https://www.parliament.go.th/aipa2019/

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สพม.37 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

  นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในการประชุม

  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

  ตำแหน่งครูผู้สอน (โครงการพระราชดำริ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัด สพม.37 

  โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จำนวน 7 ราย 

  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 


  ส่ง 14 ก.พ. 2562 22:34 โดย admin sesa37
 • สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.น่าน
  https://drive.google.com/drive/folders/12vJ_9Zpg4OXToVxbHchQOknqFbAyfJw8?usp=sharing

  นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รอง ผอ.สพม. 37 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
  ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
  ในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง 
  ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน 
  จำนวน 15 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน
  ให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. 
  ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
  ในการนี้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

  ส่ง 14 ก.พ. 2562 01:43 โดย admin sesa37
 • สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.แพร่
  https://drive.google.com/drive/folders/1u1uyjRP82k957oAC3bp-fvHhPvTXkpOq?usp=sharing

  นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 พร้อมด้วย
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
   ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียน
  มัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
  ได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 
  โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเข้ามามีร่วมในการส่งเสริม
  และสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน 
  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ 
  ในการนี้ นางประไพพร  อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

  ส่ง 13 ก.พ. 2562 01:27 โดย admin sesa37
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Embed gadgetผู้บริหาร สพม เขต 37

นายประสิทธิ์  อินวรรณา   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 


นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

ดร.ทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/1OAwEFwqFTe-wRhkNfceQNNoEGXjo8qG7/view?usp=sharing
http://123.242.181.2/neof/
https://drive.google.com/file/d/138JzTaCbqj4EA-mY13R-3BTaUZnqcFGR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Vfxu2jJciSyxhvjcjEWZ9jQ1K9FpPyT
https://www.tepeonline.org/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/view/spm37informationonline
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LaeKrqa903I_hIJ0cCwiYb3rmimXYUOwt98fmyqIKMM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1S0fwg6Rugj0nR4cqFN3XZQKF4vyqBDk5
https://www.gpf.or.th/eStatement/Index.aspx

หน้าเว็บย่อย (1): Webboard