กิจกรรมล่าสุดของไซต์

admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
admin sesa37 แนบ 6สัปดาห์เลือกตั้ง.JPG กับ หน้าแรก
14 ก.พ. 2562 23:18 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2562 23:10 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2562 23:10 admin sesa37 แนบ สพฐ.PNG กับ หน้าแรก
14 ก.พ. 2562 23:03 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2562 23:02 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2562 23:02 admin sesa37 แนบ n20190207160019_341.png กับ หน้าแรก
14 ก.พ. 2562 23:00 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2562 22:34 admin sesa37 แนบ IMG_1425.JPG กับ สพม.37 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
14 ก.พ. 2562 22:34 admin sesa37 แนบ 150262.JPG กับ สพม.37 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
14 ก.พ. 2562 22:34 admin sesa37 สร้าง สพม.37 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
14 ก.พ. 2562 20:10 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2562 20:09 admin sesa37 อัปเดต Capture.PNG
14 ก.พ. 2562 01:43 admin sesa37 แนบ 140262.JPG กับ สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.น่าน
14 ก.พ. 2562 01:43 admin sesa37 สร้าง สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.น่าน
13 ก.พ. 2562 01:28 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.พ. 2562 01:27 admin sesa37 แนบ 130262.JPG กับ สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.แพร่
13 ก.พ. 2562 01:27 admin sesa37 สร้าง สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.แพร่
13 ก.พ. 2562 01:12 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
5 ก.พ. 2562 19:58 admin sesa37 แก้ไข สพม.37 ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562
5 ก.พ. 2562 19:57 admin sesa37 แนบ 060262.JPG กับ สพม.37 ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562
5 ก.พ. 2562 19:57 admin sesa37 สร้าง สพม.37 ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562
5 ก.พ. 2562 19:46 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก
4 ก.พ. 2562 23:57 admin sesa37 แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า