ผอ.สพม.37 ประชุมบุคลากรประจำเดือน

โพสต์10 ก.ค. 2562 00:58โดยadmin sesa37
https://drive.google.com/drive/folders/1_2K7j1BPTE3-Bae1RGNu4xUcyyZYQuxS?usp=sharing

ดร.ปัญญา  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 
ประชุมบุคลากรในสำนักงาน สพม.37 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมอบนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ” 
เพื่อให้คอยบริการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ 
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37

Comments