ผอ.สพม. 37 ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัยฯ

โพสต์4 ก.พ. 2562 23:02โดยadmin sesa37
https://drive.google.com/drive/folders/1nKMiDOYtme9JXC32r-k5dQT1lfpyCBHu?usp=sharing

นายประสิทธิ์  อินวรณณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
“มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัย” World Class Standard Academic Achievement ประจำปีการศึกษา 2561 
ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียนและคณะครู สู่สาธารณชน กิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ และทิศทางการบริหารการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ในการนี้นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

Comments