สพม.37 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 และประชุมทีมบริหาร

โพสต์30 เม.ย. 2562 19:38โดยadmin sesa37

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) 
“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 
เพื่อรับทราบแนวนโยบายการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และในเวลา 09.00 น. เป็นการประชุมทีมบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

Comments