สพม.37 จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาลูกเสือ (จ.น่าน)

โพสต์8 ก.ค. 2562 02:54โดยadmin sesa37
https://drive.google.com/drive/folders/1b9K2I1iLLWF15jXsDH0hg0GaCtw35c4B?usp=sharing

ผอ.สพม.37 มอบหมายให้นายวันชัย  คำแห้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาลูกเสือ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยคณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดน่าน 
จำนวน 30 โรงเรียนๆ ละ 1 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประสานงานฯ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

Comments