• กิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล กิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล (ต่อเนื่อง) ประสงค์ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน 5 แห่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ...
    ส่ง 20 มี.ค. 2562 00:48 โดย domza042
  • กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อเนื่อง) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้ชื่อโครงการ "ร้อยคำแทนใจ" ครั้งที่ 7 โดยนำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินไปทัศนศึกษา ณ พ ...
    ส่ง 20 มี.ค. 2562 00:45 โดย domza042
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุมครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2560" เพื่อดำเนินการจ ...
    ส่ง 23 ส.ค. 2560 01:23 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://drive.google.com/drive/folders/1P3fUpIsY5E0ImsEfCRGl81bUfzXiajq4

https://drive.google.com/drive/folders/1P64SztdYw3Yd9ferO1Cr-MgixV5g-who
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
http://www.sufficiencyeconomy.org/
               

ข่าวประชาสำพัมธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 363 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

http://learningspace.ipst.ac.th/

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/home/kdhmay-thi-keiywkhxnghttps://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/home/prakas-laea-kha-sang
นายมรกต กลัดอาด
ผอ.สพม20
นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง
รอง ผอ.สพม20
นายศักดา จำปาหอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_F8QEAsD3LV3dtaHPZSEueWvZ8f-6ys1Pmiiiy0OPyNmcA/viewform?usp=sf_link
https://admission.bopp-obec.info/login.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5tIku-HL-FQq8oDu29FnSj5UBG4OAAng3IN7UwzzR4op6HQ/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1OABuNsS1UdGPs1HlcNadabpUMhVSohFQ
http://www.spcweb.obec.go.th/
https://studentact.net/
https://itas.nacc.go.th/
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
http://special.obec.go.th/
จำขึ้นใจ
http://www.sesa20.go.th/khet-sucrit-sphm20
http://courseware.sc.chula.ac.th/online/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2/