ข้อมูลนักเรียน Gifted

                                 กำลังปรับปรุงข้อมูล......

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12

212


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

312


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

612