สพม.37 ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2562

โพสต์14 มี.ค. 2562 00:31โดยadmin sesa37
https://drive.google.com/drive/folders/1RQ-s-SteID8QOEIgJwZBqKvUwuyA1uW1?usp=sharing

ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) 
“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2562  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37
 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นสำคัญ ได้แก่ การประเมินความดีความชอบ, กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนกัลป์ยาณวัตร จ.ขอนแก่น โดยสถาบันภาษาไทย สวก.
 และอนาคตสดใส ด้วยพลังเงินออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

Comments