สพม. 37 จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ Google sites

โพสต์10 เม.ย. 2562 01:36โดยadmin sesa37
https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1063998320455929

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google sites และการใช้งานเว็บไซต์สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน
 โดยวิทยากรจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เพื่อพัฒนาให้บุคลากรทุกกลุ่มงานสารมารถจัดทำเว็บไซต์ และพัฒนาสำหรับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละกลุ่มงานให้เป็นปัจจุบัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 


Comments