ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) สพป.บร.3
http://www3.brm3.go.th/enews/https://sites.google.com/a/sesukwit.ac.th/rongreiyn-wad-xam-pha-ram-theing-xnusrn/home/Untitled-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ค่ายวิชาการกลุ่มพนมรุ้ง ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับ ป.6  เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 ณ โรงเรียนวัดอัมภาราม ...
    ส่ง 23 ก.ค. 2560 21:15 โดย นายเลิศฤทธิ์ ด่านกระโทก
  • น้ำบาดาลดื่มได้. โรงเรียนวัดอัมภารามเทิ่งอนุสรณ์) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักทรัพยากรบาดาลที่ 5  นครราชสีมา  ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อสร้างแหล่งน้ำดิ่มและสาธารนูปโภคให้กับโรงเรียน 
    ส่ง 20 ธ.ค. 2559 21:24 โดย นายเลิศฤทธิ์ ด่านกระโทก
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ สพฐ.

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนวัดอัมภาราม‎(เทิ่งอนุสรณ์)‎

ตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)


https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#/media/File:Emblem_of_Ministry_of_Education.png
----------------------------------------------
http://www.moe.go.th/websm/minister/minister_teerakiat.htm
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
----------------------------------------------
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายประเสริฐ  มากนาคา
----------------------------------------------

ลิ่งน่าสนใจ
----------------------------------------------
http://www.brm3.go.th/salary/http://www.dlf.ac.th/
http://www.utqplus.com/
http://www.onesqa.or.th/
http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/index.php
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.obec.go.th/