สพม.37 จัดประชุมปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

โพสต์22 ก.ค. 2562 20:38โดยadmin sesa37
https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1130131267175967

ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในการประชุมการปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.37 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม3 สพม.37 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย 
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน 
ตลอดจนลักษณะครูที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นครูมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Comments