สพม.37 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2562 และรับชม DLTV Teletraining

โพสต์14 พ.ค. 2562 20:05โดยadmin sesa37
https://drive.google.com/drive/folders/13_Ib-OZX_BZZIskta7Uc-NDPy253mn-3?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/13_Ib-OZX_BZZIskta7Uc-NDPy253mn-3?usp=sharing

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน 
และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference)
“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2562  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 
เพื่อรับทราบแนวนโยบายการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และในเวลา 09.30 น. ร่วมรับฟังการอบรมการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

Comments