ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ

โพสต์14 มี.ค. 2562 01:34โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:11โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


แจ้งย้ายจากสถานที่ทำการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:05โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 23:03 ]


ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้นำนันทนาการ

โพสต์11 มี.ค. 2562 20:29โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


ขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้ารับการอบรมขั้นสูง

โพสต์11 มี.ค. 2562 20:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์11 มี.ค. 2562 20:08โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม

โพสต์11 มี.ค. 2562 20:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระ ฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

โพสต์11 มี.ค. 2562 01:30โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30


1-10 of 653