• การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุมครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2560" เพื่อดำเนินการจัดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ด้วย "โปรแกรมระบบข้อมูล SPC" ทางเว็ยไซต์ โดยศุนย์เฉพาะกิจคุ้มครองแบะช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำรักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ดรงเรียนในสังกัดของ สพม.20 ได้ใช้ระบบสารสนเทศนี้ในการรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 01:23 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
 • Powerpoint บรรยาย PLC Powerpoint บรรยาย PLC ของวิทยากร อาจารย์อาคม สมพามา  โรงเรียนสายธรรมจันทร์
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:37 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
 • ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนฯ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  คลิก : https://drive.google.com/file/d/0B7aAICSkrEPwRVN2UzVEU0I2bEU/view?usp=sharing
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:37 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
 • ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้วิเคราะห์และจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติมีความสอดคล้องกัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำนิยามของตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ดังนี้1. ตัวชี้วัดต้องรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเร ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:37 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://drive.google.com/drive/folders/1P3fUpIsY5E0ImsEfCRGl81bUfzXiajq4

https://drive.google.com/drive/folders/1P64SztdYw3Yd9ferO1Cr-MgixV5g-who
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://academic.obec.go.th/web/node/460
http://www.eng24.ac.th/
http://www.sufficiencyeconomy.org/

                                                                                                                  

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • “กันกวน” แอพฯปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์ “กันกวน” แอพพลิเคชันปิดกั้นเบอร์โทรศัพท์ ข้อความจากผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจด้านการติดต่อ สื่อสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น การกลั่นแกล ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:37 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
 • ข้อมูล Line เก็บใน Google Drive ได้แล้ว เคยไหม? รายชื่อเพื่อนๆ และประวัติแชทใน Line หาย หากไม่เคย...นับว่าคุณโชคดี แต่คนที่เคยหาย จึงมาแนะนำวิธีที่จะไม่ให้ประวิติศาสตร์ซ้ำรอย ข ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:37 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
 • ปิดแจ้งเตือน Facebook กับวิธีง่ายๆ จัดการกิจกรรม ข้อความที่น่ารำคาญ หลายท่านที่ใช้ Facebook อาจประสบปัญหาการแจ้งเตือนที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความน่ารำคาญในขณะใช้งาน แต่ไม่ต้องเป็นห่วง วันนี้มีว ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:37 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
 • "THAI Alert" แอปพลิเคชันแจ้งภัยร้าย 24 ชั่วโมง วันที่ 10 เมษายน 2560 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน "THAI Alert" หรือ แอปพลิเคชันกระตุ้นจิตสำนึกอาสาสมัครรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ทั้งนักเร ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:37 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
 • 3 เทคนิคแก้ปัญหา LINE ที่หลายคนอาจไม่รู้ รวมเคล็ดลับดีๆ ในการใช้ LINE มาไว้ให้ที่นี่แล้ว มาดูไปพร้อมกันเลย1. เล่น LINE เยอะจนพื้นที่เต็มทำไงดี?เคยเจอปัญหานี้กันใช่ไหมคะ เล ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:37 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
 • วิธีช่วยชีวิตโทรศัพท์ที่ตกน้ำ หรือเปียกจากน้ำ ด้วยตัวเอง เคยกันบ้างไหมที่อยู่ๆ โทรศัพท์สุดที่รักของคุณได้ลงไปสัมผัสกับผืนน้ำ หรือว่าอาจจะโดนน้ำหกใส่ ถ้าโทรศัพท์คุณไม่ได้มีฟ ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 08:37 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 71 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 วารสารวิชาการ

ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat
http://202.143.142.179/sesa57/

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

asean-book


http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 


นาย มรกต กลัดสอาด
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
จำขึ้นใจ
ผลงานคุณครู สพม.๘
http://www.airpano.ru/files/Shanghai-China/m-2?from=singlemessage&isappinstalled=0
http://virtual.mediaobec.com/
http://www.airpano.com/List-Aerial-Panoramas.php
http://walktour.tourismthailand.org/rattanakosin.html

thaitrick

 •    -Admissions 

  การงานอาชีพ
  -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
  http://scicoursewarechula.com/#works