บุคลากร สพม.37 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

โพสต์8 ก.ค. 2562 01:23โดยadmin sesa37
https://drive.google.com/drive/folders/17OZTGHSA_CZkvsu79N6rKjpcMop0eaKa?usp=sharing
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 2562 เวลา 08.15 น. ดร.ปัญญา  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
 พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
และแจ้งข้อราชการต่างๆ เป็นประจำทุกวันจันทร์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ 
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
Comments