehničara – Alen Alić, dent.teh.
15.00 – 15.30  Praktični dio 4: Određivanje boje s pomoću fotografije – Alen Alić, dent.teh.
15.30 – 16.00  Praktični dio 5: Određivanje boje u Photoshopu® – Alen Alić, dent.teh.
16.00 – 16.30  Seminar 3: Izazov restauracije pojedinačnog zuba u estetskoj zoni – Alen Alić, dent.teh.
16.30 – 17.00  Predavanje 5: Dentalni materijali kao saveznik u reprodukciji boje zuba – doc.dr.sc. Andreja Carek
17.00 – 17.30  Raprava i podjela diplomaSažeci predavanja
1. Uvodno predavanje: Uloga boje u dentalnoj medicini 
U predavanju će se ukratko prikazati teorija važna za osnovno razumijevanje složenog psihofizičkog fenomena boje; govorit će se o značaju boje u dentalnoj medicini i koliko je važna za uspjeh protetske terapije. 

2. Metode određivanja boje zubi 
Prikazat će se različite metode određivanja boje u dentalnoj medicini. Kao uvod u praktični dio tečaja govorit će se o vizualnoj metodi određivanja boje zuba; raspravljat će se o uvjetima koji utječu na percipiranu boju; prikazat će se koja pomagala se mogu koristiti za određivanje boje zuba te će se dati praktični savjeti za praksu. 

3. Može li se prepoznavanje boja izvježbati? 
Predvač će dati pregled aktualnih spoznaja o mogućnosti usavršavanja u prepoznavanju boja; pokazat će online vježbu za usavršavanje u odabiru pravilne boje zuba.

4. Seminar 3: Instrumentalno određivanje boje zubi
Dat će se pregled suvremenih instrumenata namijenjenih određivanju boje zuba; usporedit će se preciznost instrumentalne i vizualne metode određivanja boje. 

5. Prijenos boje u dentalni laboratorij – komunikacija s dentalnim tehničarom 
Predavač će govoriti o izazovu kako boju koju je kliničar odredio u ustima pacijenta pouzdano i bez gubitka informacija prenijeti dentalnom tehničaru; prikazat će različite alate za što jasniju komunikaciju s laboratorijem. 

6. Analiza boje zuba iz perspektive dentalnog tehničara  
Predavač će govoriti o složenosti građe zuba i analizirati njegova optička svojstva koja su bitna za uspješnu reprodukciju boje dentalnim nadomjeskom.

7. Izazov restauracije pojedinačnog zuba u estetskoj zoni 
Na temelju uspješno riješenih kliničkih slučajeva prikazat će se glavni izazovi povezani s nadomještanjem pojedinačnog zuba u estetskoj zoni. Prikazat će se koncept slojevanja keramike i kako predvidljivo postići željeni estetski rezultat nadomjeskom.

8. Dentalni materijali kao saveznik u reprodukciji boje zuba 
Dat će se pregled suvremenih dentalnih materijala s posebnim naglaskom na materijale s poželjnim optičkim svojstvima koji omogućuju izradu nadomjestaka koji se neprimjetno uklapaju u postojeći zubni niz.
 Životopisi predavača

Doc. dr. sc. Slađana Milardović Ortolan, dr. med. dent., spec. stom. protetike 
Slađana Milardović Ortolan rođena je 1982. u Odžaku (BiH). Studij stomatologije upisala je 2002. te je diplomirala 2007. među tri najuspješnija studenta. Dobitnica je Rektorove i Dekanove nagrade. U lipnju 2009. zaposlila se kao znanstvena novakinja/asistentica na Katedri za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu gdje radi i danas. Godine 2009. Upisala je poslijediplomski doktorski studij te je disertaciju obranila 2014. Od 2013. do 2016. specijalistički se usavršavala na području stomatološke protetike. Od 2014. urednica je hrvatskog izdanja časopisa Dental Tribune International. Uredila je i prevela hrvatsko izdanje knjiga „Novosti iz škrinje stomatološkog blaga“, „Implantoprotetika – koncept usmjeren na pacijenta“ i „Implantati u estetskoj zoni“ izdavača Quintessence International. Godine 2015. predsjedala je Radnoj skupini za medije, odnose s javnošću i dentalnu industriju Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine u Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske. Autorica je i suautorica preko 30 znanstvenih, stručnih i preglednih radova u domaćim i stranim časopisima te jednog sveučilišnog udžbenika. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Kao predavač sudjeluje u tečajevima trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora te međunarodnih udruga International Association of Dental Research i European Prosthodontic Association.


Izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac, dr. med. dent., spec. stom. protetike
Marko Jakovac rođen je 4. listopada 1974. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu, te 1993. godine upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske dodjeljuje mu stipendiju 1997. godine zbog prosjeka ocjena tijekom studija. Godine 1998. diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i 1999. upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije. U Zavod za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta primljen je kao znanstveni novak 2001. godine na projekt MZOŠ-a broj 0065100 «Protetski materijali», a 2002. postaje asistent u Zavodu za stomatološku protetiku kada započinje i specijalizaciju iz stomatološke protetike. Magistrirao je 2003. s temom «Kemijska postojanost dentalne keramike», a 2005. godine položio je specijalistički ispit. Obranio je doktorsku disertaciju „Utjecaj toplinske obradbe na mikrostrukturne pomjene i ostala svojstva cirkonijeve keramike“.
Od  2009. godine je u svojstvu docenta u istom Zavodu,  a od 2015. i izvanredni profesor.
Kao autor i koautor napisao je više znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovao kao predavač u radu više domaćih i međunarodnih kongresa.
Voditelj je kolegija za dodiplomsku nastavu pod nazivom "Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika" i "Mikroskop u dentalnoj medicini" te kolegija za poslijediplomsko usavršavanje stomatologa pod nazivom "Estetika fiksnoprotetskih nadomjestaka na zubima i implantatima".
Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog protetskog društva, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske stomatološke komore.


Doc. dr. sc. Andreja Carek, dr. med. dent., spec. stom. protetike
Docentica Andreja Carek rođena je u Zagrebu. Nakon osnovne i srednje škole počela je studirati na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. Diplomirala je 2002. godine i nakon staža položila državni ispit 2003. godine.  Iste godine zaposlila se na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i kreće s poslijediplomskim studijema a sa specijalizacijom 2004. godine. Magistrirala je 2005. godine, a 2007. položila je specijalistički ispit. Iste godine postaje suvoditeljica tečaja za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Doktorsku disertaciju obranila je 2009. godine. Iste godine postala je viši asistent na Zavodu za stomatološku protetiku. Pohađala je poslijediplomski tečaj I kategorije "Umijeće medicinske nastave". Tečaj je organiziralo Hrvatsko društvo za Medicinsku edukaciju i Zavod za nastavnu tehnologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009). Od 2012. godine, postaje docent na Zavodu za stomatološku protetiku i kreće s tečajem ”Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni» za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Voditelj je predmeta «Metali i legure kao biomaterijali» u okviru poslijediplomskog doktorskog studija dentalne medicine te kolegija «Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni» u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija dentalne medicine.
Andreja Carek je autor i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih radova te je prisustvovala aktivno kao predavač na brojnim međunarodnim kongresima. Trenutno je predavač i “key opinion leader” za 3M. Tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, član upravnog odbora podružnice Zagreb Hrvatskog liječničkog zbora i član Europskog protetskog društva (EPA), Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Društva za minimalno invazivnu dentalnu medicinu, Global Institute for Dental Education, Hrvatskog društva za materijale i tribologiju, Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicine (IADR), International College of Prosthodontists (ICP) i Hrvatske komore dentalne medicine.  

Doc. dr. sc. Lana Bergman, dr. med. dent., spec. stom. protetike
Lana Bergman rođena je 11. kolovoza 1980. godine u Zagrebu. Osnovnu školu “Lovro pl. Matačić” i Opću gimnaziju “Tituš Brezovački” završila je u Zagrebu. Dodiplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1998 g. na kojem diplomira 2004. godine. Poslijediplomski doktorski studij upisuje 2006. godine.
Asistent na Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni novak postaje 2005. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položila je 2011. godine i time stekla zvanje specijalista stomatološke protetike. Disertaciju pod naslovom „Utjecaj obrade površine cirkonij-oksidne keramike na veznu čvrstoću obložne keramike“  obranila je u ožujku 2013. godine i time stekla akademski naziv doktora biomedicinskih znanosti, polje dentalna medicina. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2013. godine. Docent i znanstveni suradnik postaje 2017. godine.
Aktivno sudjeluje u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2005. do danas. Sudjeluje u izvođenju dodiplomske nastave gdje vodi pretkliničke te kliničke vježbe i seminare. Autor i koautor je više znanstvenih i stručnih radova u stranim i domaćim časopisima. Predavač je na tečajevima trajne edukacije doktora dentalne medicine. Aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.
U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 5. travnja 2017. godine.
Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog društva za stomatološku protetiku te European prosthodontic association (EPA).
Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Alen Alić, dent. teh.
Alen Alić rođen je 1984. g. u Karlovcu, 2003. g završio je srednju Zdravstvenu školu, smjer dentalni tehničar u Zagrebu. Nakon odrađenog staža i položenog stručnog ispita, nastavio je raditi kao dentalni tehničar u privatnom Zubotehničkom laboratoriju Gordana Alić. U međuvremenu je završio program International BEGO Academy u Bremenu (Njemačka) 2008. kombinirana tehnika (Master razina).
2012. g. otvorio je prvu Galeriju dentalnih radova u Karlovcu. Godine 2013. Pohađao je Osaka Training Center u Osaki (Japan) gdje je usavršavao tehniku izrade morfologije zuba i keramike pod vodstvom poznatog tehničara Shigea Kataoke. Tijekom svoje profesionalne karijere pohađao je mnoge druge tečajeve te učio od najboljih dentalnih keramičara kao što su Klaus Muterthies, Oliver Brix, Jan Schunemann i dr. 
Od 2014. do 2016. godine. pohađao je Master Ceramic Program na sveučilištu UCLA u Los Angelesu (SAD) pod vodstvom Dr. Edwarda McLarena. Godine 2016. po završetku programa, osvojio je prvo mjesto na IPS e.Max Smile Award u Madridu u sklopu Ivoclar Vivadent kongresa. Iste godine postao je i počasnim članom International Academy of Esthetics.
Od 2014. godine održava radne tečajeve i predavanja u području dentalne estetike (navoštavanje, slojevanje keramike i estetskog protokola) za dentalne tehničare u Hrvatskoj te inozemstvu.
Od 2017. godine surađuje s klinikom Aesthetica i AEvision.