ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
  • วันที่ 25 ธันวาคม 2563
    ส่ง 25 ธ.ค. 2563 02:29 โดย spmUD
  • วันที่ 23 ธันวาคม 2563
    ส่ง 22 ธ.ค. 2563 21:07 โดย spmUD
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 95 รายการ ดูเพิ่มเติม »
sesa20 repair

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/ictsesa20/phrb-laea-kt-hmay-thi-keiywkhxng
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/ictsesa20/kradan-snthna
https://drive.google.com/drive/folders/1Kve2izw-J4IrkTJzJGD2vUgejb3Rb__k
https://drive.google.com/drive/folders/1V0NH6WNLvtxTv5mWZZ6fhKActyRVETzv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jFlgtCvgBw1xG5H8hXGrVXNwFHbOoxP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JENSg7BRwhvYeKuXPVRmGZVzLr2zkxzx?usp=sharing

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/ictsesa20/krxk-laea-rayngan-khx-mul-sphm20
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/ictsesa20/fil-xeksar-khumux
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5tIku-HL-FQq8oDu29FnSj5UBG4OAAng3IN7UwzzR4op6HQ/viewformpower by dom 
sesa20 repair
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20store/
https://drive.google.com/drive/folders/1FytZG7vwUgYyVLDA7eWUfu_KvLtlJBbN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cKd0DGbBk62qgtYCZv3pRgkK2b3Z5XUn
https://drive.google.com/drive/folders/1LKP4SSEMNYtVl_BtCbrkfiMrNILI5hO9
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/ray-nga
https://drive.google.com/file/d/1HpRt_ou2V4gNBgMV3Qplsu3MgNa7y1oj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1c-rg2bizRGmZZUikHpSpzzieozgO6eM9gH-W0V0rRNE/edit
https://drive.google.com/file/d/1sis2asToEm1OHOANdtjL_hr_HHbDxGPk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_F8QEAsD3LV3dtaHPZSEueWvZ8f-6ys1Pmiiiy0OPyNmcA/viewform
https://www.obec.go.th/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfalYke_5CsjrUs9YAjSkk732SSIspsZd1WhDYzHEuJcS_L7A/viewform
http://202.29.210.155/amss/
http://plan.bopp-obec.info/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://www.dlf.ac.th/
https://dltv.ac.th/channels/tv
https://dltv.ac.th/about-us
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://www.techno.bopp.go.th/techno_z2/
https://fieldtrip.ipst.ac.th/home
http://www.spcweb.obec.go.th/
https://kahoot.it/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.uni.net.th/King/index.html
https://page.line.me/obecline2018
http://203.159.157.29/set_index/
http://www.obectv.tv/index.html
http://www.scimath.org/
http://psdg-obec.nma6.go.th/4184