สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสพม.20

Showing posts 1 - 5 of 379. View more »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 125. View more »

การจัดซื้อจัดจ้าง
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/srup-phl-kar-cad-sux-cad-cang-sphm-20
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/cad-chux-cad-cang-baeb-ceaacng

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 64. View more »

https://www.youtube.com/channel/UC-GY_tG2k5-ZTHWAqJS3Xog?view_as=subscriber

วิดีโอ YouTube

จดหมายข่าว สพม.20

  • จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

    จดหมายข่าวประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

    Posted Sep 22, 2020, 2:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 1 of 151. View more »

https://drive.google.com/file/d/1Dme8BmsFxQLXvb-4v5LQfHi0BAHdZXMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vXtBSwmudbc5MF6Zz2OPOHrs6-AL0j2/view?usp=sharing

https://sites.google.com/sesa20.go.th/sesa20news/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://drive.google.com/drive/folders/1gWGJTQCvRGziVXiixBtHKyI8RjFW5cyo?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3n4sO5WAj2zRjZMkLvR6Yj9tldDHsvd1PIBV3NBuIE3XHlQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/19KqzcTr5Zy-o4g8JWFYHlBWnJYG4BHoJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wmqWVDmrNoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hTj2hYGoAYU

https://drive.google.com/file/d/1ylfCOdJjuqEb0UCnEKxybQSVjO2hZYZ1/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/pracharath.ac.th/ita2020/
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/sxn-xxnlin
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/apply-study
http://www.rspg.or.th/botanical_school/instruction_2560/index.html
https://drive.google.com/file/d/1VMNOAM7H7b8759N7t2gdYx8ylabefiIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aUSl7GilayWAJIz1obrOlluZ7tjkq8El/view
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/virus-covid-19

https://drive.google.com/drive/folders/1Kve2izw-J4IrkTJzJGD2vUgejb3Rb__k
https://sites.google.com/sesa20.go.th/sesa20news/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT9G65MQ41bycGS0BigkkxmyPF3MMiCJhTxIPnSa6RSYOs6Q/viewform

https://drive.google.com/drive/folders/1gWGJTQCvRGziVXiixBtHKyI8RjFW5cyo?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1LKP4SSEMNYtVl_BtCbrkfiMrNILI5hO9
www.facebook.com/prsesa20
https://www.facebook.com/sesa20udon
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfalYke_5CsjrUs9YAjSkk732SSIspsZd1WhDYzHEuJcS_L7A/viewform
//www.uprightcode.xyz/pages/manage.php
https://drive.google.com/drive/folders/149xklBKUSGe8MRVjYDXWu79gfkzUQGF0?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZp2D3ZxRH7veFbqKzmqsNceSvzrYEg1gXKpZbWE5WI/edit?usp=sharing
https://cct.thaieduforall.org
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
http://eme3.obec.go.th/~eme53/
https://drive.google.com/file/d/1baNvrcdebaVuVnotBboFYtYcEOLG1xC5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SexFcxP1v77esJDPsYR_PCvgI-c2K4Jz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_4hiAxhtjXz7y1VCCR8BR3snsTZXk8kg?usp=sharing
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/khet-sucrit-sphm20
amss.sesa20.go.thhttps://smart.obec.go.th/
http://202.29.210.155/sesa/
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://g59.obec.expert/authen/login
http://obecmail.org/
https://e-budget.jobobec.in.th/
http://203.113.25.93:81/qams/login.htm?mode=index


https://drive.google.com/drive/folders/1OABuNsS1UdGPs1HlcNadabpUMhVSohFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1tmPFrSSbSsG8LTlf4uMSZxa07T8AyxF0
https://drive.google.com/file/d/1HKPft9mNLm0SHsADtGmQDXfrkSi_GcLX/view
http://moralschools.org/
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezf900aOksDNOHSsKgEIwxBmnVnkxEGTJzfTy1NNbxtBPRow/viewform