จัดประชุมโรงเรียนพี่เลี้ยง DLTV/DLIT

โพสต์13 ส.ค. 2562 01:35โดยadmin sesa37
https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1143370295852064

นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รอง ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อดำเนินการสรุปปัญหา อุปสรรค และความต้องการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยทีมงานคณะโรงเรียนพี่เลี้ยงที่ดูแล 
พร้อมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Comments