ประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด


https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/ictsesa20/krxk-laea-rayngan-khx-mul-sphm20
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/ictsesa20/fil-xeksar-khumux
  • คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาปี2561(DMC)
    https://drive.google.com/file/d/1HKPft9mNLm0SHsADtGmQDXfrkSi_GcLX/view
    ส่ง 5 มิ.ย. 2561 23:20 โดย สพม. ที่ยี่สิบ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfalYke_5CsjrUs9YAjSkk732SSIspsZd1WhDYzHEuJcS_L7A/viewform
http://202.29.210.155/amss/
https://portal.bopp-obec.info/obec61/
https://fieldtrip.ipst.ac.th/home
http://www.spcweb.obec.go.th/
https://kahoot.it/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.uni.net.th/King/index.html
https://page.line.me/obecline2018
http://203.159.157.29/set_index/
http://www.obectv.tv/index.html
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://www.scimath.org/
http://psdg-obec.nma6.go.th/4184
http://www.mdes.go.th/view/1/home