สพม.37 ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562

โพสต์5 ก.พ. 2562 19:57โดยadmin sesa37   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 20:00 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1U3-DXPU7N6D-UsSwZvKkZGftUEtqOg3D?usp=sharing

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 พร้อมด้วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับฟังนโยบาย

ด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562  

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เพื่อรับทราบแนวนโยบาย

การศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นสำคัญ 

ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันฝุ่นละอองสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

และการสวมหน้ากากอนามัย, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

และในเวลา 09.00 น. ได้มีการจัดประชุมทีมบริหาร สพม.37 เพื่อกำกับ ติดตาม กิจกรรมการขับเคลื่อน

ตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” และแจ้งข้อราชการจาก ผอ.สพม.37

Comments