• การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) กำหนดการเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์– ครูพี่เลี้ยง สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  เป็นต้นไป– ครูผู้สอนว ...
    ส่ง 28 ม.ค. 2561 22:20 โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
  • ทดสอบการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ นี่คือข้อความทดสอบการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ ของเว็บไซต์ Dlict สพม.30
    ส่ง 30 ม.ค. 2561 00:11 โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »