เสนอ

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 มอบหมายให้นายอาคม สัตถาผล ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะบุคลากร นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนายอังกูร บุญรักษา ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยนักเรียน ผู้ปกครองรับมอบสิ่งของ
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุดรธานีนายมรกต กลัดสอาด
ผอ.สพม20 
นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง
รองผอ.สพม20
นายวีระชัย บุญคำมูล
รองผอ.สพม.20
นายชูวิทย์ สิงห์โท
รองผอ.สพม20
นายอาคม สัตถาผล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Google Calendar