สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTV/DLIT

โพสต์22 ก.ค. 2562 22:45โดยadmin sesa37   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2562 00:09 ]
https://drive.google.com/drive/folders/1XG-l_QR5JsDFdWKlA-LuTRtxNeddKzPq?usp=sharing

ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน
ประชุมร่วมกับ ท่านเกรียงศักดิ์  สังข์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สพฐ. 
พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37

Comments