พิจารณาจัดสรรคืนอัตราครูเกษียณ ปี 62

โพสต์13 ส.ค. 2562 02:46โดยadmin sesa37
https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1143391059183321

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 38 อัตรา เพื่อจัดสรรคืนอัตราให้กับโรงเรียนในสังกัด 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37

Comments